SFS 1996:242 Lag om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 1996:242 Lag om domstolsärenden
SFS 1996_242 Lag om domstolsärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft74{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft85{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft105{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:653px;height:910px;"> <img width="653" height="910" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:457px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1996:242 </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 30 april 1996 </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft11">379 </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om domstols�renden; </b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 april 1996. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Lagens till�mpningsomr�de </i></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b> Denna lag g�ller handl�ggningen i tingsr�tt, hovr�tt och H�gsta </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft19">domstolen av s�dana r�ttsv�rds�renden som skall tas upp av en tingsr�tt <br/>och som inte skall handl�ggas enligt r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b> Om en annan lag �n f�rvaltningslagen (1986:223) inneh�ller en be-<br/>st�mmelse som avviker fr�n denna lag, g�ller den best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Domstolarnas sammans�ttning m.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> I fr�ga om domstolar och domare till�mpas 1-4 kap. r�tteg�ngsbal-<br/>ken. Vid handl�ggningen av ett �rende best�r tingsr�tten av en lagfaren <br/>domare. Om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till �rendets beskaffen-</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:845px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">380 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1996:242 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">het, f�r tingsr�tten dock best� av tre s�dana domare. N�r det g�ller hov-<br/>r�ttens sammans�ttning till�mpas r�tteg�ngsbalkens best�mmelser f�r <br/>tvistem�l. Vid omr�stning till�mpas 16 eller 29 kap. r�tteg�ngsbalken. En <br/>skiljaktig mening skall antecknas. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en anst�lld som inte �r lagfaren domare handl�gger ett �rende en-</p> <p style="position:absolute;top:127px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt en s�rskild f�reskrift g�ller reglerna om j�v i 4 kap. r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Hur �rendet inleds vid tingsr�tten </i></p> <p style="position:absolute;top:198px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b> Den som vill inleda ett �rende vid tingsr�tten genom anm�lan, ans�-<br/>kan, �verklagande eller p� annat s�tt skall g�ra detta skriftligen. <br/>Regeringen f�r f�r vissa slags �renden best�mma att det f�r g�ras i annan <br/>form. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> En enskild parts f�rsta skrivelse till tingsr�tten skall inneh�lla upp-<br/>gifter om partens </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">1. namn, yrke och personnummer eller organisationsnummer, </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">2. postadress och adress till arbetsplats samt i f�rekommande fall annan </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">adress d�r parten kan antr�ffas f�r delgivning, </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, med undantag f�r </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som beh�ver uppges <br/>endast om tingsr�tten beg�r det, och </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft24">4. f�rh�llanden i �vrigt av betydelse f�r delgivning med parten. <br/>Om den enskilde har en st�llf�retr�dare, skall motsvarande uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">l�mnas �ven om st�llf�retr�daren. Har den enskilde utsett ombud, skall <br/>ombudets namn, postadress och telefonnummer anges. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">Finns det en enskild motpart i �rendet, skall den som inleder �rendet </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">l�mna uppgifter om motparten i de h�nseenden som anges i f�rsta och <br/>andra styckena. Uppgift om motpartens eller dennes st�llf�retr�dares yrke, <br/>arbetsplats, telefonnummer och ombud beh�ver dock l�mnas endast om <br/>uppgiften �r tillg�nglig utan s�rskild utredning f�r den som inleder <br/>�rendet. Saknar motparten k�nd adress, skall uppgift l�mnas om den <br/>utredning som gjorts f�r att fastst�lla detta. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifterna skall g�lla f�rh�llandena n�r uppgifterna l�mnas till tings-</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">r�tten. Om n�got av dessa f�rh�llanden �ndras eller om en uppgift �r <br/>ofullst�ndig eller felaktig, skall det genast anm�las till tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> En ans�kan skall inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det som yrkas, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft24">2. de omst�ndigheter som �beropas till st�d f�r yrkandet och <br/>3. de bevis som �beropas och det som skall styrkas med varje s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">bevis. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Ett �verklagande skall inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det beslut som �verklagas, </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft24">2. i vilken del beslutet �verklagas och den �ndring i beslutet som yrkas, <br/>3. grunderna f�r �verklagandet och i vilket avseende sk�len f�r beslutet </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt klagandens mening �r oriktiga och </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">4. de bevis som �beropas och det som skall styrkas med varje s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">bevis. </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b> Har ett �verklagande getts in till tingsr�tten i st�llet f�r till den f�r-<br/>valtningsmyndighet som meddelat det �verklagade beslutet, skall tings-<br/>r�tten �verl�mna �verklagandet till myndigheten. �verklagandet skall <br/>anses ha kommit in till myndigheten den dag det kom in till tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">Finner tingsr�tten i annat fall i samband med att ett �rende inleds att </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34">den saknar beh�righet att handl�gga �rendet men att en annan domstol <br/>skulle vara beh�rig, skall tingsr�tten l�mna �ver den skrivelse genom </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft34">vilken �rendet inletts till den domstolen, om den som inlett �rendet inte <br/>har n�got att inv�nda mot detta och det inte heller finns n�got annat sk�l </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34">mot att skrivelsen �verl�mnas. Skrivelsen skall anses ha kommit in till <br/>den senare domstolen samma dag som den kom in till den tingsr�tt som <br/>f�rst tog emot skrivelsen. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Brister i en inledande skrivelse m.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b> Om den skrivelse genom vilken �rendet inletts inneh�ller brister, f�r <br/>domstolen f�rel�gga parten att avhj�lpa dem inom en viss tid. Har f�re-<br/>skriven avgift inte betalats, skall parten f�rel�ggas att betala. N�r det <br/>finns anledning till det skall domstolen f�rel�gga parten att ge in ett bevis <br/>om sin beh�righet att inleda �rendet vid domstolen eller om vem som �r <br/>st�llf�retr�dare f�r en part. Om �rendet inte kan pr�vas i sak utan att <br/>f�rel�ggandet f�ljts, skall parten upplysas om detta. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 �</b> F�ljs inte ett f�rel�ggande enligt 9 �, skall tingsr�tten avvisa an-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">m�lan, ans�kan eller �verklagandet, </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">1. om bristerna �r s�dana att den skrivelse genom vilken �rendet inletts </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">inte kan l�ggas till grund f�r n�gon pr�vning i sak, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">2. om bristerna avser f�reskrifterna i 5 � och inte har endast ringa be-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">tydelse f�r fr�gan om delgivning eller </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft34">3. om f�reskriven avgift inte har betalats. <br/>Avvisning skall ske �ven n�r det finns n�got annat hinder f�r pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">ningen. Fr�gan om ett �verklagande har kommit in i r�tt tid skall dock </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">pr�vas av tingsr�tten endast n�r en f�rvaltningsmyndighet har beslutat om </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">avvisning och myndighetens beslut �verklagas till tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Beslutsmyndighetens st�llning vid �verklagande </i></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 �</b> Om en enskild �verklagar en f�rvaltningsmyndighets beslut, �r </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34">f�rvaltningsmyndigheten motpart till den enskilde sedan handlingarna i <br/>�rendet �verl�mnats till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft30">381 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>SFS 1996:242 </b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1996:242 </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft41">382 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Allm�nt om handl�ggningen av �renden </i></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>12 �</b> Domstolen skall se till att �rendet blir s� utrett som dess beskaffen-</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft44">het kr�ver och att inget on�digt dras in i �rendet. Genom fr�gor och p�pe-<br/>kanden skall domstolen f�rs�ka avhj�lpa otydligheter och ofullst�ndig-<br/>heter i parternas framst�llningar. