SFS 1973:247

730247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:LMHJAL+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ZPEMAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:LMHJAL+ArialMT;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:ZPEMAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:34px;font-family:ZPEMAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:27px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft83{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft84{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:LMHJAL+ArialMT;color:#000000;} .ft93{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft94{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft95{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft96{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft102{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft103{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:LMHJAL+ArialMT;color:#000000;} .ft112{font-size:24px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:23px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft121{font-size:13px;font-family:ZPEMAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:24px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft123{font-size:15px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft124{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft125{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft126{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft127{font-size:18px;line-height:26px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft128{font-size:15px;line-height:18px;font-family:PLODQV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:873px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973: 247 Lag </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom rr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 m aj 1973 </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">432 </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429); </b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft14">given Stockholms slott den 11 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft14">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft14">G�tes och Vendes Konung, g�ra veteriig'-</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft14">med riksdagen', funnit gott f�rordna, att 9 � r�tts </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:796px;white-space:nowrap" class="ft14">j, </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft14">(1972:429) skall ha nedan angivna lydelse. Till f�ljd </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:776px;white-space:nowrap" class="ft14">tr�der </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft14">lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag d� denna . </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft14">i kraft. </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft20">gjpg ^973. 247 </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">I � R�itshj�lp enligt denna lag utg�r s�som allm�n r�ttshj�lp (6-</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20">r�rtshj�lp �t misst�nkt i brottm�l (35-40 ��), r�ttshj�lp genom </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">offeniiigt bit r�de {A\-A5 ��) och r�dgivning{46^ ��). </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">2� R�ttshj�lp l�mnas av advokat eller bitr�dande jurist p� allm�n <br/>eller enskild advokatbyr� eller, i fall som anges i lagen, av annan. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">Chef f�r allm�n ad vokatbyr� skall vara advokat </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">3� F�r handl�ggning av �renden om r�ttshj�lp finns r�ttshj�lps-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft24">n�mnder. Verk-samhetsomr�de f�r r�ttshj�lpsn�mnd best�mmes av <br/>Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Rditshj�ipsn�mnd st�r under tillsyn av en centralmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">Ceniralmyndighet �r den myndighet som Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft25">4� Rditshj�ipsn�mnd best�r av ordf�rande, som skall vara lagfaren <br/>och erfaren i do marv�rv, samt fyra andra ledam�ter. Av dessa skall tv� <br/>vara inom n�mndens verksamhetsomr�de verksamma advokater, en <br/>anst�lld p� allm�n advokatbyr� och en enskilt verksam. De tv� �vriga </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">skal! vara svenska medborgare, myndiga och bosatta inom n�mndens </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhetsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">Ordf�rande i r�ttshj�lpsn�mnd f�rordnas av Konungen. Central�</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheten utse r �vriga ledam�ter. Av dessa utses den ledamot som </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft25">skall vara enskilt verksam advokat efter f�rslag av Sveriges advokat�<br/>samfund och de ledam�ter som ej skall vara advokater efter f�rslag av </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">landsting i l�n inom r�ltshj�lpsn�mndens verksamhetsomr�de. Ing�r i </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhetsomr�dei kommun, som ej tillh�r landstingskommun, </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mnas f�rslug �ven av fullm�ktige i kom munen. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r ledamot skall finnas ers�ttare. Best�mmelserna om ledamot </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">�ger motsvarande till�mpning p� ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">5� R�ltshj�lpsn�mnd �r beslutf�r med ordf�randen och de tv� </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">ledam�ter som ej �r advokater. �r �rende av principiell betydelse eller </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">annars av s�rskild vikt eller finnes i annat fall p� grund av �rendets </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft24">heskaffenhei deltagande av de b�da ledam�ter som �r advokater <br/>p�kallai, skall samtliga ledam�ter deltaga. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tteg�ngsbalkens regier om omr�stning i tvistem�l �ger motsva�</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft24">rande till�mpning n�r �rende avg�res av r�ltshj�lpsn�mnd. Ordf��<br/>randen skall dock s�ga sin mening f�rst. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">1 den utstr�ckning Konungen best�mmer f�r tj�nsteman vid r�lts-</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">fij�lpsn�mnden p� n�mndens v�gnar slutligt pr�va r�ttshj�lps�rende, </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">rj�nsiemannen skall vara lagfaren och ha erfarenhet av domstols- eller </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">=rdvokatverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">-^Im�n r�ttshj�lp </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">Till�mpningsomr�det </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">^ � Allm�n r�ttshj�lp f�r l�mnas fysisk perso n i r�ttslig angel�genhet, </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">han beh�ver s�dant bist�nd och hans ber�knade �rsinkomst ej </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft20">433 </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">28-SF.S 1973 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1973:247 </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:777px;white-space:nowrap" class="ft30">om </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft31">434 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft30">�verstiger ett gransbelopp sonr mol^svarar �l ta ganger del enlig, </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft30">(1962:3811 om allm�n f�rs�krmg beslamda basbeloppet f�r ok lob,&#34; </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft30">"irel innan r�ltshj�lp beg�res. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft30">, . </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft30">. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft30">Bidrager den r�tlss�kande i v�sentlig omfattning till annan s under </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">h�ll. �kas gr�nsbeloppet med vad som '^otsvarar ett halvt basbelopp </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r var och en till vilkens underha ll han s�lunda bidrager. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft30">�r den r�ttss�kandes betalningsf�rm�ga v�sentligt �kad p� g rund </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft30">av f�rm�genhetsinnehav eller annan s�rskild omst�ndighet el er </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft35">v�sentligt nedsatt p� grund av skulds�ttning eller annan s�rskild <br/>omst�ndighet, skall den ber�knade �rsinkomsten jamkas p� det s�ltan <br/>sk�ligt belopp till�gges eller fr�n drages. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft36">7 � Allm�n r�ttshj�lp f�r l�mnas d�dsbo i r�ttslig angel�genhet, or <br/>boet beh�ver s�dant bist�nd och det med h�nsyn till boets beh�llnin; </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft30">och del�garnas ekonomiska f�rh�llanden �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft30">Avlider den som har allm�n r�ttshj�lp, utg�r d�refter r�ttshj�lpen </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">till d�dsboet. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft30">8 � Allm�n r�ttsh j�lp f�r ej l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft30">1. i angel�genhet som ej pr�vas eller p� annat s�tt behandlas i </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft35">landet, om ej den r�ttss�kande �r bosatt h�r och s�rskilda sk�l f �re�<br/>ligger f�r r�tt shj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den som ej �r bosatt i landet, om han ej �r svensk medborgare </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">eller om s�rskilda sk�l ej f�religger f�r r�ttshj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft30">3. n�ringsidkare i ange l�genhet som har samband med han s n�rings�</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft36">verksamhet, om ej s�rskilda sk�l f�religger f�r r�ttshj�lp med h �nsyn <br/>till hans ekonomiska f�r h�llanden eller sakens beskaffenhet, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft30">4. i fr�ga om anspr�k som �verl�tits till d en r�ttss�kande, om �ver�</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">l�telsen kan antagas ha �gt rum i syfte att �stadkomma f�rdel v id </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">pr�vning av beg�ran om r�ttshj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft30">5. f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft34">6. den som ej har befogat intresse av att f� sin sak behand lad. <br/>1 fr�ga om visst slag av �renden som �r talrikt f�rekommande och </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft34">normalt av enkel beskaffenhet kan Konungen f�rordna att allm�n <br/>r�ltshj�lp ej skall l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft30">Under f�ruts�ttning av �msesidighet kan Konungen f�rordna a tt </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft36">medborgare i viss fr�mmande stat i fr�ga om allm�n r�ttshj�lp shall <br/>vara likst�lld med svensk medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft32">F�rm�ner </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">9 �' Vid allm�n r�ttshj�lp betalar staten kostnaderna i den r� ttslig </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft36">angel�genhet som r�ttshj�lpen avser. Best�mmelser om att den ra t s-<br/>s�kande har att sj�lv helt eller delvis betala kostnad f�r r�ttshj�lp fmns </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30">I 16 � andra stycket och 27 � f�rsta s tycket andra punkten. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft30">�som kostnad f�r r�ttshj�lpen anses den r�ttss�kandes kostna a </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft30">" itr�de som varit beh�vligt f�r tillvaratacande av den ta </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kandes r�tt, </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:439px;white-space:nowrap" class="ft30">allm�n domstol, krigsr�tt eller arbetsdomsto </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30">samt n�dv�ndig utredning i angel�genhet, som kan komma &#34;&#34;0 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">' Senaste lydelse 1973:118. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>sidan domstols pr�vning eller som skall pr�vas av skiljem�n, </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1973t 247 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft41">3. utredning i ang el�genhet som skall pr�vas av f�rvaltningsdomstol </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft41">eller f�rvaltningsmyndighet om utredningen �r sk�ligen p�kallad f�r </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft45">tillvaratagande av den r�ttss�kandes r�tt och ej kan erh�llas genom <br/>niyndighetcn, </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:769px;white-space:nowrap" class="ft41">i </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft41">4. resa och uppeh�lle f�r den r�ttss�kande eller hans st�llf�retr�dare </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft45">och f�r v�rdare eller annan, som m�ste anlitas, i samband med inst�l�<br/>lelse inf�r domstol eller annan myndighet, om personlig inst�llelse </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">�lagts, eller i samband med inst�llelse f�r blodunders�kning eller </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft41">' </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">annan unders�kning r�rande �rftliga egenskaper i m�l om �ktenskaplig </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:768px;white-space:nowrap" class="ft41">| </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft41">b�rd eller faderskapet till barn utom �ktenskap, </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft41">5. avgift som enligt expeditionskung�reisen (1964:618) utg�r f�r </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft45">ans�kan och expedition vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbets�<br/>domstolen. dock ej i fr�ga om s�dan r�ttens expedition som utf�rdas <br/>endast p� s�rskild beg�ran om icke expeditionen beg�res innan tiden </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">j </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r fullf�ljd av talan g�tt till �nda, samt avgift som utg�r enligt exeku- </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">] </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">tionsavgiflskung�relsen (1971:1027), </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">; </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft41">6. kung�relse i m�l eller �rende vid allm�n domstol, krigsr�tt eller </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">; </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">arbetsdomstolen, </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft41">7. vad av allm�nna medel utg�tt i ers �ttning f�r �vers�ttning eller i </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft45">ers�ttning enligt 4 eller 5 � lagen (1958:642) an g�ende blodunders�k�<br/>ning m.m . i m�l om �ktenskaplig b�rd eller vid utredning.av fader�</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft46">skapet till barn utom �ktenskap eller enligt f�reskrift i r�tteg�ngs�<br/>balken eller 3 � f�rsta stycket n�mnda lag f�r bevisning som r�tten </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft41">sj�lvmant f�ranstaltat om. