SFS 2020:605 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2020-605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:MXSIRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:MXSIRP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft410{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft412{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft413{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft59{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft510{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft511{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft66{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft610{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft611{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft612{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft613{font-size:17px;line-height:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft614{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft77{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft78{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft79{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft710{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft711{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft712{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft713{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft714{font-size:17px;line-height:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft715{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft85{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft86{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft87{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft88{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft89{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft810{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft811{font-size:17px;line-height:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft812{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft95{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft96{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft97{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft98{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft99{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft910{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft911{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft912{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft913{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft104{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft105{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft106{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft107{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft108{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft109{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1010{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1011{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1012{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1013{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1111{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft121{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft122{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft124{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft125{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft126{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft127{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft128{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft129{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1212{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1213{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1214{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft131{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft132{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft133{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft134{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft135{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft136{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft137{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft138{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft141{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft142{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft143{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft144{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft145{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft146{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft147{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft148{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft151{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft152{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft153{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft154{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft155{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft156{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft157{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft158{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft161{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft162{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft163{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft164{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft165{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft166{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft167{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft168{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft169{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1610{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1611{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1612{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft171{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft172{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft173{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft174{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft175{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft176{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft177{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft178{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft179{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1710{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1711{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1712{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft181{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft182{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft183{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft184{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft185{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft186{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft187{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft188{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft189{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1810{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1811{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft190{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft191{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft192{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft193{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft194{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i skollagen (2010:800) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skollagen (2010:800)2 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 23 kap. och 29 kap. 22 a � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 3 och 12 ��, 3 kap. 9 �, 5 kap. 6 �, 15 kap. 11 �, 18 kap. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">11 �, 26 kap. 10 �, 28 kap. 2, 5, 12 och 13 �� och 29 kap. 14 � ska ha f�l-<br/>jande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya kapitel, 2123 kap., tre nya paragrafer, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">3 kap. 11 a � och 10 kap. 7 a och 7 b ��, och n�rmast f�re 3 kap. 11 a � och <br/>10 kap. 7 a � nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>3 �</b>3 I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> distansundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tions- och kommunikationsteknik d�r elever och l�rare �r �tskilda i b�de rum <br/>och tid, </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag f�r barn</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i f�rskolan, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> fj�rrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tions- och kommunikationsteknik d�r elever och l�rare �r �tskilda i rum men <br/>inte i tid, </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> frist�ende fritidshem: s�dant fritidshem som bedrivs av en enskild och</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 2 kap. 7 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> frist�ende f�rskola: f�rskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbild-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning i form av f�rskola, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> frist�ende skola: skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">inom skolv�sendet i form av f�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, gym-<br/>nasieskola, gymnasies�rskola eller s�dant fritidshem som avses i 2 kap. 7 � <br/>f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�rskoleenhet: av huvudman f�r f�rskola organiserad enhet som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tar verksamhet i en eller flera f�rskolebyggnader som ligger n�ra varandra </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348. <br/>2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 1 � 2019:947 </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 5 � 2019:947 </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 2 � 2016:761 </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 6 � 2019:947 </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 3 � 2016:761 </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 7 � 2016:761 </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 3 a � 2016:761 </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 8 � 2019:947 </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 3 b � 2016:761 </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 9 � 2019:947 </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 4 � 2016:761 </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft18">29 kap. 22 a � 2015:194. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">23 kap. 4 a � 2017:570 </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:570. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:605</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">26 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon f�rskolebygg-<br/>nad, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">lag under lov under en termin eller utanf�r terminstid och som inte �r obli-<br/>gatorisk f�r elever, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> skolenhet: av huvudman f�r annan skolform �n f�rskola organiserad </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger <br/>n�ra varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon <br/>skolbyggnad, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> undervisning: s�dana m�lstyrda processer som under ledning av l�rare </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">eller f�rskoll�rare syftar till utveckling och l�rande genom inh�mtande och <br/>utvecklande av kunskaper och v�rden, och </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifr�n </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mda m�l. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b>4 Lagen �r uppdelad i 31 kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">Dessa �r <br/> inledande best�mmelser (1 kap.), <br/> huvudm�n och ansvarsf�rdelning (2 kap.), <br/> barns och elevers utveckling mot m�len (3 kap.), <br/> kvalitet och inflytande (4 kap.), <br/> trygghet och studiero (5 kap.), <br/> �tg�rder mot kr�nkande behandling (6 kap.), <br/> skolplikt och r�tt till utbildning (7 kap.), <br/> f�rskolan (8 kap.), <br/> f�rskoleklassen (9 kap.), <br/> grundskolan (10 kap.), <br/> grunds�rskolan (11 kap.), <br/> specialskolan (12 kap.), <br/> sameskolan (13 kap.), <br/> fritidshemmet (14 kap.), <br/> gymnasieskolan (1517 a kap.), <br/> gymnasies�rskolan (18 och 19 kap.), <br/> kommunal vuxenutbildning (20 kap.), <br/> fj�rrundervisning i vissa skolformer (21 kap.), <br/> distansundervisning i vissa skolformer (22 kap.), <br/> entreprenad och samverkan (23 kap.), <br/> s�rskilda utbildningsformer (24 kap.), <br/> annan pedagogisk verksamhet (25 kap.), <br/> tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppf�ljning och utv�r-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">dering (26 kap.), </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210"> behandling av personuppgifter (26 a kap.), <br/> Skolv�sendets �verklaganden�mnd och L�rarnas ansvarsn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">(27 kap.), </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210"> �verklagande (28 kap.), och <br/> �vriga best�mmelser (29 kap.). <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>9 �</b>5 Ett �tg�rdsprogram ska utarbetas f�r en elev som ska ges s�rskilt st�d. <br/>Av programmet ska behovet av s�rskilt st�d och hur det ska tillgodoses <br/>framg�. Av programmet ska det ocks� framg� n�r �tg�rderna ska f�ljas upp </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212">4 Senaste lydelse 2020:446. <br/>5 Senaste lydelse 2018:1098. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">och utv�rderas och vem som �r ansvarig f�r uppf�ljningen respektive utv�r-<br/>deringen. Eleven och elevens v�rdnadshavare ska ges m�jlighet att delta n�r <br/>ett �tg�rdsprogram utarbetas. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">�tg�rdsprogrammet beslutas av rektorn. Rektorn f�r inte �verl�ta sin </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">beslutander�tt till n�gon annan om beslutet inneb�r att s�rskilt st�d ska ges </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">1. i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 �, <br/>2. i form av distansundervisning och annan undervisning enligt 11 a �, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">3. i form av anpassad studieg�ng enligt 12 �. <br/>Om en utredning enligt 7 � visar att eleven inte beh�ver s�rskilt st�d, ska </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">rektorn eller den som rektorn har �verl�tit beslutander�tten till i st�llet <br/>besluta att ett �tg�rdsprogram inte ska utarbetas. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Distansundervisning </i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"> <br/><b>11 a �</b> Ett beslut enligt 9 � f�r inneb�ra att s�rskilt st�d ska ges i form av <br/>distansundervisning och annan undervisning enligt 22 kap., om kraven i <br/>22 kap. 5 eller 7 � �r uppfyllda. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett beslut enligt f�rsta stycket f�r avse h�gst en termin �t g�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"> <br/><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"> <br/><b>6 �</b> Rektorn eller en l�rare f�r vidta de omedelbara och tillf�lliga �tg�rder <br/>som �r befogade f�r att tillf�rs�kra eleverna trygghet och studiero eller f�r <br/>att komma till r�tta med en elevs ordningsst�rande upptr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Enligt de f�ruts�ttningar som anges i 723 �� f�r det beslutas om utvis-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">ning ur undervisningslokalen, kvarsittning, tillf�llig omplacering, tillf�llig <br/>placering vid en annan skolenhet, avst�ngning och omh�ndertagande av <br/>f�rem�l. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En handledare som avses i 21 kap. 13 � f�r vidta de omedelbara och till-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">f�lliga �tg�rder som en l�rare f�r vidta enligt f�rsta stycket och besluta om <br/>utvisning ur undervisningslokalen och omh�ndertagande av f�rem�l enligt <br/>de f�ruts�ttningar som anges i 7 och 22 ��. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En �tg�rd enligt f�rsta, andra eller tredje stycket f�r vidtas endast om den </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">st�r i rimlig proportion till sitt syfte och �vriga omst�ndigheter. <br/> <br/><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><i>Integrerad samisk undervisning </i></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"> <br/><b>7 a �</b> En huvudman f�r grundskola f�r i sin grundskola anordna samisk <br/>undervisning f�r elever som f�r fullg�ra en del av sin skolplikt i sameskolan, <br/>om huvudmannen och Sameskolstyrelsen ing�r avtal om det. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">undervisning i samiska ut�ver den undervisning som anordnas som moders-<br/>m�lsundervisning i samiska. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>7 b �</b> Utbildningen f�r de elever som avses i 7 a � ska integreras med mot-<br/>svarande utbildning f�r andra elever i grundskolan. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Den samiska undervisningen f�r f�rl�ggas till tid utanf�r den i 5 � garan-</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">terade undervisningstiden. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"> <br/><b>11 �</b>6 Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak vara skolf�rlagd, om <br/>inte annat anges i andra, tredje eller fj�rde stycket. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Gymnasial l�rlingsutbildning ska enligt 16 kap. 11 � i huvudsak vara f�r-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagd till en eller flera arbetsplatser. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Introduktionsprogrammen programinriktat val, yrkesintroduktion och </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">individuellt alternativ samt vidareutbildning i form av ett fj�rde tekniskt �r <br/>f�r utformas s� att de inte �r i huvudsak skolf�rlagda. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Av 22 kap. 3 � framg�r att utbildning d�r distansundervisning anv�nds </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">inte beh�ver vara i huvudsak skolf�rlagd. <br/> <br/><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"> <br/><b>11 �</b>7 Utbildningen i gymnasies�rskolan ska i huvudsak vara skolf�rlagd, <br/>om inte annat anges i andra eller tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Gymnasial l�rlingsutbildning ska enligt 19 kap. 10 � i huvudsak vara f�r-</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagd till en eller flera arbetsplatser. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Av 22 kap. 3 � framg�r att utbildning d�r distansundervisning anv�nds </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">inte beh�ver vara i huvudsak skolf�rlagd. <br/> <br/><b>21 kap. Fj�rrundervisning i vissa skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft412"> <br/><b>Kapitlets inneh�ll </b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"> <br/><b>1 �</b>8 I detta kapitel finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> allm�nna f�ruts�ttningar f�r fj�rrundervisning i vissa skolformer (2 och </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">3 ��), </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> n�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(4 och 5 ��), </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> n�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">s�rskolan (6 �), </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> n�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i utbildning vid s�rskilda ungdoms-</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">hem (7 �), </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft411"> f�rs�ksverksamhet (8 �), <br/> beslut om fj�rrundervisning (9 �), <br/> utf�rare av fj�rrundervisning (10 �), <br/> krav p� fj�rrundervisning (1113 ��), och <br/> bemyndigande (14 �). <br/> </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Allm�nna f�ruts�ttningar f�r fj�rrundervisning i vissa skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"> <br/><b>2 �</b>9 Fj�rrundervisning f�r anv�ndas i grundskolan, grunds�rskolan, speci-<br/>alskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rskolan endast under <br/>de f�ruts�ttningar och med de begr�nsningar som f�ljer av detta kapitel och <br/>f�reskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Fj�rrundervisning <br/>f�r inte anv�ndas i f�rskolan. