SFS 2020:1039 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2020-1039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.