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>13 �</b> F�rfarandet hos domstolen �r skriftligt. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft41">I f�rfarandet b�r det ing� sammantr�de n�r detta kan antas vara till f�r-</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">del f�r utredningen eller fr�mja ett snabbt avg�rande av �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft41">Domstolen kan begr�nsa ett sammantr�de till att utreda parternas st�nd-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft44">punkter i �rendet, till att ta upp muntlig bevisning eller p� det s�tt som <br/>annars �r l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>14 �</b> Domstolen skall h�lla sammantr�de, om det beg�rs av en enskild </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">part. Sammantr�de beh�ver dock inte h�llas om �rendet inte skall pr�vas </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft44">i sak, om avg�randet inte g�r parten emot eller om ett sammantr�de p� <br/>grund av n�gon annan s�rskild omst�ndighet inte beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Skriftv�xlingen </i></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>15 �</b> Om det i �rendet finns en motpart, skall domstolen ge denne till-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft44">f�lle att svara inom en viss tid. Domstolen skall samtidigt l�mna en <br/>upplysning om att �rendet kan komma att avg�ras �ven om det inte <br/>kommer in n�got svar till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket g�ller inte, </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft41">1. om det saknas anledning att anta att �rendet till n�gon del kommer </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft41">att avg�ras till motpartens nackdel eller </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft41">2. om motparten �r en s�dan f�rvaltningsmyndighet som avses i 11 � </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">och det �r on�digt att myndigheten ges tillf�lle att svara. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 �</b> Den som getts tillf�lle att svara skall g�ra det skriftligen, om inte </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">domstolen best�mmer att svaret f�r l�mnas muntligen. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft41">I svaret skall parten ange om yrkandena i �rendet eller, n�r �rendet har </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft44">inletts genom en anm�lan, den �tg�rd som �rendet g�ller medges eller inte <br/>medges. Om yrkandena eller �tg�rden inte medges, skall parten ange <br/>sk�len f�r detta och de bevis som �beropas. Skriftliga bevis skall ges in <br/>till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b> Domstolen f�r f�rel�gga en part att inom en viss tid yttra sig skrift-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft44">ligen. I f�rel�ggandet skall det tas in en upplysning om att �rendet kan <br/>komma att avg�ras �ven om det inte kommer in n�got s�dant yttrande till <br/>domstolen. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:34px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50"><i>Sammantr�de </i></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>18 �</b> Till ett sammantr�de skall domstolen kalla den som �r part. En </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft54">myndighet som �r motpart enligt 11 � beh�ver dock inte kallas annat �n <br/>om domstolen finner att myndighetens n�rvaro beh�vs f�r utredningen i <br/>�rendet. Myndigheten skall dock alltid underr�ttas om sammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft52">I kallelsen skall det tas in en upplysning om betydelsen enligt 20 � av </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft54">att parten uteblir fr�n sammantr�det. Om domstolen finner att en part b�r <br/>infinna sig personligen, f�r domstolen f�reskriva vite. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>19 �</b> Ett sammantr�de f�r h�llas p� telefon, om det �r l�mpligt med h�n-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft54">syn till sammantr�dets �ndam�l och �vriga omst�ndigheter eller om ett <br/>sammantr�de inf�r domstolen skulle medf�ra kostnader och ol�genheter <br/>som inte st�r i rimligt f�rh�llande till betydelsen av att sammantr�det <br/>h�lls inf�r domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">F�r sammantr�den som h�lls p� telefon g�ller inte best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft52">18 �. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>20 �</b> Att en part uteblir fr�n ett sammantr�de hindrar inte att domstolen <br/>handl�gger och avg�r �rendet. Om det i tingsr�tt �r den som inlett �rendet <br/>eller i h�gre domstol klaganden som uteblir, f�r �rendet avskrivas fr�n </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft52">vidare handl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>21 �</b> I fr�ga om offentlighet och ordning vid ett sammantr�de till�mpas <br/>5 kap. 1-5 och 9 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Under sammantr�det skall det f�ras anteckningar om vad som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft54">kommer vid detta n�r det g�ller yrkanden, medgivanden, bestridanden, <br/>�beropanden, inv�ndningar och erk�nnanden samt om den utredning s�m <br/>l�ggs fram vid sammantr�det. Har sammantr�det begr�nsats enligt 13 �, <br/>skall �ven det antecknas. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50"><i>Parters r�tt att f� del av uppgifter </i></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>22 �</b> Ett �rende f�r inte avg�ras utan att den som �r part har f�tt k�nne-<br/>dom om en uppgift som har tillf�rts �rendet genom n�gon annan �n par-<br/>ten och har f�tt tillf�lle att yttra sig �ver uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Domstolen f�r dock avg�ra �rendet utan att s� har skett </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft52">1. om avg�randet inte g�r parten emot, </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft54">2. om uppgiften saknar betydelse eller <br/>3. om det av n�gon annan anledning �r uppenbart obeh�vligt att parten </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft52">f�r k�nnedom om uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">I fr�ga om en myndighet som �r motpart enligt 11 � beh�ver f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft52">stycket inte till�mpas, om detta �r on�digt. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50"><i>Bevisning </i></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>23 �</b> I fr�ga om bevisning i allm�nhet till�mpas 35 kap. 1-7 och </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft52">10-12 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft52">383 </p> <p style="position:absolute;top:33px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>SFS 1996:242 </b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:35px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1996:242 </b></p> <p style="position:absolute;top:833px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft61">384 </p> <p style="position:absolute;top:35px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft61">Skriftliga handlingar vilka �beropas som bevis skall ges in till domsto-</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft64">len utan dr�jsm�l. Detsamma g�ller s�dana f�rem�l vilka �beropas som <br/>bevis och kan flyttas till domstolen. Om det beh�vs f�r domstolen f�re-<br/>l�gga den part som �beropat beviset att inom en viss tid ge in detta. I <br/>f�rel�ggandet skall det tas in en upplysning om att �rendet kan komma <br/>att avg�ras �ven om parten inte gett in beviset. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>24 �</b> Vid sammantr�de f�r vittnesf�rh�r h�llas. F�rh�ret f�r h�llas under <br/>ed. I �vrigt till�mpas 36 kap. 1-18 och 20-25 �� r�tteg�ngsbalken p� f�r-<br/>h�ret. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft61">F�rh�ret f�r h�llas p� telefon, om det �r l�mpligt med h�nsyn till bevis-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft64">ningens art och �vriga omst�ndigheter eller om bevisupptagning vid ett <br/>sammantr�de inf�r domstolen skulle medf�ra kostnader eller ol�genheter <br/>som inte st�r i rimligt f�rh�llande till betydelsen av att bevisningen tas <br/>upp p� s�dant s�tt. Vid bevisupptagning p� telefon g�ller inte r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64">g�ngsbalkens best�mmelser om kallelser och f�rel�gganden och om p�-<br/>f�ljder f�r utevaro. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>25 �</b> I fr�ga om skriftliga bevis till�mpas 38 kap. 1-5 och 7-9 �� r�tte-<br/>g�ngsbalken. I fr�ga om syn till�mpas 39 kap. 1 och 4-5 �� r�tteg�ngs-<br/>balken. I fr�ga om sakkunnig till�mpas 40 kap. r�tteg�ngsbalken, dock <br/>inte h�nvisningen i 11 � till 36 kap. 19 � r�tteg�ngsbalken. F�rh�r med <br/>sakkunniga f�r h�llas p� telefon enligt 24 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>S�kerhets�tg�rder och inhibition </i></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>26 �</b> Om det �r av synnerlig vikt, f�r domstolen f�r tiden intill dess att <br/>�rendet har avgjorts besluta om s�dana �tg�rder som s�kerst�ller det som <br/>�rendet g�ller. Den som �tg�rden r�r skall dessf�rinnan ha f�tt tillf�lle att <br/>yttra sig, om det inte �r fara i dr�jsm�l. Beslutet f�r n�r som helst �ndras. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft61">En domstol som skall pr�va ett �verklagande f�r besluta att det �ver-</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64">klagade beslutet tills vidare inte f�r verkst�llas och �ven i �vrigt besluta <br/>tills vidare r�rande saken. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>Beslut </i></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>27 �</b> Domstolens beslut skall grundas p� det som handlingarna inneh�ller <br/>och det som i �vrigt har f�rekommit i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft61">Om �rendet har inletts genom en ans�kan eller ett �verklagande, f�r det </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64">beslut genom vilket �rendet avg�rs inte g� ut�ver det som yrkats. N�r det <br/>finns s�rskilda sk�l f�r dock domstolen �ven utan yrkande besluta till det <br/>b�ttre f�r en enskild part, om det inte �r till nackdel f�r n�got motst�ende <br/>enskilt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>28 �</b> Av ett beslut genom vilket domstolen avg�r �rendet skall de sk�l <br/>som best�mt utg�ngen framg�, om beslutet g�r n�gon part emot. Det-<br/>samma g�ller andra beslut, om det beh�vs. I ett beslut som inneb�r att ett </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft76">�verklagat beslut fastst�lls beh�ver sk�len anges endast om de avviker <br/>fr�n sk�len i det �verklagade beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>29 �</b> Det beslut genom vilket domstolen avg�r �rendet skall s�ndas till <br/>parterna samma dag som beslutet meddelas eller, om beslutet meddelas <br/>vid ett sammantr�de, inom en vecka fr�n sammantr�det. Om det finns en <br/>skiljaktig mening skall den bifogas. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>30 �</b> I de fall d�r ett beslut kan �verklagas skall parterna f� upplysning <br/>om detta. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft70">Inneb�r beslutet att �rendet avgjorts skall parterna f� upplysning om vad </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76">de skall iaktta vid ett �verklagande. Har �rendet inte avgjorts, skall par-<br/>terna underr�ttas om att de efter beg�ran kan f� en s�dan upplysning fr�n <br/>domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft70">Kr�vs det pr�vningstillst�nd vid �verklagande, skall parterna f� upplys-</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft70">ning �ven om detta och om de grunder p� vilka s�dant tillst�nd kan med-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft70">delas. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Omedelbar verkst�llighet </i></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>31 �</b> I fr�ga om omedelbar verkst�llighet av domstolens beslut till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft70">17 kap. 14 � r�tteg�ngsbalken. Ett beslut enligt 26 � f�r verkst�llas ome-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft70">delbart. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>R�tteg�ngskostnader </i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>32 � </b>I ett �rende d�r enskilda �r motparter till varandra f�r domstolen <br/>med till�mpning av 18 kap. r�tteg�ngsbalken f�rplikta den ena parten eller <br/>dennes st�llf�retr�dare, ombud eller bitr�de att ers�tta den andra parten <br/>f�r dennes kostnader i �rendet eller det som i domstolen betalats av <br/>allm�nna medel. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>R�ttelse av skrivfel och liknande </i></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>33 �</b> Ett beslut som inneh�ller en uppenbar oriktighet till f�ljd av <br/>domstolens eller n�gon annans skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbi-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft70">seende f�r r�ttas av domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft70">Om domstolen av misstag inte har fattat ett beslut som skulle ha </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76">meddelats i samband med ett avg�rande, f�r domstolen komplettera sitt <br/>avg�rande i det h�nseendet inom tv� veckor fr�n det att avg�randet <br/>meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft70">Om det inte �r uppenbart obeh�vligt skall parterna f� tillf�lle att yttra </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft76">sig innan r�ttelse eller komplettering sker. R�ttelsen eller kompletteringen <br/>skall om m�jligt antecknas p� varje exemplar av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft74">1 3 - S F S 1 9 9 6 </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft70">385 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>SFS 1996:242 </b></p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>SFS 1996:242 </b></p> <p style="position:absolute;top:838px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft81">386 </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Ompr�vning av beslut </i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>34 �</b> N�r en tingsr�tt i ett �rende som inletts p� annat s�tt �n genom <br/>�verklagande finner att ett beslut som den har meddelat �r uppenbart <br/>oriktigt p� grund av nya omst�ndigheter eller av n�gon annan anledning, <br/>skall domstolen �ndra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan <br/>att det blir till nackdel f�r n�gon enskild part (ompr�vning). </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft81">Skyldigheten att ompr�va beslutet g�ller �ven om beslutet �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft84"> Skyldigheten g�ller dock inte, om tingsr�tten redan har �verl�mnat hand-</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85">lingarna i �rendet till en h�gre domstol eller om det i annat fall finns <br/>s�rskilda sk�l mot att tingsr�tten �ndrar sitt beslut. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft81">Ompr�vning f�r inte ske, om fr�gan om ompr�vning kommer upp f�rst </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft81">sedan tiden f�r �verklagande av beslutet har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>35 �</b> Ett �verklagande av en tingsr�tts beslut f�rfaller, om tingsr�tten <br/>sj�lv efter ompr�vning enligt 34 � �ndrar beslutet s� som klaganden <br/>beg�r. I s� fall till�mpas inte 38 � fj�rde stycket. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft81">�ndrar domstolen beslutet p� annat s�tt �n klaganden beg�r, skall </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft85">�verklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske <br/>enligt 38 � fj�rde stycket. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Allm�nt om �verklagande av domstolens beslut </i></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>36 �</b> Ett beslut f�r �verklagas av den som beslutet r�r, om det har g�tt <br/>honom eller henne emot. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>37 �</b> Ett beslut som inte inneb�r att �rendet avg�rs f�r �verklagas endast <br/>i samband med �verklagande av ett beslut som inneb�r att �rendet avg�rs. <br/>�verklagande f�r dock ske s�rskilt, n�r domstolen </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft81">1. ogillat en inv�ndning om j�v mot n�gon ledamot av domstolen eller </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft81">en inv�ndning om att det finns ett hinder f�r �rendets pr�vning, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft85">2. avvisat ett ombud eller ett bitr�de, <br/>3. beslutat i en fr�ga om s�kerst�llande av det som �rendet g�ller eller </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85">beslutat att ett �verklagat beslut tills vidare inte f�r verkst�llas eller i <br/>�vrigt beslutat tills vidare r�rande saken, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft81">4. f�relagt n�gon att medverka p� annat s�tt �n genom inst�llelse inf�r </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85">domstolen och en underl�tenhet att f�lja f�rel�ggandet kan medf�ra s�r-<br/>skild p�f�ljd f�r honom eller henne, </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft81">5. vid pr�vning enligt 3 kap. 3 � andra stycket 5 tryckfrihetsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85">ningen eller 2 kap. 3 � andra stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit <br/>det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses d�r l�mnas vid vittnes-<br/>f�rh�r, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft81">6. beslutat i en fr�ga om unders�kning eller omh�ndertagande av person </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft81">eller egendom eller om n�gon annan liknande �tg�rd, </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft81">7. utd�mt vite eller n�gon annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att f�lja f�re-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft85">l�ggande eller straff f�r f�rseelse i f�rfarandet eller f�rklarat att n�gon <br/>skall ers�tta en kostnad f�r f�rfarandet, </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft81">8. beslutat i en fr�ga som g�ller ers�ttning f�r n�gons medverkan i </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft81">�rendet eller </p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">9. beslutat i annat fall �n som avses i 8 i en fr�ga som g�ller