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>3 �</b>10 Fj�rrundervisning f�r bara anv�ndas om </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. det f�r viss undervisning inte finns n�gon l�rare inom huvudmannens </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">skolenhet som uppfyller kraven p� legitimation och beh�righet enligt 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft413">6 Senaste lydelse 2018:749. <br/>7 Senaste lydelse 2012:109. <br/>8 Tidigare 21 kap. 1 � upph�vd genom 2020:446. <br/>9 Tidigare 21 kap. 2 � upph�vd genom 2020:446. <br/>10 Tidigare 21 kap. 3 � upph�vd genom 2020:446. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft49"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">13 � och huvudmannen trots upprepade anstr�ngningar inte har lyckats <br/>anst�lla en s�dan, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. det, n�r det g�ller integrerad samisk undervisning i grundskolan, inte </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">finns n�gon l�mplig l�rare inom huvudmannens skolenhet som kan bedriva <br/>den integrerade samiska undervisningen och huvudmannen trots upprepade <br/>anstr�ngningar inte har lyckats anst�lla en s�dan, eller </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. elevunderlaget f�r en viss skolenhet �r s� begr�nsat att ordinarie under-</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">visning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekono-<br/>miska sv�righeter f�r huvudmannen. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>N�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/><b>4 �</b>11 I grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan och sameskolan f�r <br/>fj�rrundervisning anv�ndas endast i �mnena </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft59"> engelska, <br/> matematik, <br/> moderna spr�k, <br/> modersm�l, <br/> naturorienterande �mnen: biologi, fysik och kemi, <br/> samh�llsorienterande �mnen: geografi, historia, religionskunskap och </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">samh�llskunskap, </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft59"> samiska, <br/> svenska, <br/> svenska som andraspr�k, <br/> teckenspr�k, och <br/> teknik. <br/>I grundskolan f�r fj�rrundervisning �ven anv�ndas f�r integrerad samisk </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">undervisning. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"><b>5 �</b>12 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsningar i fr�ga om i <br/>vilka �rskurser som fj�rrundervisning f�r anv�ndas i grundskolan, grund-<br/>s�rskolan, specialskolan och sameskolan. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">de angivna skolformerna meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft59">1. elevgruppernas storlek n�r fj�rrundervisning anv�nds, och <br/>2. i vilken omfattning fj�rrundervisning f�r anv�ndas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>N�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och </b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>gymnasies�rskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/><b>6 �</b>13 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i <br/>fr�ga om gymnasieskolan och gymnasies�rskolan meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft59">1. i vilka kurser som fj�rrundervisning f�r anv�ndas, <br/>2. elevgruppernas storlek n�r fj�rrundervisning anv�nds, och <br/>3. i vilken omfattning fj�rrundervisning f�r anv�ndas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>N�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i utbildning vid s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>ungdomshem </b></p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/><b>7 �</b>14 Fj�rrundervisning f�r anv�ndas f�r utbildning vid s�rskilda ung-<br/>domshem enligt 24 kap. 8 och 9 ��. F�r s�dan utbildning ska samma </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft511">11 Tidigare 21 kap. 4 � upph�vd genom 2020:446. <br/>12 Tidigare 21 kap. 5 � upph�vd genom 2020:446. <br/>13 Tidigare 21 kap. 6 � upph�vd genom 2020:446. <br/>14 Tidigare 21 kap. 7 � upph�vd genom 2020:446. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft58"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">best�mmelser om fj�rrundervisning g�lla som f�r den skolform som utbild-<br/>ningen ska motsvara, med undantag f�r 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>F�rs�ksverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>8 �</b>15 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om en f�rs�ksverksamhet med <br/>fj�rrundervisning i </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft610">1. f�rskoleklassen, och <br/>2. grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan och sameskolan i andra </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">�mnen �n de som anges i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">En s�dan f�rs�ksverksamhet som avses i f�rsta stycket ska i �vrigt bedri-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">vas enligt best�mmelserna i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Beslut om fj�rrundervisning </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>9 �</b>16 En huvudman som avser att anv�nda fj�rrundervisning i ett visst <br/>�mne eller i en viss kurs eller f�r integrerad samisk undervisning i grund-<br/>skolan ska fatta ett beslut om det. Huvudmannen f�r besluta om att anv�nda <br/>fj�rrundervisning f�r h�gst ett l�s�r �t g�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Utf�rare av fj�rrundervisning </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>10 �</b>17 Fj�rrundervisning f�r endast utf�ras av huvudm�n inom skolv�sen-<br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Fj�rrundervisning som avses i 7 � f�r dock �ven utf�ras av den som �r </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">huvudman f�r det s�rskilda ungdomshemmet. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">f�reskrifter om i vilken omfattning fj�rrundervisning f�r utf�ras �t en annan <br/>huvudman. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Krav p� fj�rrundervisning </b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612"> <br/><i>Fj�rrl�rare </i></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>11 �</b>18 Best�mmelser om vilka som f�r undervisa i skolv�sendet finns i <br/>2 kap. 1319 ��. I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 18 och 19 �� f�r en <br/>l�rare som inte uppfyller kraven p� legitimation och beh�righet i 2 kap. 13 � <br/>�nd� bedriva fj�rrundervisning om </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">1. undervisningen avser modersm�l eller yrkes�mne i gymnasieskola eller </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">gymnasies�rskola, och </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">2. l�raren �r l�mplig att bedriva undervisningen och i s� stor utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft613">som m�jligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som �r beh�-<br/>righetsgivande. <br/> <br/><i>Lokaler </i></p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>12 �</b>19 Elever som deltar i fj�rrundervisning ska g�ra det i lokaler som <br/>skolenheten disponerar. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft614">15 Tidigare 21 kap. 8 � upph�vd genom 2020:446. <br/>16 Tidigare 21 kap. 9 � upph�vd genom 2020:446. <br/>17 Tidigare 21 kap. 10 � upph�vd genom 2020:446. <br/>18 Tidigare 21 kap. 11 � upph�vd genom 2020:446. <br/>19 Tidigare 21 kap. 12 � upph�vd genom 2020:446. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft69"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft71">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>Handledare </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft712"> <br/><b>13 �</b>20 Vid fj�rrundervisning ska det finnas en handledare. I grundskolan, <br/>grunds�rskolan, specialskolan och sameskolan ska handledaren finnas n�r-<br/>varande d�r eleverna befinner sig. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft712">Handledaren ska vara en f�r detta �ndam�l l�mplig person. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft712"> <br/><b>14 �</b>21 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela ytterligare f�reskrifter om fj�rrundervisning i grundskolan, grund-<br/>s�rskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rsko-<br/>lan. <br/> <br/><b>22 kap. Distansundervisning i vissa skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft713"> <br/><b>Kapitlets inneh�ll </b></p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft711"> <br/><b>1 �</b>22 I detta kapitel finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> allm�nna f�ruts�ttningar f�r distansundervisning i vissa skolformer (2</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">4 ��), </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> n�r distansundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">(5 och 6 ��), </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> n�r distansundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">s�rskolan (7 och 8 ��), </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft712"> utf�rare av distansundervisning (9 �), <br/> krav p� distansundervisning (10 och 11 ��), <br/> resor och boende (12 �), <br/> s�rskilda best�mmelser om utbildning i gymnasieskolan och gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft712">s�rskolan d�r distansundervisning f�r anv�ndas f�r hela utbildningen (13<br/>22 ��), och </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft712"> bemyndigande (23 �). <br/> </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>Allm�nna f�ruts�ttningar f�r distansundervisning i vissa skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft712"> <br/><b>2 �</b>23 Distansundervisning f�r anv�ndas i grundskolan, grunds�rskolan, <br/>specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rskolan endast <br/>under de f�ruts�ttningar och med de begr�nsningar som f�ljer av detta kapi-<br/>tel och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Distansun-<br/>dervisning f�r inte anv�ndas i f�rskolan och f�rskoleklassen. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">I utbildning d�r distansundervisning anv�nds f�r �ven andra former av </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">undervisning anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft712"><b>3 �</b>24 F�ljande best�mmelser g�ller inte f�r utbildning d�r distansundervis-<br/>ning anv�nds: </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft712"> 2 kap. 6 a � om samr�d, <br/> 2 kap. 36 � om skolbibliotek, <br/> 10 kap. 5 �, 11 kap. 7 �, 12 kap. 5 �, 13 kap. 5 �, 16 kap. 18 �, 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">6 �, 17 a kap. 8 � och 19 kap. 20 � om undervisningstid, och </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> 15 kap. 11 � f�rsta stycket och 18 kap. 11 � f�rsta stycket om huvud-</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft714">sakligen skolf�rlagd utbildning. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft715">20 Tidigare 21 kap. 13 � upph�vd genom 2020:446. <br/>21 Tidigare 21 kap. 14 � upph�vd genom 2020:446. <br/>22 Tidigare 22 kap. 1 � upph�vd genom 2015:482. <br/>23 Tidigare 22 kap. 2 � upph�vd genom 2015:482. <br/>24 Tidigare 22 kap. 3 � upph�vd genom 2015:482. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft710"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft81">8 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">F�r utbildning d�r distansundervisning anv�nds tillsammans med fj�rrun-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">dervisning g�ller inte 21 kap. om fj�rrundervisning. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft89"><b>4 �</b>25 F�r en elev i grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan eller same-<br/>skolan som har f�tt distansundervisning ska den totala undervisningstiden <br/>efter att eleven har �terg�tt till ordinarie undervisning motsvara minst den <br/>tid som �terst�r f�r �vriga elever i den aktuella �rskursen under den kvarva-<br/>rande skoltiden. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">F�r en elev i gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan som har f�tt </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft89">distansundervisning och som �terg�r till ordinarie undervisning ska den <br/>garanterade undervisningstiden efter att eleven har �terg�tt motsvara minst <br/>den tid som �terst�r f�r �vriga elever i den aktuella utbildningen under den <br/>kvarvarande skoltiden. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>N�r distansundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft89"> <br/><b>5 �</b>26 Distansundervisning f�r anv�ndas som s�rskilt st�d enligt 3 kap. <br/>11 a � i grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan eller sameskolan f�r en <br/>elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen p� grund av en doku-<br/>menterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra m�jlig-<br/>heter till s�rskilt st�d �r utt�mda eller bed�ms ol�mpliga och om elevens <br/>v�rdnadshavare medger att s�dan undervisning anv�nds. I l�gstadiet f�r <br/>dock s�dan undervisning anv�ndas som s�rskilt st�d endast om det finns <br/>synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>6 �</b>27 Distansundervisning enligt 5 � f�r anv�ndas endast i �mnena </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft89"> engelska, <br/> matematik, <br/> moderna spr�k, <br/> modersm�l, <br/> naturorienterande �mnen: biologi, fysik och kemi, <br/> samh�llsorienterande �mnen: geografi, historia, religionskunskap och </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">samh�llskunskap, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft89"> samiska, <br/> svenska, <br/> svenska som andraspr�k, <br/> teckenspr�k, och <br/> teknik. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>N�r distansundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och </b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>gymnasies�rskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft89"> <br/><b>7 �</b>28 Distansundervisning f�r anv�ndas som s�rskilt st�d enligt 3 kap. <br/>11 a � inom ramen f�r en p�b�rjad utbildning i gymnasieskolan eller gym-<br/>nasies�rskolan f�r en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen <br/>p� grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, <br/>om eleven medger att s�dan undervisning anv�nds. </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft811"><b>8 �</b>29 Distansundervisning f�r anv�ndas f�r en hel utbildning i gymnasie-<br/>skolan eller gymnasies�rskolan f�r en elev som inte kan delta i den ordinarie <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812">25 Tidigare 22 kap. 4 � upph�vd genom 2015:482. <br/>26 Tidigare 22 kap. 5 � upph�vd genom 2015:482. <br/>27 Tidigare 22 kap. 6 � upph�vd genom 2015:482. <br/>28 Tidigare 22 kap. 7 � upph�vd genom 2015:482. <br/>29 Tidigare 22 kap. 8 � upph�vd genom 2015:482. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft88"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft91">9 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910">undervisningen p� grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller <br/>social problematik eller av andra s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">Best�mmelser om beh�righet, mottagande, riksrekrytering och urval till </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">s�dan utbildning som avses i f�rsta stycket finns i 1315 ��. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>Utf�rare av distansundervisning </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910"> <br/><b>9 �</b>30 Distansundervisning f�r endast utf�ras av en huvudman inom skol-<br/>v�sendet som efter ans�kan har godk�nts som utf�rare av utbildning d�r <br/>distansundervisning anv�nds. F�r att godk�nnande ska l�mnas kr�vs att </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">1. huvudmannen har f�ruts�ttningar att utf�ra distansundervisning av god </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">kvalitet, och </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">2. det kan antas att det kommer att finnas ett tillr�ckligt elevunderlag f�r </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">att driva en stabil verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft910">Godk�nnandet ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet. <br/>Statens skolinspektion pr�var fr�gor om godk�nnande. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910">ytterligare f�reskrifter om vad som kr�vs f�r att ett godk�nnande ska kunna <br/>l�mnas och f�reskrifter om urval bland s�kande. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>Krav p� distansundervisning </b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft912"> <br/><i>Distansl�rare </i></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910"> <br/><b>10 �</b>31 Best�mmelser om vilka som f�r undervisa i skolv�sendet finns i <br/>2 kap. 1319 ��. I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 18 � f�r en l�rare som <br/>inte uppfyller kraven p� legitimation och beh�righet i 2 kap. 13 � �nd� bed-<br/>riva distansundervisning om </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">1. undervisningen avser modersm�l eller yrkes�mne i gymnasieskola eller </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">gymnasies�rskola, och </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">2. l�raren �r l�mplig att bedriva undervisningen och i s� stor utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910">som m�jligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som �r beh�-<br/>righetsgivande. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft96"><i>Elevens kontakt med distansl�raren </i></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910"> <br/><b>11 �</b>32 Distansl�raren ska ha regelbunden direktkontakt med eleven n�r <br/>distansundervisning anv�nds. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>Resor och boende </b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910"> <br/><b>12 �</b>33 En elev som har distansundervisning har r�tt till ers�ttning f�r de <br/>resor inom Sverige som kr�vs f�r utbildningen. Elevens hemkommun ska <br/>st� f�r kostnaderna. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">Om eleven i anslutning till en resa enligt f�rsta stycket m�ste �vernatta </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft910">utanf�r det egna hemmet, ska hemkommunen svara f�r kostnader f�r logi <br/>under resan. </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft913">30 Tidigare 22 kap. 9 � upph�vd genom 2015:482. <br/>31 Tidigare 22 kap. 10 � upph�vd genom 2015:482. <br/>32 Tidigare 22 kap. 11 � upph�vd genom 2015:482. <br/>33 Tidigare 22 kap. 12 � upph�vd genom 2015:482. