SFS 1989:357

890357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:6px;font-family:IUBOZW+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:DPQULQ+Arial;color:#000000;} .ft12{font-size:25px;font-family:GFUTCZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:25px;font-family:RWYWNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:RWYWNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RWYWNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RWYWNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:23px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>, * ". I- . </i></p> <p style="position:absolute;top:21px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft11"><i><b>&gt;f; . " " </b></i></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 1989:357 </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">oin �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972; 429); </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft14">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft14">den 8 juni 198 9 </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">Utf�rdad den 25 maj 1989. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft14">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 49 � r�ttshj�lpslagen (1972:429) </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft14">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft14">49 </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft14">I fr�ga om talan mot domstols beslut enligt denna lag till �mpas, </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft16">utom i fal l som avses i a ndra stycket, vad som i allm�nhet g�ller om talan <br/>mot beslut av dom stolen. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">Hovr�ttens beslut i en �verklagad fr�ga an g�ende ers�ttning till bitr�de </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r inte �verklagas. H ovr�tten f�r dock till�ta att beslutet �verklagas, om <br/>det finns s�rskilda sk�l f�r en pr�vning om tillst�nd skall ges enligt 54 kap. <br/>10 � f�rsta stycket 1 r�tte g�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">Beslut enligt denna lag av r�ttshj�lpsn�mnd eller annan f�rvaltnings�</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14">myndighet som ej omfattas av f�rsta stycket �verklagas hos besv�rsn�mn�</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft16">den. Beslut av utskrivningsn�mnd �verklagas dock hos psykiatriska n�mn�<br/>den. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">Beslut av advokat eller bitr�dande jurist p� allm�n advokatbyr� f�r inte </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14">�verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">Talan f�r ej f�ras mot besv�rsn�mndens eller psykiatriska n�mndens </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft14">beslut enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">Denna lag tr� der i kraft den 1 juli 1989. �ldre best�mmelser till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft17">dock i fr�ga om avg�randen av hovr�tt som meddelats f�re ikrafttr�dan�<br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft14">LAILA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft14">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft14">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft14">' Prop. 1988/89:78. JuU20, rskr. 260. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft14">^ Senaste lydelse 1988:213. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

, * ". I- .

>f; . " "

Lag

SFS 1989:357

oin �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972; 429);

Utkom fr�n trycket

den 8 juni 198 9

Utf�rdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 49 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)

skall ha f�ljande lydelse.

49

I fr�ga om talan mot domstols beslut enligt denna lag till �mpas,

utom i fal l som avses i a ndra stycket, vad som i allm�nhet g�ller om talan
mot beslut av dom stolen.

Hovr�ttens beslut i en �verklagad fr�ga an g�ende ers�ttning till bitr�de

f�r inte �verklagas. H ovr�tten f�r dock till�ta att beslutet �verklagas, om
det finns s�rskilda sk�l f�r en pr�vning om tillst�nd skall ges enligt 54 kap.
10 � f�rsta stycket 1 r�tte g�ngsbalken.

Beslut enligt denna lag av r�ttshj�lpsn�mnd eller annan f�rvaltnings�

myndighet som ej omfattas av f�rsta stycket �verklagas hos besv�rsn�mn�

den. Beslut av utskrivningsn�mnd �verklagas dock hos psykiatriska n�mn�
den.

Beslut av advokat eller bitr�dande jurist p� allm�n advokatbyr� f�r inte

�verklagas.

Talan f�r ej f�ras mot besv�rsn�mndens eller psykiatriska n�mndens

beslut enligt denna lag.

Denna lag tr� der i kraft den 1 juli 1989. �ldre best�mmelser till�mpas

dock i fr�ga om avg�randen av hovr�tt som meddelats f�re ikrafttr�dan�
det.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:78. JuU20, rskr. 260.

^ Senaste lydelse 1988:213.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.