r�ttshj�lp </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">enligt r�ttshj�lpslagen (1972:429). </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">Ett beslut genom vilket �rendet �terf�rvisas till en l�gre domstol eller </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft94">till en f�rvaltningsmyndighet f�r �verklagas endast om beslutet innefattar <br/>avg�rande av n�gon fr�ga som inverkar p� �rendets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>38 �</b> Den som vill �verklaga ett beslut skall g�ra detta skriftligen. <br/>Skrivelsen skall ha kommit in till den domstol som meddelat beslutet <br/>inom tre veckor fr�n dagen f�r beslutet </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft90">1. om beslutet inneb�r att �rendet avgjorts, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft94">2. om beslutet har meddelats vid ett sammantr�de eller <br/>3. om det vid ett sammantr�de har angetts n�r beslutet kommer att </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">I annat fall �r klagotiden tre veckor fr�n den dag d� klaganden fick del </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">Om pr�vningstillst�nd kr�vs, skall klaganden ange de omst�ndigheter </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">som �beropas till st�d f�r att s�dant tillst�nd skall meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">Den domstol som meddelat beslutet pr�var om �verklagandet har gjorts </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft94">i r�tt tid och skall avvisa ett �verklagande som har gjorts f�r sent. Om <br/>�verklagandet inte avvisas, skall det tillsammans med �vriga handlingar <br/>i �rendet s�ndas �ver till den domstol som skall pr�va �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">Vid �verklagande till�mpas i �vrigt best�mmelserna i 7 �, 8 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">stycket samt 9 och 10 ��. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>�verklagande av tingsr�ttsbeslut </i></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>39 �</b> Tingsr�ttens beslut �verklagas till hovr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">I de fall det �r s�rskilt f�reskrivet f�r hovr�tten pr�va ett �verklagande </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft90">endast om hovr�tten har meddelat pr�vningstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">Pr�vningstillst�nd f�r meddelas endast om </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft90">1. det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft90">pr�vas av h�gre domstol, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft90">2. anledning f�rekommer till �ndring i det slut till vilket tingsr�tten </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft90">kommit eller </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft90">3. det annars finns synnerliga sk�l att pr�va �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">I fr�ga om meddelade pr�vningstillst�nd skall 54 kap. 11 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft94">stycket r�tteg�ngsbalken till�mpas. Meddelas inte pr�vningstillst�nd st�r <br/>tingsr�ttens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i hovr�ttens <br/>beslut. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>�verklagande av hovr�ttsbeslut </i></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>40 �</b> Hovr�ttens beslut �verklagas till H�gsta domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">H�gsta domstolen f�r pr�va �verklagandet endast om H�gsta domstolen </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft94">har meddelat pr�vningstillst�nd. Detta g�ller dock inte vid �verklagande <br/>av ett beslut om avvisning av ett �verklagande av ett hovr�ttsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft90">387 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>SFS 1996:242 </b></p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft100">388 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 1996:242 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft100">I fr�ga om pr�vningstillst�nd till�mpas best�mmelserna i 54 kap. r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft100">g�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>41 �</b> Om �rendet i tingsr�tten har inletts genom ett �verklagande, skall <br/>s�dana omst�ndigheter eller bevis som klaganden �beropar f�rst i H�gsta <br/>domstolen beaktas endast om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>S�rskilda r�ttsmedel </i></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100"> I fr�ga om s�rskilda r�ttsmedel mot beslut enligt denna lag eller </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft105">mot beslut som vid �verklagande skulle ha pr�vats enligt denna lag <br/>till�mpas 58 kap. 1 och 4-8 ��, 10 a � f�rsta stycket, 11 och 12 ��, 13 � <br/>f�rsta meningen samt 59 kap. 1-3 �� och 5 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbal-<br/>ken. Om det finns synnerliga sk�l, f�r resning �ga rum �ven i andra fall <br/>�n som f�reskrivs i 58 kap. r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>Straff, vite och h�mtning </i></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>43 �</b> I fr�ga om straff f�r en f�rseelse under f�rfarandet och f�r brott <br/>mot tystnadsplikt som �lagts av domstolen till�mpas 9 kap. 5 och 6 �� <br/>r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft100">I fr�ga om vite och h�mtning till�mpas 9 kap. 7-10 �� r�tteg�ngsbal-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft100">ken. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft100">Domstolen skall sj�lvmant ta upp fr�gor om ansvar f�r r�tteg�ngsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft100">seelse och om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>Inkommande handlingar </i></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>44 �</b> En handling anses ha kommit in till domstolen den dag d� hand-<br/>lingen eller en avi om betald postf�rs�ndelse som inneh�ller handlingen <br/>anl�nt till domstolen eller kommit en beh�rig tj�nsteman till h�nda. <br/>Underr�ttas domstolen s�rskilt om att ett meddelande till domstolen anl�nt <br/>till ett telebefordringsf�retag, anses meddelandet ha kommit in redan n�r <br/>underr�ttelsen n�tt en beh�rig tj�nsteman. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft100">Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft105">l�mnats i domstolens kansli eller avskilts f�r domstolen p� ett postkontor, <br/>anses den ha kommit in den dagen, om den kommit en beh�rig tj�nste-<br/>man till h�nda n�rmast f�ljande arbetsdag. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett telefax eller annat meddelande som saknar avs�ndarens underskrift </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft105">i original skall bekr�ftas av avs�ndaren genom en i original undertecknad <br/>handling, om det beh�vs. Har domstolen beg�rt en s�dan bekr�ftelse men <br/>inte f�tt n�gon, f�r domstolen bortse fr�n meddelandet. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>42 �</b></p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Hinder mot inst�llelse </i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>45 �</b> Den som har kallats till sammantr�de men inte kan inst�lla sig skall <br/>omedelbart anm�la det till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">I fr�ga om laga f�rfall till�mpas 32 kap. 6 och 8 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Delgivning </i></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>46 �</b> Skall domstolen underr�tta n�gon om inneh�llet i en handling eller <br/>om n�got annat, f�r det ske genom delgivning. Delgivning skall anv�ndas, <br/>om det �r s�rskilt f�reskrivet eller om det med h�nsyn till syftet med <br/>best�mmelsen om underr�ttelse framg�r att delgivning b�r ske, men b�r <br/>i �vrigt tillgripas bara om det beh�vs med h�nsyn till omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Ombud och bitr�de </i></p> <p style="position:absolute;top:342px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>47 �</b> Den som �r part f�r anlita ombud eller bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft112">I fr�ga om ombud eller bitr�de till�mpas 12 kap. 2-5 �� och 6 � andra </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft114">stycket r�tteg�ngsbalken. I fr�ga om fullmakt f�r ombud till�mpas 12 kap. <br/>8-19 �� r�tteg�ngsbalken. En skriftlig fullmakt beh�ver dock inte f�retes <br/>annat �n om domstolen anser att det beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Tolk och �vers�ttning av handlingar </i></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>48 �</b> I fr�ga om tolk och �vers�ttning av handlingar till�mpas 5 kap. <br/>6-8 �� och 33 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft112">2. Genom lagen upph�vs lagen (1946:807) om handl�ggning av dom-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft112">stols�renden. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft112">3. Har ett beslut meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft114">ser i fr�ga om r�tten att �verklaga det beslutet och om vad den som vill <br/>�verklaga beslutet skall iaktta. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft112">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft112">G�RAN PERSSON </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft114">LAILA FREIVALDS <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft112">389 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1996:242 </b></p> </div> </div>
background image