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft99"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft101">10 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>S�rskilda best�mmelser om utbildning i gymnasieskolan och </b></p> <p style="position:absolute;top:70px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>gymnasies�rskolan d�r distansundervisning f�r anv�ndas f�r hela </b></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>utbildningen </b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1010"> <br/><i>Beh�righet </i></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012"> <br/><b>13 �</b>34 F�r beh�righet till en utbildning i gymnasieskolan eller gymnasie-<br/>s�rskolan d�r distansundervisning anv�nds med st�d av 8 � ska den s�kande <br/>n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">1. gymnasieskolan, uppfylla de beh�righetskrav som g�ller f�r en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012">utbildning enligt 16 kap. 2933 ��, 17 kap. 812 ��, 17 a kap. 4 � eller 16 � <br/>f�rsta stycket eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av 16 kap. 34 � <br/>eller 17 a kap. 16 � andra stycket, eller </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">2. gymnasies�rskolan, tillh�ra m�lgruppen f�r skolformen enligt 18 kap. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft101">4 �. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft105"><i>Beslut om beh�righet och mottagande samt riksrekrytering </i></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012"> <br/><b>14 �</b>35 Huvudmannen f�r en s�dan utbildning som avses i 13 � pr�var om <br/>en s�kande �r beh�rig och ska tas emot. Huvudmannen �r vid denna pr�v-<br/>ning bunden av hemkommunens beslut enligt 18 kap. 5 � att en s�kande till-<br/>h�r gymnasies�rskolans m�lgrupp. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">Beh�riga s�kande fr�n hela landet ska tas emot till utbildningen (riks-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012">rekrytering). Huvudmannen �r dock bara skyldig att ta emot en s�kande till <br/>en utbildning som avser programinriktat val som har utformats f�r en enskild <br/>elev, yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller spr�kintroduktion i <br/>gymnasieskolan eller till en utbildning som avser ett individuellt program i <br/>gymnasies�rskolan om huvudmannen och den s�kandes hemkommun har <br/>kommit �verens om ers�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft105"><i>Urval </i></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012"> <br/><b>15 �</b>36 Huvudmannen f�r en s�dan utbildning som avses i 13 � ska g�ra ett <br/>urval bland mottagna s�kande, om fler s�kande har tagits emot till huvud-<br/>mannens utbildning �n det finns platser i utbildningen. Urval ska g�ras p� <br/>grunder som Statens skolinspektion godk�nner. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft105"><i>S�rskilda kostnader f�r en elev </i></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012"> <br/><b>16 �</b>37 Om en elev p� grund av andra s�rskilda sk�l har antagits till en <br/>utbildning d�r distansundervisning anv�nds med st�d av 8 � f�r, trots <br/>best�mmelserna om avgiftsfri utbildning i 15 kap. 17 � och 18 kap. 17 �, <br/>eleven svara f�r kostnader f�r bredbandsuppkoppling och annan teknisk <br/>utrustning i form av n�dv�ndig h�rdvara som beh�vs f�r utbildningens <br/>genomf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft105"><i>Ers�ttning till en offentlig huvudman </i></p> <p style="position:absolute;top:943px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1012"> <br/><b>17 �</b>38 En offentlig huvudman som har antagit en elev till ett program i <br/>gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan d�r distansundervisning anv�nds <br/>med st�d av 8 � ska ers�ttas f�r sina kostnader f�r elevens utbildning av <br/>elevens hemkommun (interkommunal ers�ttning). </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1013">34 Tidigare 22 kap. 13 � upph�vd genom 2015:482. <br/>35 Tidigare 22 kap. 14 � upph�vd genom 2015:482. <br/>36 Tidigare 22 kap. 15 � upph�vd genom 2015:482. <br/>37 Tidigare 22 kap. 16 � upph�vd genom 2015:482. <br/>38 Tidigare 22 kap. 17 � upph�vd genom 2015:482. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft109"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft111">11 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Om det �r fr�ga om ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymna-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110">sies�rskolan eller programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever <br/>i gymnasieskolan ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i <br/>varje s�rskilt fall av Statens skolverk. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Om det �r fr�ga om en annan utbildning �n som anges i andra stycket ska </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110">den interkommunala ers�ttningen motsvara anordnarens sj�lvkostnad, om <br/>inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer �ver-<br/>ens om annat. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna paragraf g�ller inte om statsbidrag l�mnas f�r en elevs utbildning </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">p� grund av att eleven �r utlandssvensk. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>Bidrag till en enskild huvudman </i></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110"> <br/><b>18 �</b>39 Hemkommunen ska l�mna bidrag till en enskild huvudman som har <br/>antagit en elev till ett program i gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan d�r <br/>distansundervisning anv�nds med st�d av 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Om det �r fr�ga om ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymna-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110">sies�rskolan eller programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever <br/>i gymnasieskolan best�r bidraget av ett grundbelopp enligt 19 � som har <br/>beslutats i varje s�rskilt fall av Statens skolverk och i vissa fall ett till�ggs-<br/>belopp enligt 20 �. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Om det �r fr�ga om en annan utbildning �n som anges i andra stycket ska </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110">bidraget motsvara den enskilde huvudmannens sj�lvkostnad, om inte huvud-<br/>mannen och elevens hemkommun kommer �verens om annat. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna paragraf g�ller inte om statsbidrag l�mnas f�r en elevs utbildning </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">p� grund av att eleven �r utlandssvensk. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>19 �</b>40 Grundbeloppet ska avse ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1110">1. undervisning, <br/>2. l�rverktyg, <br/>3. elevh�lsa, <br/>4. m�ltider, <br/>5. administration, <br/>6. merv�rdesskatt, och <br/>7. lokalkostnader. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110"><b>20 �</b>41 Till�ggsbelopp ska l�mnas f�r elever som har ett omfattande behov <br/>av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsundervisning. Till�ggsbe-<br/>loppet f�r en elev i behov av s�rskilt st�d ska vara individuellt best�mt uti-<br/>fr�n elevens behov. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Hemkommunen �r inte skyldig att betala till�ggsbelopp f�r en elev i </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110">behov av s�rskilt st�d, om betydande organisatoriska eller ekonomiska sv�-<br/>righeter uppst�r f�r kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>Bemyndigande om ers�ttning och bidrag </i></p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1110"> <br/><b>21 �</b>42 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela ytterligare f�reskrifter om den ers�ttning och det bidrag som avses <br/>i 1720 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1112">39 Tidigare 22 kap. 18 � upph�vd genom 2015:482. <br/>40 Tidigare 22 kap. 19 � upph�vd genom 2015:482. <br/>41 Tidigare 22 kap. 20 � upph�vd genom 2015:482. <br/>42 Tidigare 22 kap. 21 � upph�vd genom 2015:482. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft119"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft121">12 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>R�tt att fullf�lja utbildningen med ordinarie undervisning </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1212"> <br/><b>22 �</b>43 En elev som har p�b�rjat en utbildning p� ett nationellt program <br/>eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan <br/>eller p� ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, d�r distansundervisning <br/>anv�nds med st�d av 8 �, och som d�refter �nskar delta i ordinarie under-<br/>visning har r�tt att fullf�lja utbildningen p� det p�b�rjade programmet eller <br/>den p�b�rjade inriktningen med s�dan undervisning hos hemkommunen, om <br/>hemkommunen erbjuder s�dan utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft121">Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1212">efter eget val fullf�lja sin utbildning med ordinarie undervisning i en annan <br/>kommun eller en region som anordnar utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft121"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft125"><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1212"> <br/><b>23 �</b>44 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela ytterligare f�reskrifter om distansundervisning i grundskolan, <br/>grunds�rskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-<br/>s�rskolan. <br/> <br/><b>23 kap. Entreprenad och samverkan </b></p> <p style="position:absolute;top:456px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1213"> <br/><b>Kapitlets inneh�ll </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1211"> <br/><b>1 �</b> I detta kapitel finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1212"> allm�nna f�ruts�ttningar f�r entreprenad (27 ��), <br/> vad som f�r �verl�mnas p� entreprenad (819 ��), <br/> bemyndigande om entreprenad (20 �), <br/> samverkan (2124 ��), och <br/> �verl�telse av ansvar f�r medicinska insatser (25 och 26 ��). <br/> </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft125"><b>Allm�nna f�ruts�ttningar f�r entreprenad </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1213"> <br/><i>Vad avses med entreprenad? </i></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1212"> <br/><b>2 �</b> Med entreprenad avses i denna lag att en huvudman sluter avtal med <br/>n�gon annan om att denne ska utf�ra uppgifter inom utbildning eller annan <br/>verksamhet som huvudmannen ansvarar f�r enligt denna lag. Huvudmannen <br/>beh�ller huvudmannaskapet f�r uppgifter som utf�rs p� entreprenad. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft121">Ett avtal om entreprenad f�r endast slutas under de f�ruts�ttningar som </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft121">anges i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft121">De best�mmelser som finns f�r en utbildning eller en annan verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1212">enligt denna lag g�ller �ven f�r uppgifter som utf�rs p� entreprenad, om inte <br/>n�got annat anges i detta kapitel eller i f�reskrifter som har meddelats i <br/>anslutning till kapitlet. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft121"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>Kommuner och regioner f�r utf�ra uppgifter p� entreprenad </i></p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1212"> <br/><b>3 �</b> Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) om <br/>anknytning till kommunens eller regionens omr�de eller deras medlemmar <br/>f�r en kommun eller en region genom ett avtal enligt 2 � utf�ra uppgifter �t <br/>en annan huvudman inom skolv�sendet eller s�dana uppgifter som avses i <br/>18 �. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft121"> </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1214">43 Tidigare 22 kap. 22 � upph�vd genom 2015:482. <br/>44 Tidigare 22 kap. 23 � upph�vd genom 2015:482. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft1210"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft131">13 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>Staten f�r utf�ra vissa uppgifter p� entreprenad </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138"> <br/><b>4 �</b> Staten f�r som huvudman f�r specialskolan och sameskolan endast <br/>utf�ra s�dana uppgifter p� entreprenad som </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft138">1. avses i 15 �, eller <br/>2. avser fj�rrundervisning enligt 16 � i ett s�dant �mne eller i en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">verksamhet som avses i 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131"> </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>�verl�mnande av myndighetsut�vning vid entreprenad </i></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138"> <br/><b>5 �</b> Om en huvudman �verl�mnar uppgiften att bedriva undervisning p� <br/>entreprenad, f�r huvudmannen �ven �verl�mna den myndighetsut�vning <br/>som h�r till en l�rares undervisningsuppgift till utf�raren. <br/> <br/><b>6 �</b> En kommun eller en region f�r, n�r det g�ller kommunal vuxenutbild-<br/>ning, �verl�mna �ven den myndighetsut�vning som h�r till rektorns uppgif-<br/>ter till utf�raren. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138">f�reskrifter om begr�nsningar n�r det g�ller �verl�mnande av rektorsuppgif-<br/>ter som innefattar myndighetsut�vning. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131"> </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>L�rare </i></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138"> <br/><b>7 �</b> Best�mmelser om vilka som f�r undervisa i skolv�sendet finns i 2 kap. <br/>1319 ��. I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 18 � f�r, n�r det g�ller grund-<br/>skolan, grunds�rskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och <br/>gymnasies�rskolan, en l�rare som inte uppfyller kraven p� legitimation och <br/>beh�righet i 2 kap. 13 � �nd� undervisa vid entreprenad om </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131">1. undervisningen avser modersm�l eller yrkes�mne i gymnasieskola eller </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">gymnasies�rskola, och </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131">2. l�raren �r l�mplig att bedriva undervisningen och i s� stor utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138">som m�jligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som �r beh�-<br/>righetsgivande. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131"> </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft135"><b>Vad som f�r �verl�mnas p� entreprenad </b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"> </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>N�r alla uppgifter f�r �verl�mnas p� entreprenad </i></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138"> <br/><b>8 �</b> Alla uppgifter f�r �verl�mnas till en enskild fysisk eller juridisk person <br/>p� entreprenad inom </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft138">1. kommunal vuxenutbildning, och <br/>2. s�dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>N�r andra uppgifter �n undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad </i></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138"> <br/><b>9 �</b> Uppgifter som avser bed�mning av en elevs kunskaper enligt 3 kap. <br/>12 c � f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�sendet p� entre-<br/>prenad inom </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft138">1. grundskolan, <br/>2. grunds�rskolan, <br/>3. specialskolan, och <br/>4. sameskolan. <br/>Uppgifter inom gymnasieskolan som avser bed�mning av en elevs kun-</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft138">skaper enligt 17 kap. 14 a � f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom <br/>skolv�sendet p� entreprenad. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft131"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft136"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft141">14 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147"><b>10 �</b> Andra uppgifter �n som anges i 9 och 14 �� och som inte �r h�nf�r-<br/>liga till undervisning f�r �verl�mnas till en enskild fysisk eller juridisk per-<br/>son p� entreprenad inom </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft147">1. f�rskolan, <br/>2. f�rskoleklassen, <br/>3. fritidshemmet, <br/>4. grundskolan, <br/>5. grunds�rskolan, <br/>6. gymnasieskolan, och <br/>7. gymnasies�rskolan. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>N�r undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom f�rskolan och </i></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>fritidshemmet </i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147"> <br/><b>11 �</b> Uppgifter som �r h�nf�rliga till undervisning f�r inom f�rskolan och <br/>fritidshemmet �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�sendet p� <br/>entreprenad, om det beh�vs f�r att tillhandah�lla verksamhet vid s�dana till-<br/>f�llen d� endast f� barn eller elever beh�ver f�rskola eller fritidshem. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft141"> </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>N�r viss undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom grundskolan </i></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147"> <br/><b>12 �</b> Uppgifter som avser undervisning i lovskola enligt 10 kap. 23 a och <br/>23 b �� f�r inom grundskolan �verl�mnas till en annan huvudman inom <br/>skolv�sendet p� entreprenad. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft141"> </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>N�r viss undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom </i></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>gymnasieskolan och gymnasies�rskolan </i></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147"> <br/><b>13 �</b> Uppgifter som avser undervisning i karakt�rs�mnen som har en <br/>yrkesinriktad eller estetisk profil f�r �verl�mnas till en enskild fysisk eller <br/>juridisk person p� entreprenad inom </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft147">1. gymnasieskolan, och <br/>2. gymnasies�rskolan. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>N�r modersm�lsundervisning och studiehandledning p� modersm�let f�r </i></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>�verl�mnas p� entreprenad inom vissa skolformer </i></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147"> <br/><b>14 �</b> Uppgifter som avser modersm�lsundervisning eller studiehandled-<br/>ning p� modersm�let f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�-<br/>sendet p� entreprenad inom </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft147">1. grundskolan, <br/>2. grunds�rskolan, <br/>3. specialskolan, <br/>4. sameskolan, <br/>5. gymnasieskolan, och <br/>6. gymnasies�rskolan. <br/>Ett �verl�mnande av uppgifter som avser studiehandledning p� moders-</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147">m�let f�r inneb�ra att studiehandledning ges i interaktiv form med informa-<br/>tions- och kommunikationsteknik d�r eleven och studiehandledaren �r <br/>�tskilda i rum men inte i tid. </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft141"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>N�r undervisning i teckenspr�k eller samiska eller integrerad samisk </i></p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft144"><i>undervisning i grundskolan f�r �verl�mnas p� entreprenad </i></p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft147"> <br/><b>15 �</b> Uppgifter som avser undervisning i teckenspr�k eller samiska eller <br/>integrerad samisk undervisning i grundskolan f�r �verl�mnas p� entreprenad <br/>endast till staten. