Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2009:1058
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol
SFS nr:

2009:1058
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2009-11-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Om handläggningen av ett mål eller ärende har oskäligt fördröjts, ska domstolen efter skriftlig ansökan från en enskild part förklara att målet eller ärendet ska handläggas med förtur i domstolen (förtursförklaring).

Vid bedömningen av om handläggningen har oskäligt fördröjts ska det särskilt beaktas
   1. hur komplicerat målet eller ärendet är,
   2. hur parterna agerat under förfarandet,
   3. hur myndigheter och domstolar handlagt målet eller ärendet, och
   4. sakens betydelse för sökanden.

En ansökan om förtursförklaring ska handläggas skyndsamt.

2 §   Beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.