SFS 2018:737 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2018-737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:IQPZBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:IQPZBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:IQPZBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:IQPZBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JXYDHW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:IQPZBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZAAAXQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:EKMBXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>penningtv�tt och finansiering av terrorism <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 10 � lagen (2017:630) om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 kap. <br/>10 �</b> En fysisk eller juridisk person som l�mnar uppgifter med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3 eller 6 � f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt tystnadsplikt, om perso-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nen hade anledning att r�kna med att uppgiften borde l�mnas. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ller en styrelseledamot eller en anst�lld som l�mnar uppgifter f�r den </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fysiska eller juridiska personens r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag respektive </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">artiklarna 3741 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om stadga f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) ska </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelsen om styrelseledamot i f�rsta stycket till�mpas p� en ledamot i </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tillsynsorganet. Detsamma g�ller best�mmelsen om styrelseledam�ter i 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att best�mmelserna i andra stycket ska till�mpas ocks� p� ledam�ter i ett </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller f�rvaltningsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om ansvar f�r revisorer i aktiebolag, ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar, stiftelser och vissa andra f�retag finns i 5 kap. 2 � stiftelselagen </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220), 37 � revisionslagen (1999:1079), 29 kap. 2 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:551) och 21 kap. 2 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:737 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot

penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 10 � lagen (2017:630) om

�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande

lydelse.

4 kap.
10 �
En fysisk eller juridisk person som l�mnar uppgifter med st�d av

3 eller 6 � f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt tystnadsplikt, om perso-

nen hade anledning att r�kna med att uppgiften borde l�mnas. Detsamma

g�ller en styrelseledamot eller en anst�lld som l�mnar uppgifter f�r den

fysiska eller juridiska personens r�kning.

I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr

2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag respektive

artiklarna 3741 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003

om stadga f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) ska

best�mmelsen om styrelseledamot i f�rsta stycket till�mpas p� en ledamot i

tillsynsorganet. Detsamma g�ller best�mmelsen om styrelseledam�ter i 9 �.

Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt

21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r

att best�mmelserna i andra stycket ska till�mpas ocks� p� ledam�ter i ett

europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller f�rvaltningsorgan.

S�rskilda best�mmelser om ansvar f�r revisorer i aktiebolag, ekonomiska

f�reningar, stiftelser och vissa andra f�retag finns i 5 kap. 2 � stiftelselagen

(1994:1220), 37 � revisionslagen (1999:1079), 29 kap. 2 � aktiebolagslagen

(2005:551) och 21 kap. 2 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:737

Publicerad

den 8 juni 2018

;