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft146"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft150"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft151">15 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>N�r fj�rrundervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom vissa </i></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>skolformer </i></p> <p style="position:absolute;top:91px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft158"> <br/><b>16 �</b> Uppgifter som avser fj�rrundervisning enligt 21 kap. f�r �verl�mnas <br/>till en annan huvudman inom skolv�sendet p� entreprenad inom </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft158">1. grundskolan, <br/>2. grunds�rskolan, <br/>3. specialskolan, <br/>4. sameskolan, <br/>5. gymnasieskolan, och <br/>6. gymnasies�rskolan. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>N�r distansundervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom vissa </i></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>skolformer </i></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft158"> <br/><b>17 �</b> Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning <br/>enligt 22 kap. f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�sendet, <br/>som har godk�nts som utf�rare av distansundervisning enligt 22 kap. 9 �, p� <br/>entreprenad inom </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft158">1. grundskolan, <br/>2. grunds�rskolan, <br/>3. specialskolan, <br/>4. sameskolan, <br/>5. gymnasieskolan, och <br/>6. gymnasies�rskolan. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>N�r uppgifter f�r �verl�mnas p� entreprenad inom vissa s�rskilda </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>utbildningsformer </i></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft158"> <br/><b>18 �</b> F�r utbildning vid s�rskilda ungdomshem enligt 24 kap. 8 och 9 �� <br/>samt utbildning f�r elever som v�rdas p� sjukhus eller annan motsvarande <br/>institution enligt 24 kap. 1719 �� ska samma best�mmelser om entreprenad <br/>g�lla som f�r den skolform som utbildningen ska motsvara. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft151"> </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>Dispensm�jlighet </i></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft158"> <br/><b>19 �</b> Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen efter ans�kan av en kom-<br/>mun, en region eller en enskild huvudman i andra fall �n de som anges i 11<br/>14, 16 och 17 �� medge att kommunen, regionen eller den enskilde huvud-<br/>mannen f�r �verl�mna �t n�gon annan att bedriva undervisning inom skol-<br/>v�sendet p� entreprenad. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft151"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft155"><b>Bemyndigande om entreprenad </b></p> <p style="position:absolute;top:873px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft158"> <br/><b>20 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela ytterligare f�reskrifter om entreprenad enligt 818 ��. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft151"> </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft155"><b>Samverkan </b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft154"> </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153"><i>Vad avses med samverkan? </i></p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft158"> <br/><b>21 �</b> Med samverkan avses i detta kapitel att en kommun sluter avtal med <br/>en annan kommun, en region eller staten om att denna ska ta �ver ansvaret <br/>f�r kommunens uppgifter enligt denna lag p� ett visst omr�de. Ett s�dant <br/>avtal om samverkan inneb�r att den som tar �ver ansvaret ocks� tar �ver <br/>huvudmannaskapet f�r uppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft151">Ett avtal om samverkan f�r endast avse s�dana uppgifter som anges i 22</p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft151">24 ��. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft156"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft160"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft160"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft161">16 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1611">Avtalet ska anm�las till Statens skolinspektion. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft163"><i>N�r en kommun f�r sluta avtal om samverkan med en annan kommun </i></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611"> <br/><b>22 �</b> En kommun f�r sluta avtal om samverkan med en annan kommun om <br/>uppgifter inom </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1611">1. f�rskolan, <br/>2. fritidshemmet, <br/>3. kommunal vuxenutbildning, och <br/>4. s�dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft163"><i>N�r en kommun f�r sluta avtal om samverkan med en region </i></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611"> <br/><b>23 �</b> En kommun f�r sluta avtal om samverkan med en region om uppgif-<br/>ter inom </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1611">1. kommunal vuxenutbildning p� grundl�ggande och gymnasial niv�, och <br/>2. kommunal vuxenutbildning som s�rskild utbildning p� grundl�ggande </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft161">och gymnasial niv�. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161">I 25 � andra stycket finns best�mmelser om att en kommun f�r �verl�ta </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft161">ansvaret f�r medicinska insatser till en region. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161"> </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft163"><i>N�r en kommun f�r sluta avtal om samverkan med staten </i></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611"> <br/><b>24 �</b> En kommun f�r sluta avtal om samverkan med staten som huvudman <br/>f�r sameskolan om uppgifter inom f�rskolan. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161"> </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft165"><b>�verl�telse av ansvar f�r medicinska insatser </b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611"> <br/><b>25 �</b> En huvudman inom skolv�sendet f�r �verl�ta ansvaret f�r s�dana <br/>medicinska insatser som anges i 2 kap. 2528 �� enligt andra eller tredje <br/>stycket �ven om huvudmannen i �vrigt beh�ller huvudmannaskapet f�r <br/>utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161">En kommun som huvudman, en enskild huvudman eller staten som </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611">huvudman f�r �verl�ta ansvaret till en region, om b�da parter �r �verens om <br/>detta. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161">En region som huvudman, en enskild huvudman eller staten som huvud-</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611">man f�r �verl�ta ansvaret till en kommun, om b�da parter �r �verens om <br/>detta. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161"> </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611"><b>26 �</b> Vad som f�reskrivs om �verl�telse av ansvar i 25 � g�ller �ven f�r <br/>staten som huvudman f�r utbildning vid s�rskilda ungdomshem enligt <br/>24 kap. 8 och 9 ��. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft161"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft166"><b>26 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1611"> <br/><b>10 �</b>45 En tillsynsmyndighet f�r f�rel�gga en huvudman som enligt denna <br/>lag st�r under dess tillsyn att fullg�ra sina skyldigheter, om verksamheten <br/>inte uppfyller de krav som f�ljer av de f�reskrifter som g�ller f�r verksamhe-<br/>ten eller, i fr�ga om enskild huvudman, de villkor som g�ller f�r godk�nnan-<br/>det eller beslutet om r�tt till bidrag. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft161"> </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft160"> </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft168">45 Senaste lydelse 2014:903. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft1610"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft170"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft170"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft171">17 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">Statens skolinspektion f�r f�rel�gga en utf�rare av utbildning d�r distans-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1710">undervisning anv�nds i grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan, same-<br/>skolan, gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan att fullg�ra sina skyldighe-<br/>ter om distansundervisningen inte uppfyller de krav som f�ljer av de f�re-<br/>skrifter som g�ller f�r undervisningen eller de villkor som g�ller f�r god-<br/>k�nnandet som s�dan utf�rare. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1710">Ett beslut om f�rel�ggande g�ller omedelbart. <br/>Ett f�rel�ggande ska ange de �tg�rder som tillsynsmyndigheten anser </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1710">n�dv�ndiga f�r att avhj�lpa de p�talade bristerna. Om en analys enligt 2 � <br/>andra stycket ger st�d f�r det, kan �tg�rderna omfatta f�r�ndringar i l�rarre-<br/>surserna. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>28 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1710"> <br/><b>2 �</b>46 Beslut av Statens skolinspektion f�r �verklagas till allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">1. godk�nnande enligt 2 kap. 5 �, 22 kap. 9 � eller 24 kap. 3 a � eller �ter-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">kallelse av s�dant godk�nnande enligt 26 kap. 13 eller 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">2. medgivande enligt 24 kap. 4 a � eller �terkallelse av s�dant medgi-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">vande enligt 26 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">3. f�rklaring om r�tt till bidrag enligt 24 kap. 6 � eller �terkallelse av </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">s�dan r�tt enligt 26 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1710">4. statliga �tg�rder f�r r�ttelse enligt 26 kap. 17 �, <br/>5. tillf�lligt verksamhetsf�rbud enligt 26 kap. 18 �, eller <br/>6. vitesf�rel�ggande enligt 26 kap. 27 �. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1710"><b>5 �</b>47 Beslut av en kommun eller en region f�r �verklagas till allm�n f�r-<br/>valtningsdomstol i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">1. godk�nnande enligt 2 kap. 5 � eller �terkallelse av s�dant godk�nnande </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">enligt 26 kap. 13 eller 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">2. bidrag enligt 8 kap. 21 �, 9 kap. 19 �, 10 kap. 37 �, 11 kap. 36 �, </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">14 kap. 15 �, 16 kap. 52 �, 17 kap. 35 �, 19 kap. 45 � eller 22 kap. 18 �, </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1710">3. avst�ngning enligt 5 kap. 17 eller 19 �, <br/>4. f�rel�ggande f�r v�rdnadshavare att fullg�ra sina skyldigheter enligt </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">7 kap. 23 �, </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b � f�rsta stycket, 9 kap. 15 c � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1710">stycket, 10 kap. 32 � f�rsta stycket, 10 kap. 33 � f�rsta stycket, 11 kap. 31 � <br/>f�rsta stycket, 11 kap. 32 � f�rsta stycket, 18 kap. 30 � f�rsta stycket eller <br/>18 kap. 31 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">6. ekonomiskt st�d till inackordering enligt 15 kap. 32 � eller 18 kap. 32 � </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">7. medgivande att fullg�ra skolplikten p� annat s�tt eller �terkallelse av </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">s�dant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 �, </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft171">8. r�tt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 � eller �terkallelse av s�dan r�tt </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft171">enligt 26 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1710">9. bidrag enligt 25 kap. 11 �, <br/>10. tillf�lligt verksamhetsf�rbud enligt 26 kap. 18 �, eller <br/>11. vitesf�rel�ggande enligt 26 kap. 27 �. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1710"><b>12 �</b>48 Beslut av en kommun eller en region f�r �verklagas till Skolv�sen-<br/>dets �verklaganden�mnd i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft170"> </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1712">46 Senaste lydelse 2015:802. <br/>47 Senaste lydelse 2019:947. <br/>48 Senaste lydelse 2020:446. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft179"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft180"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft180"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft181">18 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">1. barns mottagande i grunds�rskolan enligt 7 kap. 5 � eller tillh�righet </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">till grunds�rskolans m�lgrupp enligt 7 kap. 5 b �, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1810">2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 � andra stycket, <br/>3. skolpliktens f�rl�ngning enligt 7 kap. 13 � eller skolpliktens upph�-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">rande enligt 7 kap. 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">4. mottagande av en elev fr�n en annan kommun enligt 9 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">10 kap. 25 � eller 11 kap. 25 �, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">5. �tg�rder enligt 10 kap. 29 � tredje stycket f�r en elev som inte bor </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">hemma, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">6. placering vid en annan skolenhet �n den v�rdnadshavare �nskar enligt </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1810">9 kap. 15 � andra stycket, 10 kap. 30 � andra stycket eller 11 kap. 29 � andra <br/>stycket, </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">7. mottagande i f�rsta hand enligt 16 kap. 36 �, mottagande enligt 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1810">14 � n�r det g�ller en utbildning i gymnasieskolan som utformats f�r en <br/>grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 �, mottagande i f�rsta hand <br/>enligt 19 kap. 29 � f�rsta stycket eller mottagande enligt 22 kap. 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">8. tillh�righet till m�lgruppen f�r gymnasies�rskolan enligt 18 kap. 5 eller </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">7 �, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 �, 14 � </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">andra stycket, 22 eller 33 �, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">10. upph�rande av utbildningen f�r en elev i kommunal vuxenutbildning </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">enligt 20 kap. 9 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">11. att p� nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">eller fj�rde stycket, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">12. �tagande om interkommunal ers�ttning enligt 20 kap. 21 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">stycket, eller </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">13. r�tt till utbildning eller annan verksamhet f�r n�gon som avses i </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">29 kap. 2 � andra stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">Beslut som avses i f�rsta stycket 1, 4 och 712 f�r �verklagas endast av </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">barnet, eleven eller den s�kande. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181"> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1810"><b>13 �</b>49 Beslut av en enskild huvudman f�r �verklagas till Skolv�sendets <br/>�verklaganden�mnd i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">1. mottagande enligt 16 kap. 36 �, mottagande enligt 17 kap. 14 � n�r det </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1810">g�ller en utbildning i gymnasieskolan som utformats f�r en grupp elever, <br/>mottagande enligt 17 a kap. 18 �, mottagande enligt 19 kap. 29 � f�rsta <br/>stycket eller mottagande enligt 22 kap. 14 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">2. r�tt till utbildning eller annan verksamhet f�r n�gon som avses i 29 kap. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft181">2 � andra stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1810">Beslut som avses i f�rsta stycket 1 f�r �verklagas endast av den s�kande. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft185"><b>29 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1810"> <br/><b>14 �</b> Den som �r eller har varit verksam i enskilt bedriven f�rskola, enskilt <br/>bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven f�rskoleklass eller inom s�dan <br/>enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., f�r inte obeh�rigen r�ja <br/>vad han eller hon d�rvid har f�tt veta om enskildas personliga f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft181">Den som �r eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksam-</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1810">het enligt denna lag �n som avses i f�rsta stycket f�r inte obeh�rigen r�ja <br/>vad han eller hon i s�dan elevh�lsoverksamhet som avser psykologisk, psy-<br/>kosocial eller specialpedagogisk insats eller i s�rskild elevst�djande verk-<br/>samhet i �vrigt har f�tt veta om n�gons personliga f�rh�llanden. Han eller </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft180"> </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft187">49 Senaste lydelse 2014:530. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft189"><b>2020:605</b></p> </div> <div id="page19-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft190"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft190"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft191">19 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft194">hon f�r inte heller obeh�rigen r�ja uppgifter i ett �rende om tillr�ttaf�rande <br/>av en elev eller om skiljande av en elev fr�n vidare studier. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft191">Den som �r eller har varit verksam inom enskilt bedriven gymnasieskola </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft194">eller enskilt bedriven gymnasies�rskola f�r inte obeh�rigen r�ja vad han <br/>eller hon har f�tt veta om n�gons personliga f�rh�llanden i ett �rende enligt <br/>22 kap. 14 � om mottagande till utbildning d�r distansundervisning anv�nds. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft191">F�r det allm�nnas verksamhet g�ller best�mmelserna i offentlighets- och </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft191">sekretesslagen (2009:400). </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft191"> </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft194">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020. <br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen p� utbildning och annan verksamhet som </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft191">p�b�rjas efter den 30 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft191">3. F�r entreprenadavtal som ing�tts f�re den 1 juli 2021 g�ller 23 kap. i </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft191">den �ldre lydelsen, dock l�ngst till dess att entreprenadavtalet l�pt ut. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft191"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft194">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>ANNA EKSTR�M <br/> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft191">Eva Lenberg </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft191"> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft191">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft191"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft193"><b>2020:605</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i skollagen (2010:800)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skollagen (2010:800)2

