SFS 1971:1255

711255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:UBEHBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VLBKTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VLBKTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:377px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1971:1255 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft11">den 4 jan uari 1972 </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lag en (1929:145) om skiljem�n; </b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 17 december 1971. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vandes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft13">dagen^, funnit gott f�rordna, att 4 � lagen (1929: 145) om skiljem�n <br/>skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">4 � Ej m� gentemot part, som har hemvist utom riket och ej skulle, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">i tvist av den art varom fr�ga �r, kunna s�kas vid svensk domstol, </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">skiljemannaf�rfarande enligt denna lag inledas, med mindre avtalet in�</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">neb�r, att f�rfarandet skall �ga rum h�r i riket, eller skiljem�nnen eller </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft13">skiljedomsinstitution i enlighet med avt alet best�mt att f�rfarandet skall <br/>�ga rum h�r i riket, eller parten eljest d�rtill samtycker. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den dag Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft11">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">Stockholms slott den 17 december 1971. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>GUSTAF ADOLF </b></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft11">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft11">2956 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">&gt; Prop. 1971:131, JuU 27, rskr 296, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1971:1255 Lag

Utkom fr�n trycket

den 4 jan uari 1972

om �ndring i lag en (1929:145) om skiljem�n;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vandes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott f�rordna, att 4 � lagen (1929: 145) om skiljem�n
skall ha nedan angivna lydelse.

4 � Ej m� gentemot part, som har hemvist utom riket och ej skulle,

i tvist av den art varom fr�ga �r, kunna s�kas vid svensk domstol,

skiljemannaf�rfarande enligt denna lag inledas, med mindre avtalet in�

neb�r, att f�rfarandet skall �ga rum h�r i riket, eller skiljem�nnen eller

skiljedomsinstitution i enlighet med avt alet best�mt att f�rfarandet skall
�ga rum h�r i riket, eller parten eljest d�rtill samtycker.

Denna lag tr�der i kraft den dag Konungen best�mmer.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt

kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

2956

> Prop. 1971:131, JuU 27, rskr 296,

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.