SFS 2013:58 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

130058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TJGUSN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TJGUSN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TJGUSN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:CAGCUZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:IHMIEI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TJGUSN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:NOBGLX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:IHMIEI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:746) om <br/>betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 23 � lagen (1990:746) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsf�rel�ggande och handr�ckning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan antas att s�kandens yrkande i ett m�l om <i>betalningsf�re-</i></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>l�ggande</i> eller <i>vanlig handr�ckning</i> �r ogrundat eller obefogat, ska ans�k-<br/>ningen behandlas som om svaranden bestritt den.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett yrkande om ers�ttning f�r �tg�rder som avses i 2 eller 3 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">(1981:739) om ers�ttning f�r inkassokostnader m.m. eller om ers�ttning en-<br/>ligt 4 a � samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den m�n<br/>ers�ttningen inte kan utg� enligt den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 16 mars 2013.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft111">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:58</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft19">0058.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:56 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft21">0058.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:56 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:746) om
betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;

utf�rdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 23 � lagen (1990:746) om betal-

ningsf�rel�ggande och handr�ckning ska ha f�ljande lydelse.

23 �

Om det kan antas att s�kandens yrkande i ett m�l om betalningsf�re-

l�ggande eller vanlig handr�ckning �r ogrundat eller obefogat, ska ans�k-
ningen behandlas som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ers�ttning f�r �tg�rder som avses i 2 eller 3 � lagen

(1981:739) om ers�ttning f�r inkassokostnader m.m. eller om ers�ttning en-
ligt 4 a � samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den m�n
ers�ttningen inte kan utg� enligt den lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 16 mars 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

SFS 2013:58

Utkom fr�n trycket
den 26 februari 2013

0058.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:56 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0058.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:56 PM

;