dels att 23 kap. och 29 kap. 22 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 3 och 12 ��, 3 kap. 9 �, 5 kap. 6 �, 15 kap. 11 �, 18 kap.

11 �, 26 kap. 10 �, 28 kap. 2, 5, 12 och 13 �� och 29 kap. 14 � ska ha f�l-
jande lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya kapitel, 2123 kap., tre nya paragrafer,

3 kap. 11 a � och 10 kap. 7 a och 7 b ��, och n�rmast f�re 3 kap. 11 a � och
10 kap. 7 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.
3 �
3 I denna lag avses med

 distansundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-

tions- och kommunikationsteknik d�r elever och l�rare �r �tskilda i b�de rum
och tid,

 elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag f�r barn

i f�rskolan,

 fj�rrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-

tions- och kommunikationsteknik d�r elever och l�rare �r �tskilda i rum men
inte i tid,

 frist�ende fritidshem: s�dant fritidshem som bedrivs av en enskild och

som avses i 2 kap. 7 � andra stycket,

 frist�ende f�rskola: f�rskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbild-

ning i form av f�rskola,

 frist�ende skola: skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning

inom skolv�sendet i form av f�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, gym-
nasieskola, gymnasies�rskola eller s�dant fritidshem som avses i 2 kap. 7 �
f�rsta stycket,

 f�rskoleenhet: av huvudman f�r f�rskola organiserad enhet som omfat-

tar verksamhet i en eller flera f�rskolebyggnader som ligger n�ra varandra

1 Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348.
2 Senaste lydelse av

23 kap. 1 � 2019:947

23 kap. 5 � 2019:947

23 kap. 2 � 2016:761

23 kap. 6 � 2019:947

23 kap. 3 � 2016:761

23 kap. 7 � 2016:761

23 kap. 3 a � 2016:761

23 kap. 8 � 2019:947

23 kap. 3 b � 2016:761

23 kap. 9 � 2019:947

23 kap. 4 � 2016:761

29 kap. 22 a � 2015:194.

23 kap. 4 a � 2017:570

3 Senaste lydelse 2017:570.

SFS

2020:605

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon f�rskolebygg-
nad,

 lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna

lag under lov under en termin eller utanf�r terminstid och som inte �r obli-
gatorisk f�r elever,

 skolenhet: av huvudman f�r annan skolform �n f�rskola organiserad

enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger
n�ra varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon
skolbyggnad,

 undervisning: s�dana m�lstyrda processer som under ledning av l�rare

eller f�rskoll�rare syftar till utveckling och l�rande genom inh�mtande och
utvecklande av kunskaper och v�rden, och

 utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifr�n

best�mda m�l.

12 �4 Lagen �r uppdelad i 31 kapitel.

Dessa �r
 inledande best�mmelser (1 kap.),
 huvudm�n och ansvarsf�rdelning (2 kap.),
 barns och elevers utveckling mot m�len (3 kap.),
 kvalitet och inflytande (4 kap.),
 trygghet och studiero (5 kap.),
 �tg�rder mot kr�nkande behandling (6 kap.),
 skolplikt och r�tt till utbildning (7 kap.),
 f�rskolan (8 kap.),
 f�rskoleklassen (9 kap.),
 grundskolan (10 kap.),
 grunds�rskolan (11 kap.),
 specialskolan (12 kap.),
 sameskolan (13 kap.),
 fritidshemmet (14 kap.),
 gymnasieskolan (1517 a kap.),
 gymnasies�rskolan (18 och 19 kap.),
 kommunal vuxenutbildning (20 kap.),
 fj�rrundervisning i vissa skolformer (21 kap.),
 distansundervisning i vissa skolformer (22 kap.),
 entreprenad och samverkan (23 kap.),
 s�rskilda utbildningsformer (24 kap.),
 annan pedagogisk verksamhet (25 kap.),
 tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppf�ljning och utv�r-

dering (26 kap.),

 behandling av personuppgifter (26 a kap.),
 Skolv�sendets �verklaganden�mnd och L�rarnas ansvarsn�mnd

(27 kap.),

 �verklagande (28 kap.), och
 �vriga best�mmelser (29 kap.).

3 kap.


9 �5 Ett �tg�rdsprogram ska utarbetas f�r en elev som ska ges s�rskilt st�d.
Av programmet ska behovet av s�rskilt st�d och hur det ska tillgodoses
framg�. Av programmet ska det ocks� framg� n�r �tg�rderna ska f�ljas upp

4 Senaste lydelse 2020:446.
5 Senaste lydelse 2018:1098.

2020:605

background image

3

SFS

och utv�rderas och vem som �r ansvarig f�r uppf�ljningen respektive utv�r-
deringen. Eleven och elevens v�rdnadshavare ska ges m�jlighet att delta n�r
ett �tg�rdsprogram utarbetas.

�tg�rdsprogrammet beslutas av rektorn. Rektorn f�r inte �verl�ta sin

beslutander�tt till n�gon annan om beslutet inneb�r att s�rskilt st�d ska ges

1. i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 �,
2. i form av distansundervisning och annan undervisning enligt 11 a �,

eller

3. i form av anpassad studieg�ng enligt 12 �.
Om en utredning enligt 7 � visar att eleven inte beh�ver s�rskilt st�d, ska

rektorn eller den som rektorn har �verl�tit beslutander�tten till i st�llet
besluta att ett �tg�rdsprogram inte ska utarbetas.

Distansundervisning


11 a � Ett beslut enligt 9 � f�r inneb�ra att s�rskilt st�d ska ges i form av
distansundervisning och annan undervisning enligt 22 kap., om kraven i
22 kap. 5 eller 7 � �r uppfyllda.

Ett beslut enligt f�rsta stycket f�r avse h�gst en termin �t g�ngen.


5 kap.


6 � Rektorn eller en l�rare f�r vidta de omedelbara och tillf�lliga �tg�rder
som �r befogade f�r att tillf�rs�kra eleverna trygghet och studiero eller f�r
att komma till r�tta med en elevs ordningsst�rande upptr�dande.

Enligt de f�ruts�ttningar som anges i 723 �� f�r det beslutas om utvis-

ning ur undervisningslokalen, kvarsittning, tillf�llig omplacering, tillf�llig
placering vid en annan skolenhet, avst�ngning och omh�ndertagande av
f�rem�l.

En handledare som avses i 21 kap. 13 � f�r vidta de omedelbara och till-

f�lliga �tg�rder som en l�rare f�r vidta enligt f�rsta stycket och besluta om
utvisning ur undervisningslokalen och omh�ndertagande av f�rem�l enligt
de f�ruts�ttningar som anges i 7 och 22 ��.

En �tg�rd enligt f�rsta, andra eller tredje stycket f�r vidtas endast om den

st�r i rimlig proportion till sitt syfte och �vriga omst�ndigheter.

10 kap.


Integrerad samisk undervisning


7 a � En huvudman f�r grundskola f�r i sin grundskola anordna samisk
undervisning f�r elever som f�r fullg�ra en del av sin skolplikt i sameskolan,
om huvudmannen och Sameskolstyrelsen ing�r avtal om det.

Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och

undervisning i samiska ut�ver den undervisning som anordnas som moders-
m�lsundervisning i samiska.

7 b � Utbildningen f�r de elever som avses i 7 a � ska integreras med mot-
svarande utbildning f�r andra elever i grundskolan.

Den samiska undervisningen f�r f�rl�ggas till tid utanf�r den i 5 � garan-

terade undervisningstiden.

2020:605

background image

4

SFS

15 kap.


11 �6 Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak vara skolf�rlagd, om
inte annat anges i andra, tredje eller fj�rde stycket.

Gymnasial l�rlingsutbildning ska enligt 16 kap. 11 � i huvudsak vara f�r-

lagd till en eller flera arbetsplatser.

Introduktionsprogrammen programinriktat val, yrkesintroduktion och

individuellt alternativ samt vidareutbildning i form av ett fj�rde tekniskt �r
f�r utformas s� att de inte �r i huvudsak skolf�rlagda.

Av 22 kap. 3 � framg�r att utbildning d�r distansundervisning anv�nds

inte beh�ver vara i huvudsak skolf�rlagd.

18 kap.


11 �7 Utbildningen i gymnasies�rskolan ska i huvudsak vara skolf�rlagd,
om inte annat anges i andra eller tredje stycket.

Gymnasial l�rlingsutbildning ska enligt 19 kap. 10 � i huvudsak vara f�r-

lagd till en eller flera arbetsplatser.

Av 22 kap. 3 � framg�r att utbildning d�r distansundervisning anv�nds

inte beh�ver vara i huvudsak skolf�rlagd.

21 kap. Fj�rrundervisning i vissa skolformer


Kapitlets inneh�ll


1 �8 I detta kapitel finns best�mmelser om

 allm�nna f�ruts�ttningar f�r fj�rrundervisning i vissa skolformer (2 och

3 ��),

 n�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer

(4 och 5 ��),

 n�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och gymnasie-

s�rskolan (6 �),

 n�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i utbildning vid s�rskilda ungdoms-

hem (7 �),

 f�rs�ksverksamhet (8 �),
 beslut om fj�rrundervisning (9 �),
 utf�rare av fj�rrundervisning (10 �),
 krav p� fj�rrundervisning (1113 ��), och
 bemyndigande (14 �).

