SFS 2019:980 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2019-980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:PMXDFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KPIUND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>penningtv�tt och finansiering av terrorism </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 � lagen (2017:630) om �tg�r-<br/>der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>4 �</b> Som omst�ndigheter som kan tyda p� att risken f�r penningtv�tt och <br/>finansiering av terrorism �r l�g kan verksamhetsut�varen beakta bland annat <br/>att kunden </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �r en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk per-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">son �ver vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var f�r sig <br/>eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt r�ttsligt best�mmande inflytande, </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. har hemvist inom EES,<br/>3. har hemvist i en stat som har best�mmelser om �tg�rder mot penning-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tv�tt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna lag och som <br/>till�mpar dessa best�mmelser p� ett effektivt s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. har hemvist i en stat som har en l�g niv� av korruption och annan rele-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vant brottslighet, och </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. �r ett f�retag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">reglerad marknad inom EES eller p� en motsvarande marknad utanf�r EES.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:980 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot

penningtv�tt och finansiering av terrorism

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 � lagen (2017:630) om �tg�r-
der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
4 �
Som omst�ndigheter som kan tyda p� att risken f�r penningtv�tt och
finansiering av terrorism �r l�g kan verksamhetsut�varen beakta bland annat
att kunden

1. �r en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk per-

son �ver vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var f�r sig
eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt r�ttsligt best�mmande inflytande,

2. har hemvist inom EES,
3. har hemvist i en stat som har best�mmelser om �tg�rder mot penning-

tv�tt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna lag och som
till�mpar dessa best�mmelser p� ett effektivt s�tt,

4. har hemvist i en stat som har en l�g niv� av korruption och annan rele-

vant brottslighet, och

5. �r ett f�retag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad inom EES eller p� en motsvarande marknad utanf�r EES.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:980

Publicerad
den

3 december 2019

;