SFS 2006:726 Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister / SFS 2006:726 Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister
060726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEHJOP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEHJOP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:DEHJOP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEHJOP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DEHJOO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:379) om <br/>f�rs�ksverksamhet avseende medverkan av <br/>Konsumentombudsmannen i vissa tvister;</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 2 � lagen (1997:379) om f�rs�ks-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">verksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvis-<br/>ter ordet kronofogdemyndighet skall bytas ut mot Kronofogdemyndig-<br/>heten.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ANN-CHRISTIN NYKVIST</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft18">Anders Perklev<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2006:726</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:379) om
f�rs�ksverksamhet avseende medverkan av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 2 � lagen (1997:379) om f�rs�ks-

verksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvis-
ter ordet kronofogdemyndighet skall bytas ut mot Kronofogdemyndig-
heten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:726

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.