Allm�nna f�ruts�ttningar f�r fj�rrundervisning i vissa skolformer


2 �9 Fj�rrundervisning f�r anv�ndas i grundskolan, grunds�rskolan, speci-
alskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rskolan endast under
de f�ruts�ttningar och med de begr�nsningar som f�ljer av detta kapitel och
f�reskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Fj�rrundervisning
f�r inte anv�ndas i f�rskolan.

3 �10 Fj�rrundervisning f�r bara anv�ndas om

1. det f�r viss undervisning inte finns n�gon l�rare inom huvudmannens

skolenhet som uppfyller kraven p� legitimation och beh�righet enligt 2 kap.

6 Senaste lydelse 2018:749.
7 Senaste lydelse 2012:109.
8 Tidigare 21 kap. 1 � upph�vd genom 2020:446.
9 Tidigare 21 kap. 2 � upph�vd genom 2020:446.
10 Tidigare 21 kap. 3 � upph�vd genom 2020:446.

2020:605

background image

5

SFS

13 � och huvudmannen trots upprepade anstr�ngningar inte har lyckats
anst�lla en s�dan,

2. det, n�r det g�ller integrerad samisk undervisning i grundskolan, inte

finns n�gon l�mplig l�rare inom huvudmannens skolenhet som kan bedriva
den integrerade samiska undervisningen och huvudmannen trots upprepade
anstr�ngningar inte har lyckats anst�lla en s�dan, eller

3. elevunderlaget f�r en viss skolenhet �r s� begr�nsat att ordinarie under-

visning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekono-
miska sv�righeter f�r huvudmannen.

N�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer


4 �11 I grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan och sameskolan f�r
fj�rrundervisning anv�ndas endast i �mnena

 engelska,
 matematik,
 moderna spr�k,
 modersm�l,
 naturorienterande �mnen: biologi, fysik och kemi,
 samh�llsorienterande �mnen: geografi, historia, religionskunskap och

samh�llskunskap,

 samiska,
 svenska,
 svenska som andraspr�k,
 teckenspr�k, och
 teknik.
I grundskolan f�r fj�rrundervisning �ven anv�ndas f�r integrerad samisk

undervisning.

5 �12 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsningar i fr�ga om i
vilka �rskurser som fj�rrundervisning f�r anv�ndas i grundskolan, grund-
s�rskolan, specialskolan och sameskolan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i fr�ga om

de angivna skolformerna meddela f�reskrifter om

1. elevgruppernas storlek n�r fj�rrundervisning anv�nds, och
2. i vilken omfattning fj�rrundervisning f�r anv�ndas.

N�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och

gymnasies�rskolan


6 �13 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i
fr�ga om gymnasieskolan och gymnasies�rskolan meddela f�reskrifter om

1. i vilka kurser som fj�rrundervisning f�r anv�ndas,
2. elevgruppernas storlek n�r fj�rrundervisning anv�nds, och
3. i vilken omfattning fj�rrundervisning f�r anv�ndas.

N�r fj�rrundervisning f�r anv�ndas i utbildning vid s�rskilda

ungdomshem


7 �14 Fj�rrundervisning f�r anv�ndas f�r utbildning vid s�rskilda ung-
domshem enligt 24 kap. 8 och 9 ��. F�r s�dan utbildning ska samma

11 Tidigare 21 kap. 4 � upph�vd genom 2020:446.
12 Tidigare 21 kap. 5 � upph�vd genom 2020:446.
13 Tidigare 21 kap. 6 � upph�vd genom 2020:446.
14 Tidigare 21 kap. 7 � upph�vd genom 2020:446.

2020:605

background image

6

SFS

best�mmelser om fj�rrundervisning g�lla som f�r den skolform som utbild-
ningen ska motsvara, med undantag f�r 12 �.

F�rs�ksverksamhet


8 �15 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om en f�rs�ksverksamhet med
fj�rrundervisning i

1. f�rskoleklassen, och
2. grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan och sameskolan i andra

�mnen �n de som anges i 4 �.

En s�dan f�rs�ksverksamhet som avses i f�rsta stycket ska i �vrigt bedri-

vas enligt best�mmelserna i detta kapitel.

Beslut om fj�rrundervisning


9 �16 En huvudman som avser att anv�nda fj�rrundervisning i ett visst
�mne eller i en viss kurs eller f�r integrerad samisk undervisning i grund-
skolan ska fatta ett beslut om det. Huvudmannen f�r besluta om att anv�nda
fj�rrundervisning f�r h�gst ett l�s�r �t g�ngen.

Utf�rare av fj�rrundervisning


10 �17 Fj�rrundervisning f�r endast utf�ras av huvudm�n inom skolv�sen-
det.

Fj�rrundervisning som avses i 7 � f�r dock �ven utf�ras av den som �r

huvudman f�r det s�rskilda ungdomshemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om i vilken omfattning fj�rrundervisning f�r utf�ras �t en annan
huvudman.

Krav p� fj�rrundervisning


Fj�rrl�rare


11 �18 Best�mmelser om vilka som f�r undervisa i skolv�sendet finns i
2 kap. 1319 ��. I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 18 och 19 �� f�r en
l�rare som inte uppfyller kraven p� legitimation och beh�righet i 2 kap. 13 �
�nd� bedriva fj�rrundervisning om

1. undervisningen avser modersm�l eller yrkes�mne i gymnasieskola eller

gymnasies�rskola, och

2. l�raren �r l�mplig att bedriva undervisningen och i s� stor utstr�ckning

som m�jligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som �r beh�-
righetsgivande.

Lokaler


12 �19 Elever som deltar i fj�rrundervisning ska g�ra det i lokaler som
skolenheten disponerar.

15 Tidigare 21 kap. 8 � upph�vd genom 2020:446.
16 Tidigare 21 kap. 9 � upph�vd genom 2020:446.
17 Tidigare 21 kap. 10 � upph�vd genom 2020:446.
18 Tidigare 21 kap. 11 � upph�vd genom 2020:446.
19 Tidigare 21 kap. 12 � upph�vd genom 2020:446.

2020:605

background image

7

SFS

Handledare


13 �20 Vid fj�rrundervisning ska det finnas en handledare. I grundskolan,
grunds�rskolan, specialskolan och sameskolan ska handledaren finnas n�r-
varande d�r eleverna befinner sig.

Handledaren ska vara en f�r detta �ndam�l l�mplig person.

Bemyndigande


14 �21 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela ytterligare f�reskrifter om fj�rrundervisning i grundskolan, grund-
s�rskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rsko-
lan.

22 kap. Distansundervisning i vissa skolformer


Kapitlets inneh�ll


1 �22 I detta kapitel finns best�mmelser om

 allm�nna f�ruts�ttningar f�r distansundervisning i vissa skolformer (2

4 ��),

 n�r distansundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer

(5 och 6 ��),

 n�r distansundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och gymnasie-

s�rskolan (7 och 8 ��),

 utf�rare av distansundervisning (9 �),
 krav p� distansundervisning (10 och 11 ��),
 resor och boende (12 �),
 s�rskilda best�mmelser om utbildning i gymnasieskolan och gymnasie-

s�rskolan d�r distansundervisning f�r anv�ndas f�r hela utbildningen (13
22 ��), och

 bemyndigande (23 �).

Allm�nna f�ruts�ttningar f�r distansundervisning i vissa skolformer


2 �23 Distansundervisning f�r anv�ndas i grundskolan, grunds�rskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rskolan endast
under de f�ruts�ttningar och med de begr�nsningar som f�ljer av detta kapi-
tel och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Distansun-
dervisning f�r inte anv�ndas i f�rskolan och f�rskoleklassen.

I utbildning d�r distansundervisning anv�nds f�r �ven andra former av

undervisning anv�ndas.

3 �24 F�ljande best�mmelser g�ller inte f�r utbildning d�r distansundervis-
ning anv�nds:

 2 kap. 6 a � om samr�d,
 2 kap. 36 � om skolbibliotek,
 10 kap. 5 �, 11 kap. 7 �, 12 kap. 5 �, 13 kap. 5 �, 16 kap. 18 �, 17 kap.

6 �, 17 a kap. 8 � och 19 kap. 20 � om undervisningstid, och

 15 kap. 11 � f�rsta stycket och 18 kap. 11 � f�rsta stycket om huvud-

sakligen skolf�rlagd utbildning.

20 Tidigare 21 kap. 13 � upph�vd genom 2020:446.
21 Tidigare 21 kap. 14 � upph�vd genom 2020:446.
22 Tidigare 22 kap. 1 � upph�vd genom 2015:482.
23 Tidigare 22 kap. 2 � upph�vd genom 2015:482.
24 Tidigare 22 kap. 3 � upph�vd genom 2015:482.

2020:605

background image

8

SFS

F�r utbildning d�r distansundervisning anv�nds tillsammans med fj�rrun-

dervisning g�ller inte 21 kap. om fj�rrundervisning.

4 �25 F�r en elev i grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan eller same-
skolan som har f�tt distansundervisning ska den totala undervisningstiden
efter att eleven har �terg�tt till ordinarie undervisning motsvara minst den
tid som �terst�r f�r �vriga elever i den aktuella �rskursen under den kvarva-
rande skoltiden.

F�r en elev i gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan som har f�tt

distansundervisning och som �terg�r till ordinarie undervisning ska den
garanterade undervisningstiden efter att eleven har �terg�tt motsvara minst
den tid som �terst�r f�r �vriga elever i den aktuella utbildningen under den
kvarvarande skoltiden.

N�r distansundervisning f�r anv�ndas i vissa obligatoriska skolformer


5 �26 Distansundervisning f�r anv�ndas som s�rskilt st�d enligt 3 kap.
11 a � i grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan eller sameskolan f�r en
elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen p� grund av en doku-
menterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra m�jlig-
heter till s�rskilt st�d �r utt�mda eller bed�ms ol�mpliga och om elevens
v�rdnadshavare medger att s�dan undervisning anv�nds. I l�gstadiet f�r
dock s�dan undervisning anv�ndas som s�rskilt st�d endast om det finns
synnerliga sk�l.

6 �27 Distansundervisning enligt 5 � f�r anv�ndas endast i �mnena

 engelska,
 matematik,
 moderna spr�k,
 modersm�l,
 naturorienterande �mnen: biologi, fysik och kemi,
 samh�llsorienterande �mnen: geografi, historia, religionskunskap och

samh�llskunskap,

 samiska,
 svenska,
 svenska som andraspr�k,
 teckenspr�k, och
 teknik.

N�r distansundervisning f�r anv�ndas i gymnasieskolan och

gymnasies�rskolan


7 �28 Distansundervisning f�r anv�ndas som s�rskilt st�d enligt 3 kap.
11 a � inom ramen f�r en p�b�rjad utbildning i gymnasieskolan eller gym-
nasies�rskolan f�r en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen
p� grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik,
om eleven medger att s�dan undervisning anv�nds.

8 �29 Distansundervisning f�r anv�ndas f�r en hel utbildning i gymnasie-
skolan eller gymnasies�rskolan f�r en elev som inte kan delta i den ordinarie

25 Tidigare 22 kap. 4 � upph�vd genom 2015:482.
26 Tidigare 22 kap. 5 � upph�vd genom 2015:482.
27 Tidigare 22 kap. 6 � upph�vd genom 2015:482.
28 Tidigare 22 kap. 7 � upph�vd genom 2015:482.
29 Tidigare 22 kap. 8 � upph�vd genom 2015:482.

2020:605

background image

9

SFS

undervisningen p� grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller
social problematik eller av andra s�rskilda sk�l.

Best�mmelser om beh�righet, mottagande, riksrekrytering och urval till

s�dan utbildning som avses i f�rsta stycket finns i 1315 ��.

Utf�rare av distansundervisning


9 �30 Distansundervisning f�r endast utf�ras av en huvudman inom skol-
v�sendet som efter ans�kan har godk�nts som utf�rare av utbildning d�r
distansundervisning anv�nds. F�r att godk�nnande ska l�mnas kr�vs att

1. huvudmannen har f�ruts�ttningar att utf�ra distansundervisning av god

kvalitet, och

2. det kan antas att det kommer att finnas ett tillr�ckligt elevunderlag f�r

att driva en stabil verksamhet.

Godk�nnandet ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.
Statens skolinspektion pr�var fr�gor om godk�nnande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om vad som kr�vs f�r att ett godk�nnande ska kunna
l�mnas och f�reskrifter om urval bland s�kande.

Krav p� distansundervisning


Distansl�rare


10 �31 Best�mmelser om vilka som f�r undervisa i skolv�sendet finns i
2 kap. 1319 ��. I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 18 � f�r en l�rare som
inte uppfyller kraven p� legitimation och beh�righet i 2 kap. 13 � �nd� bed-
riva distansundervisning om

1. undervisningen avser modersm�l eller yrkes�mne i gymnasieskola eller

gymnasies�rskola, och

2. l�raren �r l�mplig att bedriva undervisningen och i s� stor utstr�ckning

som m�jligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som �r beh�-
righetsgivande.

Elevens kontakt med distansl�raren


11 �32 Distansl�raren ska ha regelbunden direktkontakt med eleven n�r
distansundervisning anv�nds.