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft41">S�som kostnad f�r bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den r�tts- </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft41">| </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft41">s�kandes kostnad f�r blodunders�kning eller annan unders�kning </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">! </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">r�rande �rftliga egenskaper i m�l om �ktenskaplig b�rd eller fader- </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft41">j </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft41">sk�pet til l barn utom �ktenskap. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft41">i </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">10 � Skall den r�ttss�kande st�lla s�kerhet f�r att f� till st�nd </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft41">| </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">kvarstad, skingringsf�rbud eller annan handr�ckning enligt r�tteg�ngs- </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft41">i </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">baiken eller uts�kningslagen (1877:31 s. 1), f�r r�ttshj�lpsn�mnden, om </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft41">| </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft41">den beviljat allm�n r�ttshj�lp, utf�rda ansvarsf�rbindelse p� statens </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft41">j </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">v�gnar. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft41">i </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om verkst�l- </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">! </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">lighct enligt 41 eller 42 � uts�kningslagen, om r�ttshj�lpsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft41">| </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft41">beviljat allm�n r� ttshj�lp i verks l�llighets�rendet. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft41">; </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft41">F�ranleder ansvarsf�rbindelsen utgift f�r staten, anses utgiften </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft41">; </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">s�som kost nad f�r r�ttshj�lpen. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft41">! </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft43">Kosinadsbidrag </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41">� Den r�ttss�kandc skall bidraga till ko stnaderna f�r allm�n r�lts-</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">^j�lp enligi vad som s�gs i 12-15 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">� �verstiger ej den r�ttss�kandes ber�knade �rsinkomst ett gr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft47">'^clopp som motsvarar tre g�nger det basbelopp som anges i 6 � f�rsta <br/>^i&gt;ckei, utg�r kostnadsbidraget en etthundratjugofemtedel av bas-<br/>^^^oppei, j�mnad till n�rmast l�gre tiotal kronor. Bidraget f�r neds�ttas </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">efterges, om s�rskilda sk�l f�re ligger. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft41">435 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft44">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1973:247 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft50">�r inkomsten h�gre �n som anges i f�rsta stycket, utg�r m aximi </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft50">beloppet f�r kostnadsbidraget </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft50">en tjugondel av den del av den rallssokandes inkomst som �ver </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50">stiger tre men ej fem g�nger basbeloppet, </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft50">en femtondel av den del av inkomsten som �verstiger fem </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50">sex g�nger basbeloppet, </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft50">en tiondel av den del av inkomsten som �verstiger sex men ej sju </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft50">g�nger basbeloppet, </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft50">h�lften av den inkomst som �verstiger sju men ej �tta g�nger bas-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50">beloppet. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid till�mpning av andra stycket iakttages att maximibeloppei </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50">j�mnas till n�rmast l�gre tiotal kronor och att l�gsta kostnadsbidrag </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50">utg�r en etthundratjugofemtedel av basbeloppet, j�mnad till n �rmast </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft50">l�gre tiotal kronor. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft53">13 � Bidrager den r�ttss�kande i v�sentlig omfattning til) an nans <br/>underh�ll, �kas gr�nsbelopp enligt 12 � f�rsta eller andra stycket med <br/>vad som motsvarar h�lften av d�r angivet basbelopp f�r var och en till </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft50">vilkens underh�ll han s�lun da bidrager. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft50">�r den r�ttss�kandes betalningsf�rm�ga v�sentligt �kad p� g rund </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft50">av f�rm�genhetsinnehav eller annan s�rskild omst�ndighet el er </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft50">v�sentligt nedsatt p� grund av skulds�ttning eller annan s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft50">omst�ndighet, skall den ber�knade �rsinkomsten j�mkas p� det s�tt att </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft50">sk�ligt belopp till�gges eller fr�ndrages. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft50">14 � S�ker d�dsbo r�ttshj�lp, utg�r maximibeloppet ett med h �nsyn </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft50">till boets beh�llning och del�garnas ekonomiska f�rh�llanden sk �ligt </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft50">belopp. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft50">15 � Underg�r inkomst eller s�dant f�rh�llande som avses i 13 el er </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft53">14 � v�sentlig f�r�ndring innan r�ttshj�lps�rendet avslutats, skall <br/>maximibeloppet j�mkas efter vad som �r sk�ligt, dock ej under vad </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft50">som redan betalats i kostnad sbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft50">436 </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft51">Allm�n r�ttshj�lp utan beslut av r�ttshj�lpsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft50">16 � Anlitar den r�ttss�kande advokat eller bitr�dande jurist pil </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft50">advokatbyr� f�r, s� l�nge kostnaderna f�r r�ttshj�lpen ej �verstigen </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft53">maximibeloppet f�r den r�ltss�kandes kostnadsbidrag, allm�n r� tts�<br/>hj�lp lamnas utan beslut av r�ttshj�lpsn�mnden. Vad som sa gB n &#34; </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft50">� </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:460px;white-space:nowrap" class="ft50">^ � f�rst a stycket, </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft50">y igheten att utge kostnadsbidrag fullg�res genom att den r �tts </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft50">s�kande till bitr�det betalar dennes ers�ttning och svarar f�r � vriga </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft50">kostnader f�r r�tt shj�lpen. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft50">skah i </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft50">bitr�de samt f�r bevisning och annan &#34;he�n'&#34;? </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft50">av allm-^ </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft50">� best�mmas som om kostnaden skolat u </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft54">as allmanna medel enligt den na lag. <br/>domstolen*^ r '^'^ �rende vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbei </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft50">aslst�lles ers�ttningen till bitr�det av domstolen. I </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft60">fall faststiilies bitr�desers�tlningen av r�itshj�lpsn�mnden, om den </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1973: 247 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">r.i[!ss�kande eller bitr�del beg�r det eller r�tlshj�lpsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">sj�lvmant upp tager ers�ttningsfr�gan till pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft61">,^Im�Ti r�mhj�lp efter beslut av rattshj�lpsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">18 � Beslut om a llm�n r�ttshj�lp f�r av r�ttshj�lpsn�mnden meddelas </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft63">efter ans�kan av den r�ttss�kande. Ans�kan skall vara skriftlig samt <br/>inneh�lla uppgi fter i d e h�nseenden som Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">Ans�kan om allm�n r�ttshj�lp upptages av den r�ttshj�lpsn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft60">inom vars verk samhetsomr�de s�kanden �r bosatt eller, om s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft63">�r d�dsbo, den avlidne var bosatt. I fr�ga om den som ej �r bosatt i <br/>landet e ller d�dsbo efter den som ej var bosatt h�r, upptages ans�kan <br/>av den r� ttshj�lpsn�mnd som Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft60">Ans�kan f�r upptagas av annan r�ltshj�lpsn�mnd �n som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft60">andra stycket, om n �mnden finner s�rskilda skal f�religga. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">19 � Bifalles ans�kan om allm�n r�ttshj�lp, fastst�ller r�ttshj�lps-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">n�mnden samtidigt det f�r s�kanden g�llande maximibeloppet. Kan </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">s�kanden ej sj�lv eller genom n�gon som i tj� nstest�llning eller annars </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft63">l�mnar honom bistand beh�rigen tillvarataga sin r�tt, f�r r�ttshj�lps-<br/>n�mnden pa s �kandens beg�ran f�rordna bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft60">N�r bitr�de kan f�rordnas enligt 20 kap. 19 � f�r�ldrabalken, </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rordnas cj bitr�de enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft60">20 � Sedan beslut meddelats om allm�n r�ttshj�lp, betalas d�refter </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">uppkommande kostnader av allm�nna medel. Har allm�n r�ttshj�lp </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft64">l�mnats enligt I6tj f�rsta stycket, utg�r bitr�desers�ttningen �ven f�r <br/>denna del av uppdr aget av allm�nna medel. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft60">I fr�ga om ers�ttning som avses i 9 � andra stycket 7 skall r�tten, i </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft60">st�llet f�r att enligt 18 kap. 13 � r�tteg�ngsbalken �l�gga den som </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft64">beviljats allm�n r�ttshj�lp betalningsskyldighet, f�rklara att ers�tt�<br/>ningen utg�r en kostnad f�r r�ttshj�lpen. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft64">21 � riil bitr�de f�rordnas advokat, bitr�dande jurist p� advokatbyr� <br/>riter annan som �r l�mplig f�r uppdraget. Har s�kanden sj�lv f�reslagit <br/>n�gon som �r l�mplig, skall denne f�rordnas, om ej hans anlitande </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">skulle medf�ra avsev�rt �kade kostnader eller t �vrigt s�rskilda sk�l </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">f�ranleder annat. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rordnande som bitr�de f�r av r�ttshj�lpsn�mnden �terkallas, om </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft60">^k�l f�religger till det. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft60">Bitr�de f�r e j s�tta annan i sitt st�lle utan r�llshj�lpsn�mndens med�</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft60">givande. </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft60">^2� Bitr�de har r�tt till sk�lig ers�ttning f�r arbete, tidsspillan och </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft63">&#34;&#34;iigg som up pdraget kr�vt. Konungen eller, efter Konungens bemyn�<br/>digande, centralmyndigheten fastst�ller taxa som skall till�mpas vid </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft60">bvsldmmande uv ers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">riar bitr�de genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse f�ranlett kostnad </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft60">437 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft62">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft70">n.. 947 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft70">f�r riuslij�lpcn. skall delta beaktas v.d ers�ttningens best�mmande </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1973:247 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft70">mi bitr�de fastst�lles i m�l eller �rende vid allm�n </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft70">domstol, krigsr�tt eler arbetsdomstolen av domstolen. Bitr�desers�t,. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft70">ning i annat fall fastst�lles av r�tts hj�lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft70">23 � Bitr�de f�r ej f�rbeh�lla sig eller mottaga ers�ttning av s in </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft70">huvudman ut�ver vad som f�ljer av 22 �. Har det skett, �r f�rbeh�llet </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft70">utan verkan och skall bitr�de t �terbetala vad han uppburit f�r mycket. