SFS 2013:84 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

130084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.