Resor och boende


12 �33 En elev som har distansundervisning har r�tt till ers�ttning f�r de
resor inom Sverige som kr�vs f�r utbildningen. Elevens hemkommun ska
st� f�r kostnaderna.

Om eleven i anslutning till en resa enligt f�rsta stycket m�ste �vernatta

utanf�r det egna hemmet, ska hemkommunen svara f�r kostnader f�r logi
under resan.

30 Tidigare 22 kap. 9 � upph�vd genom 2015:482.
31 Tidigare 22 kap. 10 � upph�vd genom 2015:482.
32 Tidigare 22 kap. 11 � upph�vd genom 2015:482.
33 Tidigare 22 kap. 12 � upph�vd genom 2015:482.

2020:605

background image

10

SFS

S�rskilda best�mmelser om utbildning i gymnasieskolan och

gymnasies�rskolan d�r distansundervisning f�r anv�ndas f�r hela

utbildningen


Beh�righet


13 �34 F�r beh�righet till en utbildning i gymnasieskolan eller gymnasie-
s�rskolan d�r distansundervisning anv�nds med st�d av 8 � ska den s�kande
n�r det g�ller

1. gymnasieskolan, uppfylla de beh�righetskrav som g�ller f�r en s�dan

utbildning enligt 16 kap. 2933 ��, 17 kap. 812 ��, 17 a kap. 4 � eller 16 �
f�rsta stycket eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av 16 kap. 34 �
eller 17 a kap. 16 � andra stycket, eller

2. gymnasies�rskolan, tillh�ra m�lgruppen f�r skolformen enligt 18 kap.

4 �.

Beslut om beh�righet och mottagande samt riksrekrytering


14 �35 Huvudmannen f�r en s�dan utbildning som avses i 13 � pr�var om
en s�kande �r beh�rig och ska tas emot. Huvudmannen �r vid denna pr�v-
ning bunden av hemkommunens beslut enligt 18 kap. 5 � att en s�kande till-
h�r gymnasies�rskolans m�lgrupp.

Beh�riga s�kande fr�n hela landet ska tas emot till utbildningen (riks-

rekrytering). Huvudmannen �r dock bara skyldig att ta emot en s�kande till
en utbildning som avser programinriktat val som har utformats f�r en enskild
elev, yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller spr�kintroduktion i
gymnasieskolan eller till en utbildning som avser ett individuellt program i
gymnasies�rskolan om huvudmannen och den s�kandes hemkommun har
kommit �verens om ers�ttningen.

Urval


15 �36 Huvudmannen f�r en s�dan utbildning som avses i 13 � ska g�ra ett
urval bland mottagna s�kande, om fler s�kande har tagits emot till huvud-
mannens utbildning �n det finns platser i utbildningen. Urval ska g�ras p�
grunder som Statens skolinspektion godk�nner.

S�rskilda kostnader f�r en elev


16 �37 Om en elev p� grund av andra s�rskilda sk�l har antagits till en
utbildning d�r distansundervisning anv�nds med st�d av 8 � f�r, trots
best�mmelserna om avgiftsfri utbildning i 15 kap. 17 � och 18 kap. 17 �,
eleven svara f�r kostnader f�r bredbandsuppkoppling och annan teknisk
utrustning i form av n�dv�ndig h�rdvara som beh�vs f�r utbildningens
genomf�rande.

Ers�ttning till en offentlig huvudman


17 �38 En offentlig huvudman som har antagit en elev till ett program i
gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan d�r distansundervisning anv�nds
med st�d av 8 � ska ers�ttas f�r sina kostnader f�r elevens utbildning av
elevens hemkommun (interkommunal ers�ttning).

34 Tidigare 22 kap. 13 � upph�vd genom 2015:482.
35 Tidigare 22 kap. 14 � upph�vd genom 2015:482.
36 Tidigare 22 kap. 15 � upph�vd genom 2015:482.
37 Tidigare 22 kap. 16 � upph�vd genom 2015:482.
38 Tidigare 22 kap. 17 � upph�vd genom 2015:482.

2020:605

background image

11

SFS

Om det �r fr�ga om ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymna-

sies�rskolan eller programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever
i gymnasieskolan ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i
varje s�rskilt fall av Statens skolverk.

Om det �r fr�ga om en annan utbildning �n som anges i andra stycket ska

den interkommunala ers�ttningen motsvara anordnarens sj�lvkostnad, om
inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer �ver-
ens om annat.

Denna paragraf g�ller inte om statsbidrag l�mnas f�r en elevs utbildning

p� grund av att eleven �r utlandssvensk.

Bidrag till en enskild huvudman


18 �39 Hemkommunen ska l�mna bidrag till en enskild huvudman som har
antagit en elev till ett program i gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan d�r
distansundervisning anv�nds med st�d av 8 �.

Om det �r fr�ga om ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymna-

sies�rskolan eller programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever
i gymnasieskolan best�r bidraget av ett grundbelopp enligt 19 � som har
beslutats i varje s�rskilt fall av Statens skolverk och i vissa fall ett till�ggs-
belopp enligt 20 �.

Om det �r fr�ga om en annan utbildning �n som anges i andra stycket ska

bidraget motsvara den enskilde huvudmannens sj�lvkostnad, om inte huvud-
mannen och elevens hemkommun kommer �verens om annat.

Denna paragraf g�ller inte om statsbidrag l�mnas f�r en elevs utbildning

p� grund av att eleven �r utlandssvensk.

19 �40 Grundbeloppet ska avse ers�ttning f�r

1. undervisning,
2. l�rverktyg,
3. elevh�lsa,
4. m�ltider,
5. administration,
6. merv�rdesskatt, och
7. lokalkostnader.

20 �41 Till�ggsbelopp ska l�mnas f�r elever som har ett omfattande behov
av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsundervisning. Till�ggsbe-
loppet f�r en elev i behov av s�rskilt st�d ska vara individuellt best�mt uti-
fr�n elevens behov.

Hemkommunen �r inte skyldig att betala till�ggsbelopp f�r en elev i

behov av s�rskilt st�d, om betydande organisatoriska eller ekonomiska sv�-
righeter uppst�r f�r kommunen.

Bemyndigande om ers�ttning och bidrag


21 �42 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela ytterligare f�reskrifter om den ers�ttning och det bidrag som avses
i 1720 ��.

39 Tidigare 22 kap. 18 � upph�vd genom 2015:482.
40 Tidigare 22 kap. 19 � upph�vd genom 2015:482.
41 Tidigare 22 kap. 20 � upph�vd genom 2015:482.
42 Tidigare 22 kap. 21 � upph�vd genom 2015:482.

2020:605

background image

12

SFS

R�tt att fullf�lja utbildningen med ordinarie undervisning


22 �43 En elev som har p�b�rjat en utbildning p� ett nationellt program
eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan
eller p� ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, d�r distansundervisning
anv�nds med st�d av 8 �, och som d�refter �nskar delta i ordinarie under-
visning har r�tt att fullf�lja utbildningen p� det p�b�rjade programmet eller
den p�b�rjade inriktningen med s�dan undervisning hos hemkommunen, om
hemkommunen erbjuder s�dan utbildning.

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven r�tt att

efter eget val fullf�lja sin utbildning med ordinarie undervisning i en annan
kommun eller en region som anordnar utbildningen.

Bemyndigande


23 �44 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela ytterligare f�reskrifter om distansundervisning i grundskolan,
grunds�rskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
s�rskolan.

23 kap. Entreprenad och samverkan


Kapitlets inneh�ll


1 � I detta kapitel finns best�mmelser om

 allm�nna f�ruts�ttningar f�r entreprenad (27 ��),
 vad som f�r �verl�mnas p� entreprenad (819 ��),
 bemyndigande om entreprenad (20 �),
 samverkan (2124 ��), och
 �verl�telse av ansvar f�r medicinska insatser (25 och 26 ��).

Allm�nna f�ruts�ttningar f�r entreprenad


Vad avses med entreprenad?


2 � Med entreprenad avses i denna lag att en huvudman sluter avtal med
n�gon annan om att denne ska utf�ra uppgifter inom utbildning eller annan
verksamhet som huvudmannen ansvarar f�r enligt denna lag. Huvudmannen
beh�ller huvudmannaskapet f�r uppgifter som utf�rs p� entreprenad.

Ett avtal om entreprenad f�r endast slutas under de f�ruts�ttningar som

anges i detta kapitel.

De best�mmelser som finns f�r en utbildning eller en annan verksamhet

enligt denna lag g�ller �ven f�r uppgifter som utf�rs p� entreprenad, om inte
n�got annat anges i detta kapitel eller i f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till kapitlet.

Kommuner och regioner f�r utf�ra uppgifter p� entreprenad


3 � Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) om
anknytning till kommunens eller regionens omr�de eller deras medlemmar
f�r en kommun eller en region genom ett avtal enligt 2 � utf�ra uppgifter �t
en annan huvudman inom skolv�sendet eller s�dana uppgifter som avses i
18 �.

43 Tidigare 22 kap. 22 � upph�vd genom 2015:482.
44 Tidigare 22 kap. 23 � upph�vd genom 2015:482.

2020:605

background image

13

SFS

Staten f�r utf�ra vissa uppgifter p� entreprenad


4 � Staten f�r som huvudman f�r specialskolan och sameskolan endast
utf�ra s�dana uppgifter p� entreprenad som

1. avses i 15 �, eller
2. avser fj�rrundervisning enligt 16 � i ett s�dant �mne eller i en s�dan

verksamhet som avses i 15 �.

�verl�mnande av myndighetsut�vning vid entreprenad


5 � Om en huvudman �verl�mnar uppgiften att bedriva undervisning p�
entreprenad, f�r huvudmannen �ven �verl�mna den myndighetsut�vning
som h�r till en l�rares undervisningsuppgift till utf�raren.

6 � En kommun eller en region f�r, n�r det g�ller kommunal vuxenutbild-
ning, �verl�mna �ven den myndighetsut�vning som h�r till rektorns uppgif-
ter till utf�raren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om begr�nsningar n�r det g�ller �verl�mnande av rektorsuppgif-
ter som innefattar myndighetsut�vning.

L�rare


7 � Best�mmelser om vilka som f�r undervisa i skolv�sendet finns i 2 kap.
1319 ��. I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 18 � f�r, n�r det g�ller grund-
skolan, grunds�rskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasies�rskolan, en l�rare som inte uppfyller kraven p� legitimation och
beh�righet i 2 kap. 13 � �nd� undervisa vid entreprenad om

1. undervisningen avser modersm�l eller yrkes�mne i gymnasieskola eller

gymnasies�rskola, och

2. l�raren �r l�mplig att bedriva undervisningen och i s� stor utstr�ckning

som m�jligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som �r beh�-
righetsgivande.

Vad som f�r �verl�mnas p� entreprenad

N�r alla uppgifter f�r �verl�mnas p� entreprenad


8 � Alla uppgifter f�r �verl�mnas till en enskild fysisk eller juridisk person
p� entreprenad inom

1. kommunal vuxenutbildning, och
2. s�dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

N�r andra uppgifter �n undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad


9 � Uppgifter som avser bed�mning av en elevs kunskaper enligt 3 kap.
12 c � f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�sendet p� entre-
prenad inom

1. grundskolan,
2. grunds�rskolan,
3. specialskolan, och
4. sameskolan.
Uppgifter inom gymnasieskolan som avser bed�mning av en elevs kun-

skaper enligt 17 kap. 14 a � f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom
skolv�sendet p� entreprenad.

2020:605

background image

14

SFS

10 � Andra uppgifter �n som anges i 9 och 14 �� och som inte �r h�nf�r-
liga till undervisning f�r �verl�mnas till en enskild fysisk eller juridisk per-
son p� entreprenad inom

1. f�rskolan,
2. f�rskoleklassen,
3. fritidshemmet,
4. grundskolan,
5. grunds�rskolan,
6. gymnasieskolan, och
7. gymnasies�rskolan.

N�r undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom f�rskolan och

fritidshemmet


11 � Uppgifter som �r h�nf�rliga till undervisning f�r inom f�rskolan och
fritidshemmet �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�sendet p�
entreprenad, om det beh�vs f�r att tillhandah�lla verksamhet vid s�dana till-
f�llen d� endast f� barn eller elever beh�ver f�rskola eller fritidshem.

N�r viss undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom grundskolan


12 � Uppgifter som avser undervisning i lovskola enligt 10 kap. 23 a och
23 b �� f�r inom grundskolan �verl�mnas till en annan huvudman inom
skolv�sendet p� entreprenad.

N�r viss undervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom

gymnasieskolan och gymnasies�rskolan


13 � Uppgifter som avser undervisning i karakt�rs�mnen som har en
yrkesinriktad eller estetisk profil f�r �verl�mnas till en enskild fysisk eller
juridisk person p� entreprenad inom

1. gymnasieskolan, och
2. gymnasies�rskolan.

N�r modersm�lsundervisning och studiehandledning p� modersm�let f�r

�verl�mnas p� entreprenad inom vissa skolformer


14 � Uppgifter som avser modersm�lsundervisning eller studiehandled-
ning p� modersm�let f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�-
sendet p� entreprenad inom

1. grundskolan,
2. grunds�rskolan,
3. specialskolan,
4. sameskolan,
5. gymnasieskolan, och
6. gymnasies�rskolan.
Ett �verl�mnande av uppgifter som avser studiehandledning p� moders-

m�let f�r inneb�ra att studiehandledning ges i interaktiv form med informa-
tions- och kommunikationsteknik d�r eleven och studiehandledaren �r
�tskilda i rum men inte i tid.

