SFS 2020:320 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 2020:320 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
SFS2020-320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TWOVNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:TWOVNH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1996:242) om domstols�renden </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 20 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 43 � lagen (1996:242) om dom-<br/>stols�renden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>43 �</b>2 I fr�ga om straff f�r en f�rseelse under f�rfarandet, f�r brott mot <br/>f�rbuden att ta upp och sprida bild och f�r brott mot tystnadsplikt som �lagts <br/>av domstolen till�mpas 9 kap. 56 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">I fr�ga om vite och h�mtning till�mpas 9 kap. 710 �� r�tteg�ngsbalken. <br/>Domstolen ska sj�lvmant ta upp fr�gor om ansvar f�r r�tteg�ngsf�rseelse </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2019:304. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:320</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">21 maj 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:242) om domstols�renden

Utf�rdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 43 � lagen (1996:242) om dom-
stols�renden ska ha f�ljande lydelse.

43 �2 I fr�ga om straff f�r en f�rseelse under f�rfarandet, f�r brott mot
f�rbuden att ta upp och sprida bild och f�r brott mot tystnadsplikt som �lagts
av domstolen till�mpas 9 kap. 56 �� r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om vite och h�mtning till�mpas 9 kap. 710 �� r�tteg�ngsbalken.
Domstolen ska sj�lvmant ta upp fr�gor om ansvar f�r r�tteg�ngsf�rseelse

och om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260.

2 Senaste lydelse 2019:304.

SFS

2020:320

Publicerad
den

21 maj 2020

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.