SFS 2021:1228 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2021-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.