SFS 2010:1399 Lag om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol / SFS 2010:1399 Lag om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
101399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:966) om <br/>F�rsvarsunderr�ttelsedomstol;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (2009:966) om F�rsvars-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">underr�ttelsedomstol ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen best�r av en ordf�rande, en eller h�gst</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tv� vice ordf�rande samt minst tv� och h�gst sex s�rskilda ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledam�terna ska vara svenska medborgare och f�r inte vara under�riga</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">eller i konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.<br/>Innan en ledamot b�rjar tj�nstg�ra i domstolen, ska han eller hon ha avlagt<br/>domared.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2010:1390) om utn�mning av ordinarie domare finns best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ser om utn�mning av ordf�rande i domstolen. Vice ordf�rande och s�rskilda<br/>ledam�ter f�rordnas av regeringen f�r fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1399</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:966) om
F�rsvarsunderr�ttelsedomstol;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (2009:966) om F�rsvars-

underr�ttelsedomstol ska ha f�ljande lydelse.

2 �

F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen best�r av en ordf�rande, en eller h�gst

tv� vice ordf�rande samt minst tv� och h�gst sex s�rskilda ledam�ter.

Ledam�terna ska vara svenska medborgare och f�r inte vara under�riga

eller i konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.
Innan en ledamot b�rjar tj�nstg�ra i domstolen, ska han eller hon ha avlagt
domared.

I lagen (2010:1390) om utn�mning av ordinarie domare finns best�mmel-

ser om utn�mning av ordf�rande i domstolen. Vice ordf�rande och s�rskilda
ledam�ter f�rordnas av regeringen f�r fyra �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1399

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.