SFS 2006:743 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden / SFS 2006:743 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
060743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEJBKE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEJBKE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DEJBKE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DEJBKE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEJBKE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DEJBKD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:74) med kompletterande <br/>best�mmelser om domstols beh�righet och om <br/>erk�nnande och internationell verkst�llighet av <br/>vissa avg�randen;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (2006:74) med komplet-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">terande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande och in-<br/>ternationell verkst�llighet av vissa avg�randen skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>Om det finns svensk domsr�tt enligt en gemenskapsr�ttsakt eller ett in-<br/>ternationellt instrument som avses i 1 � och annan beh�rig domstol saknas,<br/>�r Stockholms tingsr�tt beh�rig.</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:743</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:74) med kompletterande
best�mmelser om domstols beh�righet och om
erk�nnande och internationell verkst�llighet av
vissa avg�randen;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (2006:74) med komplet-

terande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande och in-
ternationell verkst�llighet av vissa avg�randen skall ha f�ljande lydelse.

2 � Om det finns svensk domsr�tt enligt en gemenskapsr�ttsakt eller ett in-
ternationellt instrument som avses i 1 � och annan beh�rig domstol saknas,
�r Stockholms tingsr�tt beh�rig.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:743

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.