SFS 1996:242

Utkom fr�n trycket
den 30 april 1996

379

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

Lag
om domstols�renden;

utf�rdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 � Denna lag g�ller handl�ggningen i tingsr�tt, hovr�tt och H�gsta

domstolen av s�dana r�ttsv�rds�renden som skall tas upp av en tingsr�tt
och som inte skall handl�ggas enligt r�tteg�ngsbalken.

2 � Om en annan lag �n f�rvaltningslagen (1986:223) inneh�ller en be-
st�mmelse som avviker fr�n denna lag, g�ller den best�mmelsen.

Domstolarnas sammans�ttning m.m.

3 � I fr�ga om domstolar och domare till�mpas 1-4 kap. r�tteg�ngsbal-
ken. Vid handl�ggningen av ett �rende best�r tingsr�tten av en lagfaren
domare. Om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till �rendets beskaffen-

background image

380

SFS 1996:242

het, f�r tingsr�tten dock best� av tre s�dana domare. N�r det g�ller hov-
r�ttens sammans�ttning till�mpas r�tteg�ngsbalkens best�mmelser f�r
tvistem�l. Vid omr�stning till�mpas 16 eller 29 kap. r�tteg�ngsbalken. En
skiljaktig mening skall antecknas.

N�r en anst�lld som inte �r lagfaren domare handl�gger ett �rende en-

ligt en s�rskild f�reskrift g�ller reglerna om j�v i 4 kap. r�tteg�ngsbalken.

Hur �rendet inleds vid tingsr�tten

4 � Den som vill inleda ett �rende vid tingsr�tten genom anm�lan, ans�-
kan, �verklagande eller p� annat s�tt skall g�ra detta skriftligen.
Regeringen f�r f�r vissa slags �renden best�mma att det f�r g�ras i annan
form.

5 � En enskild parts f�rsta skrivelse till tingsr�tten skall inneh�lla upp-
gifter om partens

1. namn, yrke och personnummer eller organisationsnummer,

2. postadress och adress till arbetsplats samt i f�rekommande fall annan

adress d�r parten kan antr�ffas f�r delgivning,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, med undantag f�r

nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som beh�ver uppges
endast om tingsr�tten beg�r det, och

4. f�rh�llanden i �vrigt av betydelse f�r delgivning med parten.
Om den enskilde har en st�llf�retr�dare, skall motsvarande uppgifter

l�mnas �ven om st�llf�retr�daren. Har den enskilde utsett ombud, skall
ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

Finns det en enskild motpart i �rendet, skall den som inleder �rendet

l�mna uppgifter om motparten i de h�nseenden som anges i f�rsta och
andra styckena. Uppgift om motpartens eller dennes st�llf�retr�dares yrke,
arbetsplats, telefonnummer och ombud beh�ver dock l�mnas endast om
uppgiften �r tillg�nglig utan s�rskild utredning f�r den som inleder
�rendet. Saknar motparten k�nd adress, skall uppgift l�mnas om den
utredning som gjorts f�r att fastst�lla detta.

Uppgifterna skall g�lla f�rh�llandena n�r uppgifterna l�mnas till tings-

r�tten. Om n�got av dessa f�rh�llanden �ndras eller om en uppgift �r
ofullst�ndig eller felaktig, skall det genast anm�las till tingsr�tten.

6 � En ans�kan skall inneh�lla uppgifter om

1. det som yrkas,

2. de omst�ndigheter som �beropas till st�d f�r yrkandet och
3. de bevis som �beropas och det som skall styrkas med varje s�rskilt

bevis.

Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med ans�kan.

7 � Ett �verklagande skall inneh�lla uppgifter om

1. det beslut som �verklagas,

2. i vilken del beslutet �verklagas och den �ndring i beslutet som yrkas,
3. grunderna f�r �verklagandet och i vilket avseende sk�len f�r beslutet

enligt klagandens mening �r oriktiga och

background image

4. de bevis som �beropas och det som skall styrkas med varje s�rskilt

bevis.

Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med �verklagandet.

8 � Har ett �verklagande getts in till tingsr�tten i st�llet f�r till den f�r-
valtningsmyndighet som meddelat det �verklagade beslutet, skall tings-
r�tten �verl�mna �verklagandet till myndigheten. �verklagandet skall
anses ha kommit in till myndigheten den dag det kom in till tingsr�tten.

Finner tingsr�tten i annat fall i samband med att ett �rende inleds att

den saknar beh�righet att handl�gga �rendet men att en annan domstol
skulle vara beh�rig, skall tingsr�tten l�mna �ver den skrivelse genom

vilken �rendet inletts till den domstolen, om den som inlett �rendet inte
har n�got att inv�nda mot detta och det inte heller finns n�got annat sk�l

mot att skrivelsen �verl�mnas. Skrivelsen skall anses ha kommit in till
den senare domstolen samma dag som den kom in till den tingsr�tt som
f�rst tog emot skrivelsen.

Brister i en inledande skrivelse m.m.

9 � Om den skrivelse genom vilken �rendet inletts inneh�ller brister, f�r
domstolen f�rel�gga parten att avhj�lpa dem inom en viss tid. Har f�re-
skriven avgift inte betalats, skall parten f�rel�ggas att betala. N�r det
finns anledning till det skall domstolen f�rel�gga parten att ge in ett bevis
om sin beh�righet att inleda �rendet vid domstolen eller om vem som �r
st�llf�retr�dare f�r en part. Om �rendet inte kan pr�vas i sak utan att
f�rel�ggandet f�ljts, skall parten upplysas om detta.

10 � F�ljs inte ett f�rel�ggande enligt 9 �, skall tingsr�tten avvisa an-

m�lan, ans�kan eller �verklagandet,

1. om bristerna �r s�dana att den skrivelse genom vilken �rendet inletts

inte kan l�ggas till grund f�r n�gon pr�vning i sak,

2. om bristerna avser f�reskrifterna i 5 � och inte har endast ringa be-

tydelse f�r fr�gan om delgivning eller

3. om f�reskriven avgift inte har betalats.
Avvisning skall ske �ven n�r det finns n�got annat hinder f�r pr�v-

ningen. Fr�gan om ett �verklagande har kommit in i r�tt tid skall dock

pr�vas av tingsr�tten endast n�r en f�rvaltningsmyndighet har beslutat om

avvisning och myndighetens beslut �verklagas till tingsr�tten.