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft70">24 � I den m�n ej s�rskilda f�reskrifter g�ller, utg�r ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft70">bevisning i m�l eller �rende vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbets�</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft70">domstolen med sk �ligt belopp enligt domstolens best�mmande. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft70">25 � 1 angel�genhet, som ej handl�gges vid allm�n domstol, krigsr�tt </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft70">eller arbet.sdomstolen, beslutar bitr�de om utredning. Har bitr�de ej </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft70">f�rordnats, beslutar r�ttshj�lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft70">Den som medverkat vid ut redning som avses i f�rsta styc ket har r�tt </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft72">till ers�ttning enligt f�reskrifter som Konungen meddelar. Ers�tt�<br/>ningen best�mmes av r�ttshj�lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft72">26 � Ers�ttning som avses i 9 � andra stycket 4 utg�r enligt best�m�<br/>melser som Konungen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft70">Ers�ttning enligt f�rsta stycket best�mmes av den myndighet inf�r </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft72">vilken inst�llelsen sker. Vid inst�llelse f�r blodunders�kning eller <br/>annan unders�kning r�rande �rftliga egenskaper i m�l om �k tenskaplig </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft73">b�rd eller faderskapet till barn utom �ktenskap best�mmes ers�tt�<br/>ningen av domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft72">27 � Har bitr�de f�rordnats, betalas koslnadsbidrag till bi tr�det intill <br/>det enligt 19 � fastst�llda maximibeloppet. Vad som sagts nu g�ller ej i <br/>den m�n skyldigheten at t utge s�dant bidrag redan fullgjorts enligt 16 � </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft70">andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft70">Fr�n ers�ttning enligt 22 � skall avr�knas vad den r�ttss�kande �r </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft70">skyldig att utge som kostnadsbidrag till bitr�det. Understiger e rs�tt�</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft72">ningen d et bidrag som skall avr�knas, svarar bitr�det mot statsverket <br/>f�r mellanskillnaden och har att inbetala denna. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft70">Har bitr�de ej f�rordnats, skall kostnadsbidraget erl�ggas till r� tts�</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft70">hj�lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft70">28 � Har sedan beslut om allm�n r�ttshj�lp meddelats maximi�</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft70">beloppet blivit h �jt, skall det bidrag som kan f�ranledas av h�jningen </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft70">erl�ggas till r�ttshj� lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft70">29 � Har den som beviljats allm�n r�ttshj�lp eller st�llf�retr�dare for </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft70">onom genom v�rdsl�shet elle r f�rsummelse f�ranlett �kade </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft70">or r�ttshj�lpen, f�r vid fastst�llande enligt 30 � av det sluihg </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft70">Kostnadsbidraget maximibeloppet �verskridas efter vad som ar sk�lig " </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft70">30 � Sedan den r�ttsliga a ngel�genheten slutf�rts eller nn^lshja'P^&#34;^ </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft70">438 </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft70">&#34;FP^�rt, skall r�ttshj�lpsn�mnden fastst�lla </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft70">na s idrag och g�ra avr�kning med den som haft r�ttshj� p-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft71">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">3j � ] fr :5ga om part som �tnjuter allm�n r�ttshj�lp i m�l eller �rende </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1973: 247 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft82">vid allm�n dom stol, krigsr�tt eller arbetsdomstolen �ger best�mmelse j <br/>]ag om parts r�tteg�ngskostnad till�mpning i fr�ga om kostnaderna f�r <br/>r�ushj�lpen. Mot part eller annan som �r ers�itningsskyldig f�r s�dana </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft80">l^ostnader skall �l�ggas att utge ers�ttningen till statsverket. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">Vinner makar e fter gemensam ans�kan boskillnad, hemskillnad eller </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft80">�ktenskapsskillnad och har ena maken �tnjutit allm�n r�ttshj�lp, skall </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">r�tten, om det ej med h�nsyn till omst�ndigheterna �r obiliigt, �l�gga </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft83">andra maken alt betala stat.sverket h�lften av kostnaderna f�r r�tts�<br/>hj�lpen. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft80">Skall i annat fall beslut meddelas om f�rdelning av kostnader mellan </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft80">parter, �ger d�rom g�llande best�mmelser motsvarande till�mpning i </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft80">fr�ga om kostnaderna f�r allm�n r�ttshj�lp �t part. D�rvid skall betal�</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft80">ningsskyldighet �l�ggas mot statsverket f�r dessa kostnader i deras </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft80">helhet eller till viss kvotdel utan angivande av best�mt belopp. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">� N�r m�l eller �rende 1 vilket part har allm�n r�ttshj�lp avg�res, </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">)I1 beslut samtidigt meddelas ang�ende ers�ttning till statsverket </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">32 </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">skall </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">enligt 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft84">33 � Ers�ttning som motpart eller annan enligt 31 � betalat till stats�<br/>verket f�r kostnader f�r allm�n r�ttshj�lp skall utges till den som <br/>erh�llit r�ttshj�lpen i den m�n ers�ttningen �verstiger kostnaderna </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">minskade med vad som erlagts i kosina dsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft80">Har allm�n r�ttshj�lp beviljats s�kande i �r ende ang�ende verkst�l�</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft84">lighet enligt uis�kningslagen (1877:31 s. I), �ger best�mmelserna i <br/>f�rsta stycket om ers�ttning motsvarande till�mpning i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft80">exekutionsavgift som i �rendet uiiagits hos motparten. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft80">34 � R�ltshj�lpsn�mnden skall f�rordna att r�ttshj�lpen skall </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">upph�ra om </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft80">1. kostnadsbidrag ej erl�gges enligt 27 eller 28 �, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft80">2. s�kanden l�mnat oriktig uppgift och r�ttshj�lp ej skulle ha </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft80">beviljats om riktig u ppgift l�mnats, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft80">3. s�kanden upps�tligen eller av grov oaktsamhel l�mnat oriktig </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft82">&#34;PPgift, som varit �gnad att leda till befrielse fr�n eller till f�r l�gt <br/>slutligt kosinadsbidrag, </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft80">4. s�kanden e j l�ngre kan anses ha befogat intresse av a tt f� sin sak </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">behandlad, eller </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft80">5. de ekonomiska f� rh�llandena �ndrats i s�dan m�n att s�kanden ej </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft80">l�ngre ar be r�ttigad till allm�n r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft80">^ f all som avses i f�rsta stycket 3 eller 4 skall f�rordnande ej </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">&#34;meddelas, om det �r uppenbart obiliigt att r�ttshj�lpen upph�r. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft80">Meddelas f�rordnande om allm�n r�ttshj�lps upph�rande, skall den </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">som h aft r�ttshj�lp sj�lv b�ra kostnaderna f�r denna. 1 fall som avses i </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft84">f�rsta stycket 1 och 4 skall hans ansvar dock ej �verstiga maxlmi-<br/>beloppei^ om ej annat f�ljer av 29 �. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft80">f^ttshj�lp �t misst�nkt i brottm�l </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">� Om offentlig f�rsvarare finns s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:699px;white-space:nowrap" class="ft80">439 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft81">�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:67px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft90">SFS 1973: 247 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft94">ifi 8 Annan r�ttshj�lp �t misst�nkt J brottm �l an som avses i 35 � m <br/>be^Hljas tilllalad, om hans b er�knade �rainkomsl ej �vera.iger e </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft90">belopp som motsvarar Ire ganger del basbelopp som anges i 6 5 </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft91">Stycket. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft90">Vid pr�vning enligt f�rsta stycket ager 6 � andra och tredje styckena </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:661px;white-space:nowrap" class="ft90">r.. . , </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft90">�r det uppenbart att s�kanden sjalv kan svara for de kostnader som </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">ers�tts genom r�ttshj�lpen, f�r dock r�ttshj�lp ej beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft90">37 � I fr�ga om f�rm�ner vid r�ttshj�lp enligt 36 � �ger 9 � a ndra </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">stycket 2, 4 och 5, 20 � f�rsta stycket samt 24 och 26 �� motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft90">till�rapning. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">38 � Best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken om skyldighet f�r ti lltalad </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">eller annan att till statsverket �terbetala kostnad som enligt r�ttens </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft95">beslut u tg�tt av allm�nna medel �ger motsvarande till�mpning i f r�ga <br/>om kostnad f�r r� ttshj�lp enligt 36 �. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft90">I fall som avses i 19 � andra stycket lagen (1946:804) om in f�rande </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft90">av nya r�tteg�ngsbalken, 18 � lagen (1957:668) om utl�mning f�rbrott, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">14 � lagen (1959:254) om utl�mning f�r brott till Danmark, Finland. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft96">Island och Norge. 7 och 13 �� lagen (1964:450) om �tg�rder vid sam-<br/>h�llsfarlig asocialitet samt 39 � lagen (1972:260) om internationellt </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft90">samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom g�ller vad d �r �r </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft90">f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft90">39 � Beslut om r �ttshj�lp enligt 36 � meddelas p� ans�kan av den til �</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft90">talade. S�dant beslut meddelas av den domstol d�r m�let �r anh�ngigi. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft90">Har r�tten skilt saken fr�n sig f�r den, till dess talan fullf�ljts av den </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft95">tilltalade eller tiden f�r s�dan talan utg�tt, bevilja honom r�t tshj�lp i <br/>h�gre r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft95">40 � Ans�kan om r�ttshj�lp enligt 36 � skall vara skriftlig satnl <br/>inneh�lla uppgifter i de h�nseenden som Konungen best�mmer. Om <br/>s�rskilda sk�l f�religger, f�r ans�kan g�ras muntligen. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft92">440 </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft90">R�ttshj�lp genom offentligt bitr�de </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft90">41 � Offentligt bitr�de kan f�rordnas i m�l eller �rende </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft90">1. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�en s </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft94">intagning enligt 8 eller 9 � eller utskrivning enligt 16 eller 19 � <br/>(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk v�rd i vi ssa fall, </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft90">2. hos beslutsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende ins n\ </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft96">ning i eller utskrivning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt <br/>(1967:940) ang�ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstor <br/>eller placering av s�rskolelev enligt 28 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft90">_ </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft90">" hos f�rvaltningsdomstol ang�ende tv�ngsintagning i </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft90">^ ^ </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft90">anstalt f�r alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 � lagen (1954:579) </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft90">ny terhelsv�rd eller kvarh�llande enligt 45 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:788px;white-space:nowrap" class="ft90">j. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft90">fi </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft90">onih�ndertagande f�r samh�llsv�rd enligt 29 � </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft90">v�rdslagcn (1960:97) eller utredning enligt 30 � samma laS �&#34; </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft93">�</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">ang�ende s�dan samh�llsv�rds slutliga upph�rande enligt 42 � samma </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft100">SFS 1973; 247 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">!�g-</p> <p style="position:absolute;top:98px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft100">5. hos f�rvaltningsdomstol ang�ende intagning i eller utskrivning </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">fr�n ungd omsv�rdsskola enligt barnav�rdslagen (1960:97), </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft102">6. hos utl�nningsn�mnden enligt utl�nningslagen (1954:193), <br/>7. ang�ende f�rpassning eller utvisning enligt utl�nningslagen </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">(1954:193), </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">8. