SFS 1986:657

860657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:EPTYPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:HYLWZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:HYLWZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HYLWZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HYLWZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:HYLWZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:19px;font-family:HYLWZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:268px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:657 </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">den 15juli 198 6 </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429); </b></p> <p style="position:absolute;top:341px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 26 juni 1986. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 b, 24 och 25 �� r�ttshj�lpslagen </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">(1972:429)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft12">5 b � Med domstol f�rst�s i denna lag allm�n domstol, allm�n f�rvalt�</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">ningsdomstol, bostadsdomstolen, f�rs�krings�verdomstolen, f�rs�krings�</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tt, marknadsdomstolen, patentbesv�rsr�tten och arbetsdomstolen. Vad i </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen s �gs om domstol skall �ven g�lla arrenden�mnd, hyresn�mnd och </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft12">statens va-n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft14">24 � I den m�n ej s�rskilda f�reskrifter g�ller, utg�r ers�ttning f�r bevis�<br/>ning i m�l eller �r ende vid allm�n do mstol, bostadsdomstolen, marknads�</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">domstolen eller arbetsdomstolen med sk�ligt belopp enligt domstolens </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmande. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft14">25 � I angel�genhet, som ej handl�gges vid allm�n domstol, bostadsdom�<br/>stolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen, beslutar r�ttshj�lps�<br/>n�mnden om utredning. Utan hinder h�rav f�r bitr�de besluta om utred�<br/>ning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkommer skiftesman som </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rordnats i �rende om bodelning. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som medverkat vid u tredning som avses i f�rsta stycket har r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">ers�ttning enligt f�reskrifter som regeringen meddelar. Ing�r utredningen i </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft12">m�l eller �rende som har anh�ngiggjorts vid domstol fastst�lles ers�ttning�</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft16">en av domstolen. I annat fall best�mmes ers�ttningen av r�ttshj�lpsn�mn�<br/>den. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft12">Ulf Berg </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">1304 </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft17">' Prop, 1985/86:9. JuU 24. rskr. 213, <br/>^ Lagen omtryckt 1983:4 87. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:657

Lag

Utkom fr�n trycket

den 15juli 198 6

om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429);

utf�rdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 b, 24 och 25 �� r�ttshj�lpslagen

(1972:429)^ skall ha f�ljande lydelse.

5 b � Med domstol f�rst�s i denna lag allm�n domstol, allm�n f�rvalt�

ningsdomstol, bostadsdomstolen, f�rs�krings�verdomstolen, f�rs�krings�

r�tt, marknadsdomstolen, patentbesv�rsr�tten och arbetsdomstolen. Vad i

lagen s �gs om domstol skall �ven g�lla arrenden�mnd, hyresn�mnd och

statens va-n�mnd.

24 � I den m�n ej s�rskilda f�reskrifter g�ller, utg�r ers�ttning f�r bevis�
ning i m�l eller �r ende vid allm�n do mstol, bostadsdomstolen, marknads�

domstolen eller arbetsdomstolen med sk�ligt belopp enligt domstolens

best�mmande.

25 � I angel�genhet, som ej handl�gges vid allm�n domstol, bostadsdom�
stolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen, beslutar r�ttshj�lps�
n�mnden om utredning. Utan hinder h�rav f�r bitr�de besluta om utred�
ning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkommer skiftesman som

f�rordnats i �rende om bodelning.

Den som medverkat vid u tredning som avses i f�rsta stycket har r�tt till

ers�ttning enligt f�reskrifter som regeringen meddelar. Ing�r utredningen i

m�l eller �rende som har anh�ngiggjorts vid domstol fastst�lles ers�ttning�

en av domstolen. I annat fall best�mmes ers�ttningen av r�ttshj�lpsn�mn�
den.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

1304

' Prop, 1985/86:9. JuU 24. rskr. 213,
^ Lagen omtryckt 1983:4 87.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.