Beslutsmyndighetens st�llning vid �verklagande

11 � Om en enskild �verklagar en f�rvaltningsmyndighets beslut, �r

f�rvaltningsmyndigheten motpart till den enskilde sedan handlingarna i
�rendet �verl�mnats till domstolen.

381

SFS 1996:242

background image

SFS 1996:242

382

Allm�nt om handl�ggningen av �renden

12 � Domstolen skall se till att �rendet blir s� utrett som dess beskaffen-

het kr�ver och att inget on�digt dras in i �rendet. Genom fr�gor och p�pe-
kanden skall domstolen f�rs�ka avhj�lpa otydligheter och ofullst�ndig-
heter i parternas framst�llningar.

13 � F�rfarandet hos domstolen �r skriftligt.

I f�rfarandet b�r det ing� sammantr�de n�r detta kan antas vara till f�r-

del f�r utredningen eller fr�mja ett snabbt avg�rande av �rendet.

Domstolen kan begr�nsa ett sammantr�de till att utreda parternas st�nd-

punkter i �rendet, till att ta upp muntlig bevisning eller p� det s�tt som
annars �r l�mpligt.

14 � Domstolen skall h�lla sammantr�de, om det beg�rs av en enskild

part. Sammantr�de beh�ver dock inte h�llas om �rendet inte skall pr�vas

i sak, om avg�randet inte g�r parten emot eller om ett sammantr�de p�
grund av n�gon annan s�rskild omst�ndighet inte beh�vs.

Skriftv�xlingen

15 � Om det i �rendet finns en motpart, skall domstolen ge denne till-

f�lle att svara inom en viss tid. Domstolen skall samtidigt l�mna en
upplysning om att �rendet kan komma att avg�ras �ven om det inte
kommer in n�got svar till domstolen.

F�rsta stycket g�ller inte,

1. om det saknas anledning att anta att �rendet till n�gon del kommer

att avg�ras till motpartens nackdel eller

2. om motparten �r en s�dan f�rvaltningsmyndighet som avses i 11 �

och det �r on�digt att myndigheten ges tillf�lle att svara.

16 � Den som getts tillf�lle att svara skall g�ra det skriftligen, om inte

domstolen best�mmer att svaret f�r l�mnas muntligen.

I svaret skall parten ange om yrkandena i �rendet eller, n�r �rendet har

inletts genom en anm�lan, den �tg�rd som �rendet g�ller medges eller inte
medges. Om yrkandena eller �tg�rden inte medges, skall parten ange
sk�len f�r detta och de bevis som �beropas. Skriftliga bevis skall ges in
till domstolen.

17 � Domstolen f�r f�rel�gga en part att inom en viss tid yttra sig skrift-

ligen. I f�rel�ggandet skall det tas in en upplysning om att �rendet kan
komma att avg�ras �ven om det inte kommer in n�got s�dant yttrande till
domstolen.

background image

Sammantr�de

18 � Till ett sammantr�de skall domstolen kalla den som �r part. En

myndighet som �r motpart enligt 11 � beh�ver dock inte kallas annat �n
om domstolen finner att myndighetens n�rvaro beh�vs f�r utredningen i
�rendet. Myndigheten skall dock alltid underr�ttas om sammantr�det.

I kallelsen skall det tas in en upplysning om betydelsen enligt 20 � av

att parten uteblir fr�n sammantr�det. Om domstolen finner att en part b�r
infinna sig personligen, f�r domstolen f�reskriva vite.

19 � Ett sammantr�de f�r h�llas p� telefon, om det �r l�mpligt med h�n-

syn till sammantr�dets �ndam�l och �vriga omst�ndigheter eller om ett
sammantr�de inf�r domstolen skulle medf�ra kostnader och ol�genheter
som inte st�r i rimligt f�rh�llande till betydelsen av att sammantr�det
h�lls inf�r domstolen.

F�r sammantr�den som h�lls p� telefon g�ller inte best�mmelserna i

18 �.

20 � Att en part uteblir fr�n ett sammantr�de hindrar inte att domstolen
handl�gger och avg�r �rendet. Om det i tingsr�tt �r den som inlett �rendet
eller i h�gre domstol klaganden som uteblir, f�r �rendet avskrivas fr�n

vidare handl�ggning.

21 � I fr�ga om offentlighet och ordning vid ett sammantr�de till�mpas
5 kap. 1-5 och 9 �� r�tteg�ngsbalken.

Under sammantr�det skall det f�ras anteckningar om vad som f�re-

kommer vid detta n�r det g�ller yrkanden, medgivanden, bestridanden,
�beropanden, inv�ndningar och erk�nnanden samt om den utredning s�m
l�ggs fram vid sammantr�det. Har sammantr�det begr�nsats enligt 13 �,
skall �ven det antecknas.

Parters r�tt att f� del av uppgifter

22 � Ett �rende f�r inte avg�ras utan att den som �r part har f�tt k�nne-
dom om en uppgift som har tillf�rts �rendet genom n�gon annan �n par-
ten och har f�tt tillf�lle att yttra sig �ver uppgiften.

Domstolen f�r dock avg�ra �rendet utan att s� har skett

1. om avg�randet inte g�r parten emot,

2. om uppgiften saknar betydelse eller
3. om det av n�gon annan anledning �r uppenbart obeh�vligt att parten

f�r k�nnedom om uppgiften.

I fr�ga om en myndighet som �r motpart enligt 11 � beh�ver f�rsta

stycket inte till�mpas, om detta �r on�digt.

Bevisning

23 � I fr�ga om bevisning i allm�nhet till�mpas 35 kap. 1-7 och

10-12 �� r�tteg�ngsbalken.

383

SFS 1996:242

background image

SFS 1996:242

384

Skriftliga handlingar vilka �beropas som bevis skall ges in till domsto-

len utan dr�jsm�l. Detsamma g�ller s�dana f�rem�l vilka �beropas som
bevis och kan flyttas till domstolen. Om det beh�vs f�r domstolen f�re-
l�gga den part som �beropat beviset att inom en viss tid ge in detta. I
f�rel�ggandet skall det tas in en upplysning om att �rendet kan komma
att avg�ras �ven om parten inte gett in beviset.

24 � Vid sammantr�de f�r vittnesf�rh�r h�llas. F�rh�ret f�r h�llas under
ed. I �vrigt till�mpas 36 kap. 1-18 och 20-25 �� r�tteg�ngsbalken p� f�r-
h�ret.

F�rh�ret f�r h�llas p� telefon, om det �r l�mpligt med h�nsyn till bevis-

ningens art och �vriga omst�ndigheter eller om bevisupptagning vid ett
sammantr�de inf�r domstolen skulle medf�ra kostnader eller ol�genheter
som inte st�r i rimligt f�rh�llande till betydelsen av att bevisningen tas
upp p� s�dant s�tt. Vid bevisupptagning p� telefon g�ller inte r�tte-

g�ngsbalkens best�mmelser om kallelser och f�rel�gganden och om p�-
f�ljder f�r utevaro.