N�r undervisning i teckenspr�k eller samiska eller integrerad samisk

undervisning i grundskolan f�r �verl�mnas p� entreprenad


15 � Uppgifter som avser undervisning i teckenspr�k eller samiska eller
integrerad samisk undervisning i grundskolan f�r �verl�mnas p� entreprenad
endast till staten.

2020:605

background image

15

SFS

N�r fj�rrundervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom vissa

skolformer


16 � Uppgifter som avser fj�rrundervisning enligt 21 kap. f�r �verl�mnas
till en annan huvudman inom skolv�sendet p� entreprenad inom

1. grundskolan,
2. grunds�rskolan,
3. specialskolan,
4. sameskolan,
5. gymnasieskolan, och
6. gymnasies�rskolan.

N�r distansundervisning f�r �verl�mnas p� entreprenad inom vissa

skolformer


17 � Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning
enligt 22 kap. f�r �verl�mnas till en annan huvudman inom skolv�sendet,
som har godk�nts som utf�rare av distansundervisning enligt 22 kap. 9 �, p�
entreprenad inom

1. grundskolan,
2. grunds�rskolan,
3. specialskolan,
4. sameskolan,
5. gymnasieskolan, och
6. gymnasies�rskolan.

N�r uppgifter f�r �verl�mnas p� entreprenad inom vissa s�rskilda

utbildningsformer


18 � F�r utbildning vid s�rskilda ungdomshem enligt 24 kap. 8 och 9 ��
samt utbildning f�r elever som v�rdas p� sjukhus eller annan motsvarande
institution enligt 24 kap. 1719 �� ska samma best�mmelser om entreprenad
g�lla som f�r den skolform som utbildningen ska motsvara.

Dispensm�jlighet


19 � Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen efter ans�kan av en kom-
mun, en region eller en enskild huvudman i andra fall �n de som anges i 11
14, 16 och 17 �� medge att kommunen, regionen eller den enskilde huvud-
mannen f�r �verl�mna �t n�gon annan att bedriva undervisning inom skol-
v�sendet p� entreprenad.

Bemyndigande om entreprenad


20 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela ytterligare f�reskrifter om entreprenad enligt 818 ��.

Samverkan

Vad avses med samverkan?


21 � Med samverkan avses i detta kapitel att en kommun sluter avtal med
en annan kommun, en region eller staten om att denna ska ta �ver ansvaret
f�r kommunens uppgifter enligt denna lag p� ett visst omr�de. Ett s�dant
avtal om samverkan inneb�r att den som tar �ver ansvaret ocks� tar �ver
huvudmannaskapet f�r uppgifterna.

Ett avtal om samverkan f�r endast avse s�dana uppgifter som anges i 22

24 ��.

2020:605

background image

16

SFS

Avtalet ska anm�las till Statens skolinspektion.

N�r en kommun f�r sluta avtal om samverkan med en annan kommun


22 � En kommun f�r sluta avtal om samverkan med en annan kommun om
uppgifter inom

1. f�rskolan,
2. fritidshemmet,
3. kommunal vuxenutbildning, och
4. s�dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

N�r en kommun f�r sluta avtal om samverkan med en region


23 � En kommun f�r sluta avtal om samverkan med en region om uppgif-
ter inom

1. kommunal vuxenutbildning p� grundl�ggande och gymnasial niv�, och
2. kommunal vuxenutbildning som s�rskild utbildning p� grundl�ggande

och gymnasial niv�.

I 25 � andra stycket finns best�mmelser om att en kommun f�r �verl�ta

ansvaret f�r medicinska insatser till en region.

N�r en kommun f�r sluta avtal om samverkan med staten


24 � En kommun f�r sluta avtal om samverkan med staten som huvudman
f�r sameskolan om uppgifter inom f�rskolan.

�verl�telse av ansvar f�r medicinska insatser


25 � En huvudman inom skolv�sendet f�r �verl�ta ansvaret f�r s�dana
medicinska insatser som anges i 2 kap. 2528 �� enligt andra eller tredje
stycket �ven om huvudmannen i �vrigt beh�ller huvudmannaskapet f�r
utbildningen.

En kommun som huvudman, en enskild huvudman eller staten som

huvudman f�r �verl�ta ansvaret till en region, om b�da parter �r �verens om
detta.

En region som huvudman, en enskild huvudman eller staten som huvud-

man f�r �verl�ta ansvaret till en kommun, om b�da parter �r �verens om
detta.

26 � Vad som f�reskrivs om �verl�telse av ansvar i 25 � g�ller �ven f�r
staten som huvudman f�r utbildning vid s�rskilda ungdomshem enligt
24 kap. 8 och 9 ��.

26 kap.


10 �45 En tillsynsmyndighet f�r f�rel�gga en huvudman som enligt denna
lag st�r under dess tillsyn att fullg�ra sina skyldigheter, om verksamheten
inte uppfyller de krav som f�ljer av de f�reskrifter som g�ller f�r verksamhe-
ten eller, i fr�ga om enskild huvudman, de villkor som g�ller f�r godk�nnan-
det eller beslutet om r�tt till bidrag.

45 Senaste lydelse 2014:903.

2020:605

background image

17

SFS

Statens skolinspektion f�r f�rel�gga en utf�rare av utbildning d�r distans-

undervisning anv�nds i grundskolan, grunds�rskolan, specialskolan, same-
skolan, gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan att fullg�ra sina skyldighe-
ter om distansundervisningen inte uppfyller de krav som f�ljer av de f�re-
skrifter som g�ller f�r undervisningen eller de villkor som g�ller f�r god-
k�nnandet som s�dan utf�rare.

Ett beslut om f�rel�ggande g�ller omedelbart.
Ett f�rel�ggande ska ange de �tg�rder som tillsynsmyndigheten anser

n�dv�ndiga f�r att avhj�lpa de p�talade bristerna. Om en analys enligt 2 �
andra stycket ger st�d f�r det, kan �tg�rderna omfatta f�r�ndringar i l�rarre-
surserna.

28 kap.


2 �46 Beslut av Statens skolinspektion f�r �verklagas till allm�n f�rvalt-
ningsdomstol i fr�ga om

1. godk�nnande enligt 2 kap. 5 �, 22 kap. 9 � eller 24 kap. 3 a � eller �ter-

kallelse av s�dant godk�nnande enligt 26 kap. 13 eller 14 �,

2. medgivande enligt 24 kap. 4 a � eller �terkallelse av s�dant medgi-

vande enligt 26 kap. 13 �,

3. f�rklaring om r�tt till bidrag enligt 24 kap. 6 � eller �terkallelse av

s�dan r�tt enligt 26 kap. 13 �,

4. statliga �tg�rder f�r r�ttelse enligt 26 kap. 17 �,
5. tillf�lligt verksamhetsf�rbud enligt 26 kap. 18 �, eller
6. vitesf�rel�ggande enligt 26 kap. 27 �.

5 �47 Beslut av en kommun eller en region f�r �verklagas till allm�n f�r-
valtningsdomstol i fr�ga om

1. godk�nnande enligt 2 kap. 5 � eller �terkallelse av s�dant godk�nnande

enligt 26 kap. 13 eller 14 �,

2. bidrag enligt 8 kap. 21 �, 9 kap. 19 �, 10 kap. 37 �, 11 kap. 36 �,

14 kap. 15 �, 16 kap. 52 �, 17 kap. 35 �, 19 kap. 45 � eller 22 kap. 18 �,

3. avst�ngning enligt 5 kap. 17 eller 19 �,
4. f�rel�ggande f�r v�rdnadshavare att fullg�ra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 �,

5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b � f�rsta stycket, 9 kap. 15 c � f�rsta

stycket, 10 kap. 32 � f�rsta stycket, 10 kap. 33 � f�rsta stycket, 11 kap. 31 �
f�rsta stycket, 11 kap. 32 � f�rsta stycket, 18 kap. 30 � f�rsta stycket eller
18 kap. 31 � f�rsta stycket,

6. ekonomiskt st�d till inackordering enligt 15 kap. 32 � eller 18 kap. 32 �

f�rsta stycket,

7. medgivande att fullg�ra skolplikten p� annat s�tt eller �terkallelse av

s�dant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 �,

8. r�tt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 � eller �terkallelse av s�dan r�tt

enligt 26 kap. 13 �,

9. bidrag enligt 25 kap. 11 �,
10. tillf�lligt verksamhetsf�rbud enligt 26 kap. 18 �, eller
11. vitesf�rel�ggande enligt 26 kap. 27 �.

12 �48 Beslut av en kommun eller en region f�r �verklagas till Skolv�sen-
dets �verklaganden�mnd i fr�ga om

46 Senaste lydelse 2015:802.
47 Senaste lydelse 2019:947.
48 Senaste lydelse 2020:446.

2020:605

background image

18

SFS

1. barns mottagande i grunds�rskolan enligt 7 kap. 5 � eller tillh�righet

till grunds�rskolans m�lgrupp enligt 7 kap. 5 b �,

2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 � andra stycket,
3. skolpliktens f�rl�ngning enligt 7 kap. 13 � eller skolpliktens upph�-

rande enligt 7 kap. 14 �,

4. mottagande av en elev fr�n en annan kommun enligt 9 kap. 13 �,

10 kap. 25 � eller 11 kap. 25 �,

5. �tg�rder enligt 10 kap. 29 � tredje stycket f�r en elev som inte bor

hemma,

6. placering vid en annan skolenhet �n den v�rdnadshavare �nskar enligt

9 kap. 15 � andra stycket, 10 kap. 30 � andra stycket eller 11 kap. 29 � andra
stycket,

7. mottagande i f�rsta hand enligt 16 kap. 36 �, mottagande enligt 17 kap.

14 � n�r det g�ller en utbildning i gymnasieskolan som utformats f�r en
grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 �, mottagande i f�rsta hand
enligt 19 kap. 29 � f�rsta stycket eller mottagande enligt 22 kap. 14 �,

8. tillh�righet till m�lgruppen f�r gymnasies�rskolan enligt 18 kap. 5 eller

7 �,

9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 �, 14 �

andra stycket, 22 eller 33 �,

10. upph�rande av utbildningen f�r en elev i kommunal vuxenutbildning

enligt 20 kap. 9 � andra stycket,

11. att p� nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 � tredje

eller fj�rde stycket,

12. �tagande om interkommunal ers�ttning enligt 20 kap. 21 � tredje

stycket, eller

13. r�tt till utbildning eller annan verksamhet f�r n�gon som avses i

29 kap. 2 � andra stycket 3.

Beslut som avses i f�rsta stycket 1, 4 och 712 f�r �verklagas endast av

barnet, eleven eller den s�kande.

13 �49 Beslut av en enskild huvudman f�r �verklagas till Skolv�sendets
�verklaganden�mnd i fr�ga om

1. mottagande enligt 16 kap. 36 �, mottagande enligt 17 kap. 14 � n�r det

g�ller en utbildning i gymnasieskolan som utformats f�r en grupp elever,
mottagande enligt 17 a kap. 18 �, mottagande enligt 19 kap. 29 � f�rsta
stycket eller mottagande enligt 22 kap. 14 �, eller

2. r�tt till utbildning eller annan verksamhet f�r n�gon som avses i 29 kap.

2 � andra stycket 3.

Beslut som avses i f�rsta stycket 1 f�r �verklagas endast av den s�kande.

29 kap.


14 � Den som �r eller har varit verksam i enskilt bedriven f�rskola, enskilt
bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven f�rskoleklass eller inom s�dan
enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., f�r inte obeh�rigen r�ja
vad han eller hon d�rvid har f�tt veta om enskildas personliga f�rh�llanden.

Den som �r eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksam-

het enligt denna lag �n som avses i f�rsta stycket f�r inte obeh�rigen r�ja
vad han eller hon i s�dan elevh�lsoverksamhet som avser psykologisk, psy-
kosocial eller specialpedagogisk insats eller i s�rskild elevst�djande verk-
samhet i �vrigt har f�tt veta om n�gons personliga f�rh�llanden. Han eller

49 Senaste lydelse 2014:530.

2020:605

background image

19

SFS

hon f�r inte heller obeh�rigen r�ja uppgifter i ett �rende om tillr�ttaf�rande
av en elev eller om skiljande av en elev fr�n vidare studier.

Den som �r eller har varit verksam inom enskilt bedriven gymnasieskola

eller enskilt bedriven gymnasies�rskola f�r inte obeh�rigen r�ja vad han
eller hon har f�tt veta om n�gons personliga f�rh�llanden i ett �rende enligt
22 kap. 14 � om mottagande till utbildning d�r distansundervisning anv�nds.

F�r det allm�nnas verksamhet g�ller best�mmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen p� utbildning och annan verksamhet som

p�b�rjas efter den 30 juni 2021.

3. F�r entreprenadavtal som ing�tts f�re den 1 juli 2021 g�ller 23 kap. i

den �ldre lydelsen, dock l�ngst till dess att entreprenadavtalet l�pt ut.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

2020:605

;