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen (1954:193), dock ej hos </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">polismyndighet, s�vida icke utl�nningen enligt 35 � samma lag h�llits i </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">f�r\'ar l�ngre �n en vecka, </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">9. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen (1954:193), om </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">underst�llning s kett hos centrala utl�nningsmyndigheten med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">5S � andra stycket samma lag eller om utl�nningen enligt 35 � samma </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">jag h�llits i f�rvar l�ngre �n en vecka, </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">10. ang�ende uppeh�llstillst�nd, om utl�nningsn�mndens yttrande </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">p� grund av 12 � f�rsta stycket utl�nningslagen (1954:-193) skall </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft100">inh�mtas, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">11. ang�ende f�reskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 � ut�</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft100">l�nningslagen (1954:193), </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">12. ang�ende hems�ndande av utl�nning med Sl�d av 71 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">stycket utl�nningsla gen (1954:193), </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft100">13. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">kap. brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">14. ang�ende �teriniagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brotts�</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">balken. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">15. an g�ende verkst�llighet utomlands av frihetsber�vande p�f�ljd </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft102">enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island <br/>och Nor ge ang�ende verkst�llighet av straff m.rn, ejler lagen (1972:260) <br/>om internationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom, </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft100">16. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970:375) om utl�mning till </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">Danmark, Finland, Island eller Norge for verkst�llighet av beslut om </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">v�rd eller behan dling, </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">17. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrenng eller </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft100">sterilisering enligt lagen (1941:282) om sieriiisermg, om giltigt </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">samtycke till �tg�rden ej l�mnats, </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">18. hos centrala ull�nningsmyndigheten eller Konungen enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">(1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande nv vissa v�ldsd�d </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">med internationell bakgrund, </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft100">19. ang�ende verkst�llighet av beslut om avvisning eller utvisning </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">enligt lage n (1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande av vissa </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">v�ldsd�d med internationell bakgrund, om utl�nningen h�llits i f �rvar </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">l�ngre �n en vecka. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft102">42 � Offentligt bitr�de skall utses f�r den som �tgirdon avser, om det <br/>l^eh�vs f�r tillvaratagande av dennes r�tt. Vid bed�mningen av <br/>behovet skall s�rskilt beaktas om i v�sentligt h�nseende motstridiga </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">sakuppgifter l�mnats under utredningen eller betydelsefulla sakf�r�</p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">h�llanden i �vr igt �r oklara. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">43 � Offentligt bitr�de f�rordnas av r�ttshj�lpsn�mnd efter ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft100">den som �tg�rden avser eller anm�lan av den myndighet som hand-</p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">'�gger m�let eller �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft101">�</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">SFS 1973:247 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rordnande g�ller �ven n�r talan fullf�ljes eller meddelat h , </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft110">underst�lles annan myndighets pr�vning eller saken �verl�ninas </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft110">annan myndighets avg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft110">i&#34;! </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Ans�kan eller anm�lan upptages av den r�ttshj�lpsnijmnd inom v </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft110">verksamhetsomr�de den som �tg�rden avser �r bosatt eller, j f r�g, </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft110">den som ej �r bosatt i lan det, av den r�ttshj�lpsn�mnd wm Konunge^ </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft110">best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft110">Ans�kan eller anm�lan f�r upptagas av annan r�ttshj�lpsn�mnd � </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft114">som f�ljer av tredje stycket, om n�mnden finner s�rskilda sk�l f�^ <br/>ligga. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft115">44 � Har den som �tg�rden avser till offentligt bitr�de sj�lv f�reslagit <br/>n�gon som �r l�mplig, skall denne f�rordnas, om ej hans a nlitande </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft110">skulle medf�ra avsev�rt �kade kostnader eller i �vrigt s�rskilda sk�l </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft110">f�ranleder annat. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft110">1 fr�ga om offentligt bitr�de �ger best�mmelserna i 21 � andra och </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft116">tredje styckena, 22 � f�rsta och andra styckena samt 23 � motsvarande <br/>till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft110">Ers�ttning till offentligt bitr�de faststalles ay r�ttshj�lpsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft110">och utg�r av allm�nna me del. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft110">45 � 1 m�l eller �rende som avses i 41 � f�r offentligt bitr�de f �r�</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft110">anstalta om s�dan utredning som �r sk�ligen p�kallad f�r til vara�</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft110">tagande av dens r�tt som �tg�rden avser och som ej kan erh�llas genom </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft110">myndighet som handl�gger m�let eller �rendet. Har offentligt bitr�de </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft116">ej utsetts, f�r r�ttshj�lpsn�mnd som avses i 43 � p� ans�kan av den som <br/>�tg�rden avser besluta om utredning. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft110">Den som efter beslut av offentligt bitr�de eller r�ttshj�lpsn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft110">medverkat vid utredning har r�tt till ers�ttning av allm�nna medel </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt be st�mmelser som Konungen meddelar. Ers�ttningen faslst�lles </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft110">av r�ttshj�lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft111">442 </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft110">R�dgivning </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft110">46 � Med r�dgivning f�rst�s i denna lag kortare r�dgivning o ch </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft116">d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i r�ttslig angel�genhet. Som r�dgivning skall <br/>dock ej anses �tg�rd i angel�genhet som avses i 8 � f�rsta stycket 5 el er </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft110">som omfattas av f�rordnande som meddelats med st�d av 8 � andra </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft110">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft115">47 � R�dgivning sker mot en avgift som motsvarar en etthundraljug� <br/>femtedel av det basbelopp som anges i 6 � f�rsta stycket, j�m nad til' </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft117">narmast l�gre tiotal kronor. Avgiften f�r neds�ttas eller efterges, om <br/>s�rskilda sk�l f�religger. F�r vad som nedsatts eller eftergivits u tg ^ </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft110">auning av allm�nna medel till den som meddelat r�dgivning. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft110">Umnas efter r�dgivning allm�n r�ttshj�lp, skall kostnaden f� </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft110">r�ttssnw'&#34;^H &#34; dnses som en kostnad f�r den allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:778px;white-space:nowrap" class="ft110">.jo </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft112">r </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft112">r�deivningsaveift </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft112">8�'&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft110">s�som betalning p� ko stnadsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft113">�</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:679px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft120">Denna lag-' tr�der i kraft den 1 juH 1973, d� lagen (1919: 367) om fri </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">r�tteg�ng upph�r att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft120">F�rekommer i lag elle r annan f�rfattning best�mmelse som avser fri </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">r�tteg�ng, skall den i st�llet g�lla r�ttshj�lp som beviljats av r�ttshj�lps-</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft120">Har ans�kan om fri r�tteg�ng gjorts f�re den nya lagens ikraft�</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">tr�dande, �ger �ldre best�mmelser fortfarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft120">48 � R�dgivning meddelas av advokat eller av bitr�dande jurist p� </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft120">SFS 1973:247 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft120">advokatbyr� utan beslut av r�ttshj�lpsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft120">Beslut om neds�ttning eller eftergift av r�dgivningsavgift meddelas </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft120">av bitr �det. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft120">S�rsMlda best� mmelser </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft120">! </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft120">49� Mot r�tlshj�lpsn�mnds eller annan f�rvaltningsmyndighets </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft120">; </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft120">beslut enligt denna lag f�res talan hos centralmyndigheten genom </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft120">^ </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft120">besv�r. Mot centralmyndighetens beslut i anlednin g av besv�r f�r talan </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft120">ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft120">I </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft120">1 fr� ga om talan mot allm�n domstols, krigsr�tts eller f�rvaltnings- </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft120">! </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft120">domstols beslut enligt denna lag till�mpas vad so m i allm �nhet g�ller </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft120">i </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft120">om t alan mot s�dan domstols beslut. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>i </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">50 � Best�mmelserna i de nna lag om angel�genhet, som skall pr�vas </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft120">I </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">av f�rvattning.smyndighet, g�ller �ven s�dant �rende vid allm�n </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft120">| </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">domstol, krigsr�tt eller arbetsdomstolen, som avser domstolens f�r�</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft120">valtande verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">51 � Den so m, i firma eller annars, i yrkesm�ssig verksamhet som ej </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft125">ut�vas vi d a dvokatbyr� upps�tligen anv�nder ben�mningen r�ttshj�lp <br/>p� s� tt som �r �gnat att leda till alt verksamheten f�rv�xlas med den <br/>r�ttshj�lpsverksamhet som enligt denna lag ut�vas vid advokatbyr� </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft125">domes ill! b�ter. Detsamma g�ller den som upps�tligen, i firma eller <br/>annars, i yrkesm�ssig verksamhet obeh�rigen anv�nder ben�mningen <br/>allm�n advokatbyr� eller ben�mning som �r �gnad att leda till f�r�</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft120">v�xling d�rmed, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft120">i </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft126">Denna la g^ tr�der i kraft den 1 juli 1973. <br/>D'ii alla som vederb�r hava sig h�rsamligen all efterr�tta. Till </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft127">Jiterincra visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med <br/>^an kungl sigill bekr�fta l�tit, <br/>Stodholms slott den 11 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft120">Under Han s Maj:ts </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft120">allem�digsie Konungs och Herres sjukdom: </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft122">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft122">LENNART GEUER </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft120">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft128">' 1972:429. <br/>' ^973: </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft123">1973, </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft123">,9^3. 247_ </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft123">443 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft124">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973: 247 Lag