25 � I fr�ga om skriftliga bevis till�mpas 38 kap. 1-5 och 7-9 �� r�tte-
g�ngsbalken. I fr�ga om syn till�mpas 39 kap. 1 och 4-5 �� r�tteg�ngs-
balken. I fr�ga om sakkunnig till�mpas 40 kap. r�tteg�ngsbalken, dock
inte h�nvisningen i 11 � till 36 kap. 19 � r�tteg�ngsbalken. F�rh�r med
sakkunniga f�r h�llas p� telefon enligt 24 � andra stycket.

S�kerhets�tg�rder och inhibition

26 � Om det �r av synnerlig vikt, f�r domstolen f�r tiden intill dess att
�rendet har avgjorts besluta om s�dana �tg�rder som s�kerst�ller det som
�rendet g�ller. Den som �tg�rden r�r skall dessf�rinnan ha f�tt tillf�lle att
yttra sig, om det inte �r fara i dr�jsm�l. Beslutet f�r n�r som helst �ndras.

En domstol som skall pr�va ett �verklagande f�r besluta att det �ver-

klagade beslutet tills vidare inte f�r verkst�llas och �ven i �vrigt besluta
tills vidare r�rande saken.

Beslut

27 � Domstolens beslut skall grundas p� det som handlingarna inneh�ller
och det som i �vrigt har f�rekommit i �rendet.

Om �rendet har inletts genom en ans�kan eller ett �verklagande, f�r det

beslut genom vilket �rendet avg�rs inte g� ut�ver det som yrkats. N�r det
finns s�rskilda sk�l f�r dock domstolen �ven utan yrkande besluta till det
b�ttre f�r en enskild part, om det inte �r till nackdel f�r n�got motst�ende
enskilt intresse.

28 � Av ett beslut genom vilket domstolen avg�r �rendet skall de sk�l
som best�mt utg�ngen framg�, om beslutet g�r n�gon part emot. Det-
samma g�ller andra beslut, om det beh�vs. I ett beslut som inneb�r att ett

background image

�verklagat beslut fastst�lls beh�ver sk�len anges endast om de avviker
fr�n sk�len i det �verklagade beslutet.

29 � Det beslut genom vilket domstolen avg�r �rendet skall s�ndas till
parterna samma dag som beslutet meddelas eller, om beslutet meddelas
vid ett sammantr�de, inom en vecka fr�n sammantr�det. Om det finns en
skiljaktig mening skall den bifogas.

30 � I de fall d�r ett beslut kan �verklagas skall parterna f� upplysning
om detta.

Inneb�r beslutet att �rendet avgjorts skall parterna f� upplysning om vad

de skall iaktta vid ett �verklagande. Har �rendet inte avgjorts, skall par-
terna underr�ttas om att de efter beg�ran kan f� en s�dan upplysning fr�n
domstolen.

Kr�vs det pr�vningstillst�nd vid �verklagande, skall parterna f� upplys-

ning �ven om detta och om de grunder p� vilka s�dant tillst�nd kan med-

delas.

Omedelbar verkst�llighet

31 � I fr�ga om omedelbar verkst�llighet av domstolens beslut till�mpas

17 kap. 14 � r�tteg�ngsbalken. Ett beslut enligt 26 � f�r verkst�llas ome-

delbart.

R�tteg�ngskostnader

32 � I ett �rende d�r enskilda �r motparter till varandra f�r domstolen
med till�mpning av 18 kap. r�tteg�ngsbalken f�rplikta den ena parten eller
dennes st�llf�retr�dare, ombud eller bitr�de att ers�tta den andra parten
f�r dennes kostnader i �rendet eller det som i domstolen betalats av
allm�nna medel.

R�ttelse av skrivfel och liknande

33 � Ett beslut som inneh�ller en uppenbar oriktighet till f�ljd av
domstolens eller n�gon annans skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbi-

seende f�r r�ttas av domstolen.

Om domstolen av misstag inte har fattat ett beslut som skulle ha

meddelats i samband med ett avg�rande, f�r domstolen komplettera sitt
avg�rande i det h�nseendet inom tv� veckor fr�n det att avg�randet
meddelades.

Om det inte �r uppenbart obeh�vligt skall parterna f� tillf�lle att yttra

sig innan r�ttelse eller komplettering sker. R�ttelsen eller kompletteringen
skall om m�jligt antecknas p� varje exemplar av beslutet.

1 3 - S F S 1 9 9 6

385

SFS 1996:242

background image

SFS 1996:242

386

Ompr�vning av beslut

34 � N�r en tingsr�tt i ett �rende som inletts p� annat s�tt �n genom
�verklagande finner att ett beslut som den har meddelat �r uppenbart
oriktigt p� grund av nya omst�ndigheter eller av n�gon annan anledning,
skall domstolen �ndra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan
att det blir till nackdel f�r n�gon enskild part (ompr�vning).

Skyldigheten att ompr�va beslutet g�ller �ven om beslutet �verklagas.

Skyldigheten g�ller dock inte, om tingsr�tten redan har �verl�mnat hand-

lingarna i �rendet till en h�gre domstol eller om det i annat fall finns
s�rskilda sk�l mot att tingsr�tten �ndrar sitt beslut.

Ompr�vning f�r inte ske, om fr�gan om ompr�vning kommer upp f�rst

sedan tiden f�r �verklagande av beslutet har g�tt ut.

35 � Ett �verklagande av en tingsr�tts beslut f�rfaller, om tingsr�tten
sj�lv efter ompr�vning enligt 34 � �ndrar beslutet s� som klaganden
beg�r. I s� fall till�mpas inte 38 � fj�rde stycket.

�ndrar domstolen beslutet p� annat s�tt �n klaganden beg�r, skall

�verklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske
enligt 38 � fj�rde stycket.

Allm�nt om �verklagande av domstolens beslut

36 � Ett beslut f�r �verklagas av den som beslutet r�r, om det har g�tt
honom eller henne emot.

37 � Ett beslut som inte inneb�r att �rendet avg�rs f�r �verklagas endast
i samband med �verklagande av ett beslut som inneb�r att �rendet avg�rs.
�verklagande f�r dock ske s�rskilt, n�r domstolen

1. ogillat en inv�ndning om j�v mot n�gon ledamot av domstolen eller

en inv�ndning om att det finns ett hinder f�r �rendets pr�vning,

2. avvisat ett ombud eller ett bitr�de,
3. beslutat i en fr�ga om s�kerst�llande av det som �rendet g�ller eller

beslutat att ett �verklagat beslut tills vidare inte f�r verkst�llas eller i
�vrigt beslutat tills vidare r�rande saken,

4. f�relagt n�gon att medverka p� annat s�tt �n genom inst�llelse inf�r

domstolen och en underl�tenhet att f�lja f�rel�ggandet kan medf�ra s�r-
skild p�f�ljd f�r honom eller henne,

5. vid pr�vning enligt 3 kap. 3 � andra stycket 5 tryckfrihetsf�rord-

ningen eller 2 kap. 3 � andra stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit
det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses d�r l�mnas vid vittnes-
f�rh�r,

6. beslutat i en fr�ga om unders�kning eller omh�ndertagande av person

eller egendom eller om n�gon annan liknande �tg�rd,

7. utd�mt vite eller n�gon annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att f�lja f�re-

l�ggande eller straff f�r f�rseelse i f�rfarandet eller f�rklarat att n�gon
skall ers�tta en kostnad f�r f�rfarandet,

8. beslutat i en fr�ga som g�ller ers�ttning f�r n�gons medverkan i

�rendet eller

background image

9. beslutat i annat fall �n som avses i 8 i en fr�ga som g�ller r�ttshj�lp

enligt r�ttshj�lpslagen (1972:429).

