SFS 1973:659

730659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:FCDIOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:FCDIOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:20px;font-family:FCDIOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:FCDIOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:33px;font-family:FCDIOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FCDIOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973: 659 Lag </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft11">den 4 juli 1973 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">1326 </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972: 429); </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stocicholms slott den 5 juni 1973. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">dageni, funnit gott f�rordna, att 31 � r�ttshj�lpslagen (1972: 429)^ skall </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">31 � I fr�ga om part som �tnjuter allm�n r�ttshj�lp i m�l eller �rende </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbetsdomstolen �ger best�mmelse i </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">lag om parts r�tteg�ngskostnad till�mpning i fr�ga om kostnaderna f�r </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft13">r�ttshj�lpen. Motpart eller annan som �r ers�ttningsskyldig f�r s�dana <br/>kostnader skall �l�ggas att utge ers�ttningen till statsverket. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft11">Vinner makar efter gemensam ans�kan boskillnad eller �ktenskaps�</p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">skillnad och har ena maken �tnjutit allm�n r�ttshj�lp, skall r�tten, om </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1973: 32, LU 2 0, rskr 256. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">- Lagen omtryckt 1973: 247. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">det ej med h�nsyn till omst�ndigheterna �r obilligt, �l�gga andra ma- </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973: 659 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ken att betala statsverket h�lften av kostnaderna f�r r�ttshj�lpen. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Skall i annat fall beslut meddelas om f�rdelning av kostnader mel�</p> <p style="position:absolute;top:127px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft23">lan parter, �ger d�rom g�llande best�mmelser motsvarande till�mpning <br/>i fr�ga om kostnaderna f�r allm�n r�ttshj�lp �t part. D�rvid skall be-<br/>talningsslcyldighet �l�ggas mot statsverket f�r dessa kostnader i deras </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">helhet eller till viss kvotdel utan angiv ande av best�mt belopp. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974. �ldre best�mmelser till-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mpas dock alltj�mt, om det domes till hemskillnad. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 5 juni 1973. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973: 659 Lag

Utkom fr�n trycket

den 4 juli 1973

1326

om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972: 429);

given Stocicholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott f�rordna, att 31 � r�ttshj�lpslagen (1972: 429)^ skall

ha nedan angivna lydelse.

31 � I fr�ga om part som �tnjuter allm�n r�ttshj�lp i m�l eller �rende

vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbetsdomstolen �ger best�mmelse i

lag om parts r�tteg�ngskostnad till�mpning i fr�ga om kostnaderna f�r

r�ttshj�lpen. Motpart eller annan som �r ers�ttningsskyldig f�r s�dana
kostnader skall �l�ggas att utge ers�ttningen till statsverket.

Vinner makar efter gemensam ans�kan boskillnad eller �ktenskaps�

skillnad och har ena maken �tnjutit allm�n r�ttshj�lp, skall r�tten, om

1 Prop. 1973: 32, LU 2 0, rskr 256.

- Lagen omtryckt 1973: 247.

background image

det ej med h�nsyn till omst�ndigheterna �r obilligt, �l�gga andra ma-

SFS 1973: 659

ken att betala statsverket h�lften av kostnaderna f�r r�ttshj�lpen.

Skall i annat fall beslut meddelas om f�rdelning av kostnader mel�

lan parter, �ger d�rom g�llande best�mmelser motsvarande till�mpning
i fr�ga om kostnaderna f�r allm�n r�ttshj�lp �t part. D�rvid skall be-
talningsslcyldighet �l�ggas mot statsverket f�r dessa kostnader i deras

helhet eller till viss kvotdel utan angiv ande av best�mt belopp.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974. �ldre best�mmelser till-

l�mpas dock alltj�mt, om det domes till hemskillnad.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt

kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.