Utkom rr�n trycket

den 29 m aj 1973

432

om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429);

given Stockholms slott den 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de,

G�tes och Vendes Konung, g�ra veteriig'-

med riksdagen', funnit gott f�rordna, att 9 � r�tts

j,

(1972:429) skall ha nedan angivna lydelse. Till f�ljd

tr�der

lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag d� denna .

i kraft.

' Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168.

background image

Inledande best�mmelser

gjpg ^973. 247

I � R�itshj�lp enligt denna lag utg�r s�som allm�n r�ttshj�lp (6-

r�rtshj�lp �t misst�nkt i brottm�l (35-40 ��), r�ttshj�lp genom

offeniiigt bit r�de {A\-A5 ��) och r�dgivning{46^ ��).

2� R�ttshj�lp l�mnas av advokat eller bitr�dande jurist p� allm�n
eller enskild advokatbyr� eller, i fall som anges i lagen, av annan.

Chef f�r allm�n ad vokatbyr� skall vara advokat

3� F�r handl�ggning av �renden om r�ttshj�lp finns r�ttshj�lps-

n�mnder. Verk-samhetsomr�de f�r r�ttshj�lpsn�mnd best�mmes av
Konungen.

Rditshj�ipsn�mnd st�r under tillsyn av en centralmyndighet.

Ceniralmyndighet �r den myndighet som Konungen best�mmer.

4� Rditshj�ipsn�mnd best�r av ordf�rande, som skall vara lagfaren
och erfaren i do marv�rv, samt fyra andra ledam�ter. Av dessa skall tv�
vara inom n�mndens verksamhetsomr�de verksamma advokater, en
anst�lld p� allm�n advokatbyr� och en enskilt verksam. De tv� �vriga

skal! vara svenska medborgare, myndiga och bosatta inom n�mndens

verksamhetsomr�de.

Ordf�rande i r�ttshj�lpsn�mnd f�rordnas av Konungen. Central�

myndigheten utse r �vriga ledam�ter. Av dessa utses den ledamot som

skall vara enskilt verksam advokat efter f�rslag av Sveriges advokat�
samfund och de ledam�ter som ej skall vara advokater efter f�rslag av

landsting i l�n inom r�ltshj�lpsn�mndens verksamhetsomr�de. Ing�r i

verksamhetsomr�dei kommun, som ej tillh�r landstingskommun,

l�mnas f�rslug �ven av fullm�ktige i kom munen.

F�r ledamot skall finnas ers�ttare. Best�mmelserna om ledamot

�ger motsvarande till�mpning p� ers�ttare.

5� R�ltshj�lpsn�mnd �r beslutf�r med ordf�randen och de tv�

ledam�ter som ej �r advokater. �r �rende av principiell betydelse eller

annars av s�rskild vikt eller finnes i annat fall p� grund av �rendets

heskaffenhei deltagande av de b�da ledam�ter som �r advokater
p�kallai, skall samtliga ledam�ter deltaga.

R�tteg�ngsbalkens regier om omr�stning i tvistem�l �ger motsva�

rande till�mpning n�r �rende avg�res av r�ltshj�lpsn�mnd. Ordf��
randen skall dock s�ga sin mening f�rst.

1 den utstr�ckning Konungen best�mmer f�r tj�nsteman vid r�lts-

fij�lpsn�mnden p� n�mndens v�gnar slutligt pr�va r�ttshj�lps�rende,

rj�nsiemannen skall vara lagfaren och ha erfarenhet av domstols- eller

=rdvokatverksamhet.

-^Im�n r�ttshj�lp

Till�mpningsomr�det

^ � Allm�n r�ttshj�lp f�r l�mnas fysisk perso n i r�ttslig angel�genhet,

han beh�ver s�dant bist�nd och hans ber�knade �rsinkomst ej

433

28-SF.S 1973

background image

SFS 1973:247

om

434

�verstiger ett gransbelopp sonr mol^svarar �l ta ganger del enlig,

(1962:3811 om allm�n f�rs�krmg beslamda basbeloppet f�r ok lob,"

"irel innan r�ltshj�lp beg�res.

, .

.

Bidrager den r�tlss�kande i v�sentlig omfattning till annan s under

h�ll. �kas gr�nsbeloppet med vad som '^otsvarar ett halvt basbelopp

f�r var och en till vilkens underha ll han s�lunda bidrager.

�r den r�ttss�kandes betalningsf�rm�ga v�sentligt �kad p� g rund

av f�rm�genhetsinnehav eller annan s�rskild omst�ndighet el er

v�sentligt nedsatt p� grund av skulds�ttning eller annan s�rskild
omst�ndighet, skall den ber�knade �rsinkomsten jamkas p� det s�ltan
sk�ligt belopp till�gges eller fr�n drages.

7 � Allm�n r�ttshj�lp f�r l�mnas d�dsbo i r�ttslig angel�genhet, or
boet beh�ver s�dant bist�nd och det med h�nsyn till boets beh�llnin;

och del�garnas ekonomiska f�rh�llanden �r sk�ligt.

Avlider den som har allm�n r�ttshj�lp, utg�r d�refter r�ttshj�lpen

till d�dsboet.

8 � Allm�n r�ttsh j�lp f�r ej l�mnas

1. i angel�genhet som ej pr�vas eller p� annat s�tt behandlas i

landet, om ej den r�ttss�kande �r bosatt h�r och s�rskilda sk�l f �re�
ligger f�r r�tt shj�lp,

2. den som ej �r bosatt i landet, om han ej �r svensk medborgare

eller om s�rskilda sk�l ej f�religger f�r r�ttshj�lp,

3. n�ringsidkare i ange l�genhet som har samband med han s n�rings�

verksamhet, om ej s�rskilda sk�l f�religger f�r r�ttshj�lp med h �nsyn
till hans ekonomiska f�r h�llanden eller sakens beskaffenhet,

4. i fr�ga om anspr�k som �verl�tits till d en r�ttss�kande, om �ver�

l�telsen kan antagas ha �gt rum i syfte att �stadkomma f�rdel v id

pr�vning av beg�ran om r�ttshj�lp,

5. f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration,

6. den som ej har befogat intresse av att f� sin sak behand lad.
1 fr�ga om visst slag av �renden som �r talrikt f�rekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan Konungen f�rordna att allm�n
r�ltshj�lp ej skall l�mnas.

Under f�ruts�ttning av �msesidighet kan Konungen f�rordna a tt

medborgare i viss fr�mmande stat i fr�ga om allm�n r�ttshj�lp shall
vara likst�lld med svensk medborgare.

F�rm�ner

9 �' Vid allm�n r�ttshj�lp betalar staten kostnaderna i den r� ttslig

angel�genhet som r�ttshj�lpen avser. Best�mmelser om att den ra t s-
s�kande har att sj�lv helt eller delvis betala kostnad f�r r�ttshj�lp fmns

I 16 � andra stycket och 27 � f�rsta s tycket andra punkten.