Ett beslut genom vilket �rendet �terf�rvisas till en l�gre domstol eller

till en f�rvaltningsmyndighet f�r �verklagas endast om beslutet innefattar
avg�rande av n�gon fr�ga som inverkar p� �rendets utg�ng.

38 � Den som vill �verklaga ett beslut skall g�ra detta skriftligen.
Skrivelsen skall ha kommit in till den domstol som meddelat beslutet
inom tre veckor fr�n dagen f�r beslutet

1. om beslutet inneb�r att �rendet avgjorts,

2. om beslutet har meddelats vid ett sammantr�de eller
3. om det vid ett sammantr�de har angetts n�r beslutet kommer att

meddelas.

I annat fall �r klagotiden tre veckor fr�n den dag d� klaganden fick del

av beslutet.

Om pr�vningstillst�nd kr�vs, skall klaganden ange de omst�ndigheter

som �beropas till st�d f�r att s�dant tillst�nd skall meddelas.

Den domstol som meddelat beslutet pr�var om �verklagandet har gjorts

i r�tt tid och skall avvisa ett �verklagande som har gjorts f�r sent. Om
�verklagandet inte avvisas, skall det tillsammans med �vriga handlingar
i �rendet s�ndas �ver till den domstol som skall pr�va �verklagandet.

Vid �verklagande till�mpas i �vrigt best�mmelserna i 7 �, 8 � f�rsta

stycket samt 9 och 10 ��.

�verklagande av tingsr�ttsbeslut

39 � Tingsr�ttens beslut �verklagas till hovr�tten.

I de fall det �r s�rskilt f�reskrivet f�r hovr�tten pr�va ett �verklagande

endast om hovr�tten har meddelat pr�vningstillst�nd.

Pr�vningstillst�nd f�r meddelas endast om

1. det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet

pr�vas av h�gre domstol,

2. anledning f�rekommer till �ndring i det slut till vilket tingsr�tten

kommit eller

3. det annars finns synnerliga sk�l att pr�va �verklagandet.

I fr�ga om meddelade pr�vningstillst�nd skall 54 kap. 11 � tredje

stycket r�tteg�ngsbalken till�mpas. Meddelas inte pr�vningstillst�nd st�r
tingsr�ttens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i hovr�ttens
beslut.

�verklagande av hovr�ttsbeslut

40 � Hovr�ttens beslut �verklagas till H�gsta domstolen.

H�gsta domstolen f�r pr�va �verklagandet endast om H�gsta domstolen

har meddelat pr�vningstillst�nd. Detta g�ller dock inte vid �verklagande
av ett beslut om avvisning av ett �verklagande av ett hovr�ttsbeslut.

387

SFS 1996:242

background image

388

SFS 1996:242

I fr�ga om pr�vningstillst�nd till�mpas best�mmelserna i 54 kap. r�tte-

g�ngsbalken.

41 � Om �rendet i tingsr�tten har inletts genom ett �verklagande, skall
s�dana omst�ndigheter eller bevis som klaganden �beropar f�rst i H�gsta
domstolen beaktas endast om det finns s�rskilda sk�l.

S�rskilda r�ttsmedel

I fr�ga om s�rskilda r�ttsmedel mot beslut enligt denna lag eller

mot beslut som vid �verklagande skulle ha pr�vats enligt denna lag
till�mpas 58 kap. 1 och 4-8 ��, 10 a � f�rsta stycket, 11 och 12 ��, 13 �
f�rsta meningen samt 59 kap. 1-3 �� och 5 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbal-
ken. Om det finns synnerliga sk�l, f�r resning �ga rum �ven i andra fall
�n som f�reskrivs i 58 kap. r�tteg�ngsbalken.

Straff, vite och h�mtning

43 � I fr�ga om straff f�r en f�rseelse under f�rfarandet och f�r brott
mot tystnadsplikt som �lagts av domstolen till�mpas 9 kap. 5 och 6 ��
r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om vite och h�mtning till�mpas 9 kap. 7-10 �� r�tteg�ngsbal-

ken.

Domstolen skall sj�lvmant ta upp fr�gor om ansvar f�r r�tteg�ngsf�r-

seelse och om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag.

Inkommande handlingar

44 � En handling anses ha kommit in till domstolen den dag d� hand-
lingen eller en avi om betald postf�rs�ndelse som inneh�ller handlingen
anl�nt till domstolen eller kommit en beh�rig tj�nsteman till h�nda.
Underr�ttas domstolen s�rskilt om att ett meddelande till domstolen anl�nt
till ett telebefordringsf�retag, anses meddelandet ha kommit in redan n�r
underr�ttelsen n�tt en beh�rig tj�nsteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har

l�mnats i domstolens kansli eller avskilts f�r domstolen p� ett postkontor,
anses den ha kommit in den dagen, om den kommit en beh�rig tj�nste-
man till h�nda n�rmast f�ljande arbetsdag.

Ett telefax eller annat meddelande som saknar avs�ndarens underskrift

i original skall bekr�ftas av avs�ndaren genom en i original undertecknad
handling, om det beh�vs. Har domstolen beg�rt en s�dan bekr�ftelse men
inte f�tt n�gon, f�r domstolen bortse fr�n meddelandet.

42 �

background image

Hinder mot inst�llelse

45 � Den som har kallats till sammantr�de men inte kan inst�lla sig skall
omedelbart anm�la det till domstolen.

I fr�ga om laga f�rfall till�mpas 32 kap. 6 och 8 �� r�tteg�ngsbalken.

Delgivning

46 � Skall domstolen underr�tta n�gon om inneh�llet i en handling eller
om n�got annat, f�r det ske genom delgivning. Delgivning skall anv�ndas,
om det �r s�rskilt f�reskrivet eller om det med h�nsyn till syftet med
best�mmelsen om underr�ttelse framg�r att delgivning b�r ske, men b�r
i �vrigt tillgripas bara om det beh�vs med h�nsyn till omst�ndigheterna.

Ombud och bitr�de

47 � Den som �r part f�r anlita ombud eller bitr�de.

I fr�ga om ombud eller bitr�de till�mpas 12 kap. 2-5 �� och 6 � andra

stycket r�tteg�ngsbalken. I fr�ga om fullmakt f�r ombud till�mpas 12 kap.
8-19 �� r�tteg�ngsbalken. En skriftlig fullmakt beh�ver dock inte f�retes
annat �n om domstolen anser att det beh�vs.

Tolk och �vers�ttning av handlingar

48 � I fr�ga om tolk och �vers�ttning av handlingar till�mpas 5 kap.
6-8 �� och 33 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

2. Genom lagen upph�vs lagen (1946:807) om handl�ggning av dom-

stols�renden.

3. Har ett beslut meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmel-

ser i fr�ga om r�tten att �verklaga det beslutet och om vad den som vill
�verklaga beslutet skall iaktta.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

389

SFS 1996:242

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.