SFS 1991:1825

911825.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:CMMEAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:VBXTLI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:VBXTLI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:29px;font-family:VBXTLI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VBXTLI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VBXTLI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:215px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:215px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1825 </b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">om �ndring i lagen (1988:205) om r�ttspr�vning av vissa Utkom fr�n trycket <br/>f�rvaltningsbeslut; </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 3 och 5 �� lagen (1988; 205) om </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">r�ttspr�vning av vissa f�rvaltningsbeslut samt ikrafttr�dandebest�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">serna till lagen skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � P� ans�kan av en enskild part i ett s�dant f�rvaltnings�rende hos </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">regeringen eller en f�rvaltningsmyndighet som r�r n�got f�rh�llande som </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft15">avses i 8 kap. 2 eller 3 � regeringsformen skall regeringsr�tten pr�va om <br/>avg�randet i �rendet strider mot n�gon r�ttsregel p� det s�tt som s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">angivit eller som i �vrigt klart framg�r av omst�ndigheterna i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16">R�ttspr�vning kan g�lla endast s�dana beslut som <br/>inneb�r myndighetsut�vning mot den enskilde, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">annars kan pr�vas av domstol endast efter ans�kan om resning, och </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">inte skulle ha kunnat �verpr�vas i annan ordning. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Ans�kan om r�ttspr�vning ges in till regeringsr�tten. Den skall ha </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">kommit in dit inom tre m�nader fr�n dagen f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">1 ans�kan skall s�kanden ange p� vilket s�tt han anser att avg�randet </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16">strider mot n�gon r�ttsregel och vilka omst�ndigheter han vill �beropa till <br/>st�d f�r detta. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � Om regeringsr�tten finner att f�rvaltningsbeslutet strider mot n�gon </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">r�ttsregel och de t inte �r uppenbart att felet saknat betydelse f�r avg�ran�</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16">det, skall regeringsr�tten upph�va beslutet och, om det beh�vs, �terf�rvisa <br/>�rendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat fall st�r beslutet <br/>fast. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i k raft den 1 jun i 1988. Den till�mpas p� beslut som </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">meddelas under tiden fr�n ikrafttr�dandet till utg�ngen av �r 1994. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 janua ri 1992. </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft12">Marianne Eliason </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:176, 1991 /92:KU 12, rskr. 51. </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft12">3339 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1825

om �ndring i lagen (1988:205) om r�ttspr�vning av vissa Utkom fr�n trycket
f�rvaltningsbeslut;

den 30 december 1991

utf�rdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 3 och 5 �� lagen (1988; 205) om

r�ttspr�vning av vissa f�rvaltningsbeslut samt ikrafttr�dandebest�mmel�

serna till lagen skall ha f�ljande lydelse.

1 � P� ans�kan av en enskild part i ett s�dant f�rvaltnings�rende hos

regeringen eller en f�rvaltningsmyndighet som r�r n�got f�rh�llande som

avses i 8 kap. 2 eller 3 � regeringsformen skall regeringsr�tten pr�va om
avg�randet i �rendet strider mot n�gon r�ttsregel p� det s�tt som s�kanden

angivit eller som i �vrigt klart framg�r av omst�ndigheterna i �rendet.

R�ttspr�vning kan g�lla endast s�dana beslut som
inneb�r myndighetsut�vning mot den enskilde,

annars kan pr�vas av domstol endast efter ans�kan om resning, och

inte skulle ha kunnat �verpr�vas i annan ordning.

3 � Ans�kan om r�ttspr�vning ges in till regeringsr�tten. Den skall ha

kommit in dit inom tre m�nader fr�n dagen f�r beslutet.

1 ans�kan skall s�kanden ange p� vilket s�tt han anser att avg�randet

strider mot n�gon r�ttsregel och vilka omst�ndigheter han vill �beropa till
st�d f�r detta.

5 � Om regeringsr�tten finner att f�rvaltningsbeslutet strider mot n�gon

r�ttsregel och de t inte �r uppenbart att felet saknat betydelse f�r avg�ran�

det, skall regeringsr�tten upph�va beslutet och, om det beh�vs, �terf�rvisa
�rendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat fall st�r beslutet
fast.

Denna lag tr�der i k raft den 1 jun i 1988. Den till�mpas p� beslut som

meddelas under tiden fr�n ikrafttr�dandet till utg�ngen av �r 1994.

Denna lag tr�der i kraft den 1 janua ri 1992.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:176, 1991 /92:KU 12, rskr. 51.

3339

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.