�som kostnad f�r r�ttshj�lpen anses den r�ttss�kandes kostna a

" itr�de som varit beh�vligt f�r tillvaratacande av den ta

s�kandes r�tt,

allm�n domstol, krigsr�tt eller arbetsdomsto

samt n�dv�ndig utredning i angel�genhet, som kan komma ""0

' Senaste lydelse 1973:118.

background image

sidan domstols pr�vning eller som skall pr�vas av skiljem�n,

SFS 1973t 247

3. utredning i ang el�genhet som skall pr�vas av f�rvaltningsdomstol

eller f�rvaltningsmyndighet om utredningen �r sk�ligen p�kallad f�r

tillvaratagande av den r�ttss�kandes r�tt och ej kan erh�llas genom
niyndighetcn,

i

4. resa och uppeh�lle f�r den r�ttss�kande eller hans st�llf�retr�dare

och f�r v�rdare eller annan, som m�ste anlitas, i samband med inst�l�
lelse inf�r domstol eller annan myndighet, om personlig inst�llelse

�lagts, eller i samband med inst�llelse f�r blodunders�kning eller

'

annan unders�kning r�rande �rftliga egenskaper i m�l om �ktenskaplig

|

b�rd eller faderskapet till barn utom �ktenskap,

5. avgift som enligt expeditionskung�reisen (1964:618) utg�r f�r

ans�kan och expedition vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbets�
domstolen. dock ej i fr�ga om s�dan r�ttens expedition som utf�rdas
endast p� s�rskild beg�ran om icke expeditionen beg�res innan tiden

j

f�r fullf�ljd av talan g�tt till �nda, samt avgift som utg�r enligt exeku-

]

tionsavgiflskung�relsen (1971:1027),

;

6. kung�relse i m�l eller �rende vid allm�n domstol, krigsr�tt eller

;

arbetsdomstolen,

7. vad av allm�nna medel utg�tt i ers �ttning f�r �vers�ttning eller i

ers�ttning enligt 4 eller 5 � lagen (1958:642) an g�ende blodunders�k�
ning m.m . i m�l om �ktenskaplig b�rd eller vid utredning.av fader�

skapet till barn utom �ktenskap eller enligt f�reskrift i r�tteg�ngs�
balken eller 3 � f�rsta stycket n�mnda lag f�r bevisning som r�tten

sj�lvmant f�ranstaltat om.

S�som kostnad f�r bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den r�tts-

|

s�kandes kostnad f�r blodunders�kning eller annan unders�kning

!

r�rande �rftliga egenskaper i m�l om �ktenskaplig b�rd eller fader-

j

sk�pet til l barn utom �ktenskap.

i

I

10 � Skall den r�ttss�kande st�lla s�kerhet f�r att f� till st�nd

|

kvarstad, skingringsf�rbud eller annan handr�ckning enligt r�tteg�ngs-

i

baiken eller uts�kningslagen (1877:31 s. 1), f�r r�ttshj�lpsn�mnden, om

|

den beviljat allm�n r�ttshj�lp, utf�rda ansvarsf�rbindelse p� statens

j

v�gnar.

i

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om verkst�l-

!

lighct enligt 41 eller 42 � uts�kningslagen, om r�ttshj�lpsn�mnden

|

beviljat allm�n r� ttshj�lp i verks l�llighets�rendet.

;

F�ranleder ansvarsf�rbindelsen utgift f�r staten, anses utgiften

;

s�som kost nad f�r r�ttshj�lpen.

!

Kosinadsbidrag

� Den r�ttss�kandc skall bidraga till ko stnaderna f�r allm�n r�lts-

^j�lp enligi vad som s�gs i 12-15 ��.

� �verstiger ej den r�ttss�kandes ber�knade �rsinkomst ett gr�ns-

'^clopp som motsvarar tre g�nger det basbelopp som anges i 6 � f�rsta
^i>ckei, utg�r kostnadsbidraget en etthundratjugofemtedel av bas-
^^^oppei, j�mnad till n�rmast l�gre tiotal kronor. Bidraget f�r neds�ttas

efterges, om s�rskilda sk�l f�re ligger.

435

background image

SFS 1973:247

�r inkomsten h�gre �n som anges i f�rsta stycket, utg�r m aximi

beloppet f�r kostnadsbidraget

en tjugondel av den del av den rallssokandes inkomst som �ver

stiger tre men ej fem g�nger basbeloppet,

en femtondel av den del av inkomsten som �verstiger fem

sex g�nger basbeloppet,

en tiondel av den del av inkomsten som �verstiger sex men ej sju

g�nger basbeloppet,

h�lften av den inkomst som �verstiger sju men ej �tta g�nger bas-

beloppet.

Vid till�mpning av andra stycket iakttages att maximibeloppei

j�mnas till n�rmast l�gre tiotal kronor och att l�gsta kostnadsbidrag

utg�r en etthundratjugofemtedel av basbeloppet, j�mnad till n �rmast

l�gre tiotal kronor.

13 � Bidrager den r�ttss�kande i v�sentlig omfattning til) an nans
underh�ll, �kas gr�nsbelopp enligt 12 � f�rsta eller andra stycket med
vad som motsvarar h�lften av d�r angivet basbelopp f�r var och en till

vilkens underh�ll han s�lun da bidrager.

�r den r�ttss�kandes betalningsf�rm�ga v�sentligt �kad p� g rund

av f�rm�genhetsinnehav eller annan s�rskild omst�ndighet el er

v�sentligt nedsatt p� grund av skulds�ttning eller annan s�rskild

omst�ndighet, skall den ber�knade �rsinkomsten j�mkas p� det s�tt att

sk�ligt belopp till�gges eller fr�ndrages.

14 � S�ker d�dsbo r�ttshj�lp, utg�r maximibeloppet ett med h �nsyn

till boets beh�llning och del�garnas ekonomiska f�rh�llanden sk �ligt

belopp.

15 � Underg�r inkomst eller s�dant f�rh�llande som avses i 13 el er

14 � v�sentlig f�r�ndring innan r�ttshj�lps�rendet avslutats, skall
maximibeloppet j�mkas efter vad som �r sk�ligt, dock ej under vad

som redan betalats i kostnad sbidrag.

436

Allm�n r�ttshj�lp utan beslut av r�ttshj�lpsn�mnden

16 � Anlitar den r�ttss�kande advokat eller bitr�dande jurist pil

advokatbyr� f�r, s� l�nge kostnaderna f�r r�ttshj�lpen ej �verstigen

maximibeloppet f�r den r�ltss�kandes kostnadsbidrag, allm�n r� tts�
hj�lp lamnas utan beslut av r�ttshj�lpsn�mnden. Vad som sa gB n "

^ � f�rst a stycket,

y igheten att utge kostnadsbidrag fullg�res genom att den r �tts

s�kande till bitr�det betalar dennes ers�ttning och svarar f�r � vriga

kostnader f�r r�tt shj�lpen.

skah i

bitr�de samt f�r bevisning och annan "he�n'"?

av allm-^

� best�mmas som om kostnaden skolat u

as allmanna medel enligt den na lag.
domstolen*^ r '^'^ �rende vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbei

aslst�lles ers�ttningen till bitr�det av domstolen. I

background image

fall faststiilies bitr�desers�tlningen av r�itshj�lpsn�mnden, om den

SFS 1973: 247

r.i[!ss�kande eller bitr�del beg�r det eller r�tlshj�lpsn�mnden

sj�lvmant upp tager ers�ttningsfr�gan till pr�vning.

,^Im�Ti r�mhj�lp efter beslut av rattshj�lpsn�mnden

18 � Beslut om a llm�n r�ttshj�lp f�r av r�ttshj�lpsn�mnden meddelas

efter ans�kan av den r�ttss�kande. Ans�kan skall vara skriftlig samt
inneh�lla uppgi fter i d e h�nseenden som Konungen best�mmer.

Ans�kan om allm�n r�ttshj�lp upptages av den r�ttshj�lpsn�mnd

inom vars verk samhetsomr�de s�kanden �r bosatt eller, om s�kanden

�r d�dsbo, den avlidne var bosatt. I fr�ga om den som ej �r bosatt i
landet e ller d�dsbo efter den som ej var bosatt h�r, upptages ans�kan
av den r� ttshj�lpsn�mnd som Konungen best�mmer.

Ans�kan f�r upptagas av annan r�ltshj�lpsn�mnd �n som f�ljer av

andra stycket, om n �mnden finner s�rskilda skal f�religga.

19 � Bifalles ans�kan om allm�n r�ttshj�lp, fastst�ller r�ttshj�lps-

n�mnden samtidigt det f�r s�kanden g�llande maximibeloppet. Kan

s�kanden ej sj�lv eller genom n�gon som i tj� nstest�llning eller annars

l�mnar honom bistand beh�rigen tillvarataga sin r�tt, f�r r�ttshj�lps-
n�mnden pa s �kandens beg�ran f�rordna bitr�de.

N�r bitr�de kan f�rordnas enligt 20 kap. 19 � f�r�ldrabalken,

f�rordnas cj bitr�de enligt denna lag.

20 � Sedan beslut meddelats om allm�n r�ttshj�lp, betalas d�refter

uppkommande kostnader av allm�nna medel. Har allm�n r�ttshj�lp

l�mnats enligt I6tj f�rsta stycket, utg�r bitr�desers�ttningen �ven f�r
denna del av uppdr aget av allm�nna medel.

I fr�ga om ers�ttning som avses i 9 � andra stycket 7 skall r�tten, i

st�llet f�r att enligt 18 kap. 13 � r�tteg�ngsbalken �l�gga den som

beviljats allm�n r�ttshj�lp betalningsskyldighet, f�rklara att ers�tt�
ningen utg�r en kostnad f�r r�ttshj�lpen.

21 � riil bitr�de f�rordnas advokat, bitr�dande jurist p� advokatbyr�
riter annan som �r l�mplig f�r uppdraget. Har s�kanden sj�lv f�reslagit
n�gon som �r l�mplig, skall denne f�rordnas, om ej hans anlitande

skulle medf�ra avsev�rt �kade kostnader eller t �vrigt s�rskilda sk�l

f�ranleder annat.

