SFS 2020:605 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2020-605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.