F�rordnande som bitr�de f�r av r�ttshj�lpsn�mnden �terkallas, om

^k�l f�religger till det.

Bitr�de f�r e j s�tta annan i sitt st�lle utan r�llshj�lpsn�mndens med�

givande.

^2� Bitr�de har r�tt till sk�lig ers�ttning f�r arbete, tidsspillan och

""iigg som up pdraget kr�vt. Konungen eller, efter Konungens bemyn�
digande, centralmyndigheten fastst�ller taxa som skall till�mpas vid

bvsldmmande uv ers�ttning.

riar bitr�de genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse f�ranlett kostnad

437

background image

n.. 947

f�r riuslij�lpcn. skall delta beaktas v.d ers�ttningens best�mmande

SFS 1973:247

mi bitr�de fastst�lles i m�l eller �rende vid allm�n

domstol, krigsr�tt eler arbetsdomstolen av domstolen. Bitr�desers�t,.

ning i annat fall fastst�lles av r�tts hj�lpsn�mnden.

23 � Bitr�de f�r ej f�rbeh�lla sig eller mottaga ers�ttning av s in

huvudman ut�ver vad som f�ljer av 22 �. Har det skett, �r f�rbeh�llet

utan verkan och skall bitr�de t �terbetala vad han uppburit f�r mycket.

24 � I den m�n ej s�rskilda f�reskrifter g�ller, utg�r ers�ttning f�r

bevisning i m�l eller �rende vid allm�n domstol, krigsr�tt eller arbets�

domstolen med sk �ligt belopp enligt domstolens best�mmande.

25 � 1 angel�genhet, som ej handl�gges vid allm�n domstol, krigsr�tt

eller arbet.sdomstolen, beslutar bitr�de om utredning. Har bitr�de ej

f�rordnats, beslutar r�ttshj�lpsn�mnden.

Den som medverkat vid ut redning som avses i f�rsta styc ket har r�tt

till ers�ttning enligt f�reskrifter som Konungen meddelar. Ers�tt�
ningen best�mmes av r�ttshj�lpsn�mnden.

26 � Ers�ttning som avses i 9 � andra stycket 4 utg�r enligt best�m�
melser som Konungen meddelar.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket best�mmes av den myndighet inf�r

vilken inst�llelsen sker. Vid inst�llelse f�r blodunders�kning eller
annan unders�kning r�rande �rftliga egenskaper i m�l om �k tenskaplig

b�rd eller faderskapet till barn utom �ktenskap best�mmes ers�tt�
ningen av domstolen.

27 � Har bitr�de f�rordnats, betalas koslnadsbidrag till bi tr�det intill
det enligt 19 � fastst�llda maximibeloppet. Vad som sagts nu g�ller ej i
den m�n skyldigheten at t utge s�dant bidrag redan fullgjorts enligt 16 �

andra stycket.

Fr�n ers�ttning enligt 22 � skall avr�knas vad den r�ttss�kande �r

skyldig att utge som kostnadsbidrag till bitr�det. Understiger e rs�tt�

ningen d et bidrag som skall avr�knas, svarar bitr�det mot statsverket
f�r mellanskillnaden och har att inbetala denna.

Har bitr�de ej f�rordnats, skall kostnadsbidraget erl�ggas till r� tts�

hj�lpsn�mnden.

28 � Har sedan beslut om allm�n r�ttshj�lp meddelats maximi�

beloppet blivit h �jt, skall det bidrag som kan f�ranledas av h�jningen

erl�ggas till r�ttshj� lpsn�mnden.

29 � Har den som beviljats allm�n r�ttshj�lp eller st�llf�retr�dare for

onom genom v�rdsl�shet elle r f�rsummelse f�ranlett �kade

or r�ttshj�lpen, f�r vid fastst�llande enligt 30 � av det sluihg

Kostnadsbidraget maximibeloppet �verskridas efter vad som ar sk�lig "

30 � Sedan den r�ttsliga a ngel�genheten slutf�rts eller nn^lshja'P^"^

438

"FP^�rt, skall r�ttshj�lpsn�mnden fastst�lla

na s idrag och g�ra avr�kning med den som haft r�ttshj� p-

background image

3j � ] fr :5ga om part som �tnjuter allm�n r�ttshj�lp i m�l eller �rende

SFS 1973: 247

vid allm�n dom stol, krigsr�tt eller arbetsdomstolen �ger best�mmelse j
]ag om parts r�tteg�ngskostnad till�mpning i fr�ga om kostnaderna f�r
r�ushj�lpen. Mot part eller annan som �r ers�itningsskyldig f�r s�dana

l^ostnader skall �l�ggas att utge ers�ttningen till statsverket.

Vinner makar e fter gemensam ans�kan boskillnad, hemskillnad eller

�ktenskapsskillnad och har ena maken �tnjutit allm�n r�ttshj�lp, skall

r�tten, om det ej med h�nsyn till omst�ndigheterna �r obiliigt, �l�gga

andra maken alt betala stat.sverket h�lften av kostnaderna f�r r�tts�
hj�lpen.

Skall i annat fall beslut meddelas om f�rdelning av kostnader mellan

parter, �ger d�rom g�llande best�mmelser motsvarande till�mpning i

fr�ga om kostnaderna f�r allm�n r�ttshj�lp �t part. D�rvid skall betal�

ningsskyldighet �l�ggas mot statsverket f�r dessa kostnader i deras

helhet eller till viss kvotdel utan angivande av best�mt belopp.

� N�r m�l eller �rende 1 vilket part har allm�n r�ttshj�lp avg�res,

)I1 beslut samtidigt meddelas ang�ende ers�ttning till statsverket

32

skall

enligt 31 �.

33 � Ers�ttning som motpart eller annan enligt 31 � betalat till stats�
verket f�r kostnader f�r allm�n r�ttshj�lp skall utges till den som
erh�llit r�ttshj�lpen i den m�n ers�ttningen �verstiger kostnaderna

minskade med vad som erlagts i kosina dsbidrag.

Har allm�n r�ttshj�lp beviljats s�kande i �r ende ang�ende verkst�l�

lighet enligt uis�kningslagen (1877:31 s. I), �ger best�mmelserna i
f�rsta stycket om ers�ttning motsvarande till�mpning i fr�ga om

exekutionsavgift som i �rendet uiiagits hos motparten.

34 � R�ltshj�lpsn�mnden skall f�rordna att r�ttshj�lpen skall

upph�ra om

1. kostnadsbidrag ej erl�gges enligt 27 eller 28 �,

2. s�kanden l�mnat oriktig uppgift och r�ttshj�lp ej skulle ha

beviljats om riktig u ppgift l�mnats,

3. s�kanden upps�tligen eller av grov oaktsamhel l�mnat oriktig

"PPgift, som varit �gnad att leda till befrielse fr�n eller till f�r l�gt
slutligt kosinadsbidrag,

4. s�kanden e j l�ngre kan anses ha befogat intresse av a tt f� sin sak

behandlad, eller

5. de ekonomiska f� rh�llandena �ndrats i s�dan m�n att s�kanden ej

l�ngre ar be r�ttigad till allm�n r�ttshj�lp.

^ f all som avses i f�rsta stycket 3 eller 4 skall f�rordnande ej

"meddelas, om det �r uppenbart obiliigt att r�ttshj�lpen upph�r.

Meddelas f�rordnande om allm�n r�ttshj�lps upph�rande, skall den

som h aft r�ttshj�lp sj�lv b�ra kostnaderna f�r denna. 1 fall som avses i

f�rsta stycket 1 och 4 skall hans ansvar dock ej �verstiga maxlmi-
beloppei^ om ej annat f�ljer av 29 �.

f^ttshj�lp �t misst�nkt i brottm�l

� Om offentlig f�rsvarare finns s�rskilda best�mmelser.

439

background image

SFS 1973: 247

ifi 8 Annan r�ttshj�lp �t misst�nkt J brottm �l an som avses i 35 � m
be^Hljas tilllalad, om hans b er�knade �rainkomsl ej �vera.iger e

belopp som motsvarar Ire ganger del basbelopp som anges i 6 5

Stycket.

Vid pr�vning enligt f�rsta stycket ager 6 � andra och tredje styckena

motsvarande till�mpning.

r.. . ,

�r det uppenbart att s�kanden sjalv kan svara for de kostnader som

ers�tts genom r�ttshj�lpen, f�r dock r�ttshj�lp ej beviljas.

37 � I fr�ga om f�rm�ner vid r�ttshj�lp enligt 36 � �ger 9 � a ndra

stycket 2, 4 och 5, 20 � f�rsta stycket samt 24 och 26 �� motsvarande

till�rapning.

38 � Best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken om skyldighet f�r ti lltalad

eller annan att till statsverket �terbetala kostnad som enligt r�ttens

beslut u tg�tt av allm�nna medel �ger motsvarande till�mpning i f r�ga
om kostnad f�r r� ttshj�lp enligt 36 �.

I fall som avses i 19 � andra stycket lagen (1946:804) om in f�rande

av nya r�tteg�ngsbalken, 18 � lagen (1957:668) om utl�mning f�rbrott,

14 � lagen (1959:254) om utl�mning f�r brott till Danmark, Finland.

Island och Norge. 7 och 13 �� lagen (1964:450) om �tg�rder vid sam-
h�llsfarlig asocialitet samt 39 � lagen (1972:260) om internationellt

samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom g�ller vad d �r �r

f�reskrivet.

39 � Beslut om r �ttshj�lp enligt 36 � meddelas p� ans�kan av den til �

talade. S�dant beslut meddelas av den domstol d�r m�let �r anh�ngigi.

Har r�tten skilt saken fr�n sig f�r den, till dess talan fullf�ljts av den

tilltalade eller tiden f�r s�dan talan utg�tt, bevilja honom r�t tshj�lp i
h�gre r�tt.

40 � Ans�kan om r�ttshj�lp enligt 36 � skall vara skriftlig satnl
inneh�lla uppgifter i de h�nseenden som Konungen best�mmer. Om
s�rskilda sk�l f�religger, f�r ans�kan g�ras muntligen.

440

R�ttshj�lp genom offentligt bitr�de

41 � Offentligt bitr�de kan f�rordnas i m�l eller �rende

1. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�en s

intagning enligt 8 eller 9 � eller utskrivning enligt 16 eller 19 �
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk v�rd i vi ssa fall,

2. hos beslutsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende ins n\

ning i eller utskrivning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt
(1967:940) ang�ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstor
eller placering av s�rskolelev enligt 28 � samma lag,

_

" hos f�rvaltningsdomstol ang�ende tv�ngsintagning i

^ ^

anstalt f�r alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 � lagen (1954:579)

ny terhelsv�rd eller kvarh�llande enligt 45 � samma lag,

j.

fi

onih�ndertagande f�r samh�llsv�rd enligt 29 �

v�rdslagcn (1960:97) eller utredning enligt 30 � samma laS �"

background image

ang�ende s�dan samh�llsv�rds slutliga upph�rande enligt 42 � samma

SFS 1973; 247

!�g-

5. hos f�rvaltningsdomstol ang�ende intagning i eller utskrivning

fr�n ungd omsv�rdsskola enligt barnav�rdslagen (1960:97),

6. hos utl�nningsn�mnden enligt utl�nningslagen (1954:193),
7. ang�ende f�rpassning eller utvisning enligt utl�nningslagen

(1954:193),

8. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen (1954:193), dock ej hos

polismyndighet, s�vida icke utl�nningen enligt 35 � samma lag h�llits i

f�r\'ar l�ngre �n en vecka,

9. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen (1954:193), om

underst�llning s kett hos centrala utl�nningsmyndigheten med st�d av

5S � andra stycket samma lag eller om utl�nningen enligt 35 � samma

jag h�llits i f�rvar l�ngre �n en vecka,

10. ang�ende uppeh�llstillst�nd, om utl�nningsn�mndens yttrande

p� grund av 12 � f�rsta stycket utl�nningslagen (1954:-193) skall

inh�mtas,

11. ang�ende f�reskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 � ut�

l�nningslagen (1954:193),

12. ang�ende hems�ndande av utl�nning med Sl�d av 71 � f�rsta

stycket utl�nningsla gen (1954:193),

13. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26

kap. brottsbalken,

14. ang�ende �teriniagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brotts�

balken.

15. an g�ende verkst�llighet utomlands av frihetsber�vande p�f�ljd

enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island
och Nor ge ang�ende verkst�llighet av straff m.rn, ejler lagen (1972:260)
om internationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom,

16. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970:375) om utl�mning till

Danmark, Finland, Island eller Norge for verkst�llighet av beslut om

v�rd eller behan dling,

17. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrenng eller

sterilisering enligt lagen (1941:282) om sieriiisermg, om giltigt

samtycke till �tg�rden ej l�mnats,

18. hos centrala ull�nningsmyndigheten eller Konungen enligt lagen

(1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande nv vissa v�ldsd�d

med internationell bakgrund,

19. ang�ende verkst�llighet av beslut om avvisning eller utvisning

enligt lage n (1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande av vissa

v�ldsd�d med internationell bakgrund, om utl�nningen h�llits i f �rvar

l�ngre �n en vecka.

42 � Offentligt bitr�de skall utses f�r den som �tgirdon avser, om det
l^eh�vs f�r tillvaratagande av dennes r�tt. Vid bed�mningen av
behovet skall s�rskilt beaktas om i v�sentligt h�nseende motstridiga

sakuppgifter l�mnats under utredningen eller betydelsefulla sakf�r�

h�llanden i �vr igt �r oklara.

43 � Offentligt bitr�de f�rordnas av r�ttshj�lpsn�mnd efter ans�kan

den som �tg�rden avser eller anm�lan av den myndighet som hand-

'�gger m�let eller �rendet.

background image

SFS 1973:247

F�rordnande g�ller �ven n�r talan fullf�ljes eller meddelat h ,

underst�lles annan myndighets pr�vning eller saken �verl�ninas

annan myndighets avg�rande.

i"!

Ans�kan eller anm�lan upptages av den r�ttshj�lpsnijmnd inom v

verksamhetsomr�de den som �tg�rden avser �r bosatt eller, j f r�g,

den som ej �r bosatt i lan det, av den r�ttshj�lpsn�mnd wm Konunge^

best�mmer.

Ans�kan eller anm�lan f�r upptagas av annan r�ttshj�lpsn�mnd �

som f�ljer av tredje stycket, om n�mnden finner s�rskilda sk�l f�^
ligga.

44 � Har den som �tg�rden avser till offentligt bitr�de sj�lv f�reslagit
n�gon som �r l�mplig, skall denne f�rordnas, om ej hans a nlitande

skulle medf�ra avsev�rt �kade kostnader eller i �vrigt s�rskilda sk�l

f�ranleder annat.

1 fr�ga om offentligt bitr�de �ger best�mmelserna i 21 � andra och

tredje styckena, 22 � f�rsta och andra styckena samt 23 � motsvarande
till�mpning.

Ers�ttning till offentligt bitr�de faststalles ay r�ttshj�lpsn�mnden

och utg�r av allm�nna me del.

45 � 1 m�l eller �rende som avses i 41 � f�r offentligt bitr�de f �r�

anstalta om s�dan utredning som �r sk�ligen p�kallad f�r til vara�

tagande av dens r�tt som �tg�rden avser och som ej kan erh�llas genom

myndighet som handl�gger m�let eller �rendet. Har offentligt bitr�de

ej utsetts, f�r r�ttshj�lpsn�mnd som avses i 43 � p� ans�kan av den som
�tg�rden avser besluta om utredning.

Den som efter beslut av offentligt bitr�de eller r�ttshj�lpsn�mnd

medverkat vid utredning har r�tt till ers�ttning av allm�nna medel

enligt be st�mmelser som Konungen meddelar. Ers�ttningen faslst�lles

av r�ttshj�lpsn�mnden.

442

R�dgivning

46 � Med r�dgivning f�rst�s i denna lag kortare r�dgivning o ch

d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i r�ttslig angel�genhet. Som r�dgivning skall
dock ej anses �tg�rd i angel�genhet som avses i 8 � f�rsta stycket 5 el er

som omfattas av f�rordnande som meddelats med st�d av 8 � andra

stycket.

47 � R�dgivning sker mot en avgift som motsvarar en etthundraljug�
femtedel av det basbelopp som anges i 6 � f�rsta stycket, j�m nad til'

narmast l�gre tiotal kronor. Avgiften f�r neds�ttas eller efterges, om
s�rskilda sk�l f�religger. F�r vad som nedsatts eller eftergivits u tg ^

auning av allm�nna medel till den som meddelat r�dgivning.

Umnas efter r�dgivning allm�n r�ttshj�lp, skall kostnaden f�

r�ttssnw'"^H " dnses som en kostnad f�r den allm�nna

.jo

r

r�deivningsaveift

8�'"

s�som betalning p� ko stnadsbidrag.

background image

Denna lag-' tr�der i kraft den 1 juH 1973, d� lagen (1919: 367) om fri

r�tteg�ng upph�r att g�lla.

F�rekommer i lag elle r annan f�rfattning best�mmelse som avser fri

r�tteg�ng, skall den i st�llet g�lla r�ttshj�lp som beviljats av r�ttshj�lps-

n�mnden.

Har ans�kan om fri r�tteg�ng gjorts f�re den nya lagens ikraft�

tr�dande, �ger �ldre best�mmelser fortfarande till�mpning.

48 � R�dgivning meddelas av advokat eller av bitr�dande jurist p�

SFS 1973:247

advokatbyr� utan beslut av r�ttshj�lpsn�mnden.

Beslut om neds�ttning eller eftergift av r�dgivningsavgift meddelas

av bitr �det.

S�rsMlda best� mmelser

!

49� Mot r�tlshj�lpsn�mnds eller annan f�rvaltningsmyndighets

;

beslut enligt denna lag f�res talan hos centralmyndigheten genom

^

besv�r. Mot centralmyndighetens beslut i anlednin g av besv�r f�r talan

ej f�ras.

I

1 fr� ga om talan mot allm�n domstols, krigsr�tts eller f�rvaltnings-

!

domstols beslut enligt denna lag till�mpas vad so m i allm �nhet g�ller

i

om t alan mot s�dan domstols beslut.

i

50 � Best�mmelserna i de nna lag om angel�genhet, som skall pr�vas

I

av f�rvattning.smyndighet, g�ller �ven s�dant �rende vid allm�n

|

domstol, krigsr�tt eller arbetsdomstolen, som avser domstolens f�r�

valtande verksamhet,

51 � Den so m, i firma eller annars, i yrkesm�ssig verksamhet som ej

ut�vas vi d a dvokatbyr� upps�tligen anv�nder ben�mningen r�ttshj�lp
p� s� tt som �r �gnat att leda till alt verksamheten f�rv�xlas med den
r�ttshj�lpsverksamhet som enligt denna lag ut�vas vid advokatbyr�

domes ill! b�ter. Detsamma g�ller den som upps�tligen, i firma eller
annars, i yrkesm�ssig verksamhet obeh�rigen anv�nder ben�mningen
allm�n advokatbyr� eller ben�mning som �r �gnad att leda till f�r�

v�xling d�rmed,

i

Denna la g^ tr�der i kraft den 1 juli 1973.
D'ii alla som vederb�r hava sig h�rsamligen all efterr�tta. Till

Jiterincra visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med
^an kungl sigill bekr�fta l�tit,
Stodholms slott den 11 maj 1973.

Under Han s Maj:ts

allem�digsie Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

LENNART GEUER

(Justitiedepartementet)

' 1972:429.
' ^973:

1973,

,9^3. 247_

443

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.