SFS 1967:723

670723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:SVZTOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:YITIKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:SVZTOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SVZTOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:TYNFUI+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:33px;font-family:SVZTOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:BIVOJB+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:746px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 723 </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft10">KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">tiil�mpning av avtal den 20 novemier 1936 mellan Sverige och Ungern </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande arvsskatt; </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>given Slockholms sloll den 1 december J9B7. </i></p> <p style="position:absolute;top:905px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10">, </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft10">Maj;t har, med st�d av 71 � 1 mom. f�rordningen den 6 juni 1941 </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">- ^ IC) om ar vsskatt och g�voskatt, funnit gott forordna som f�ljer^. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">^ AvU let den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern f�r uadnkan-</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10">a\ dubbelbeskattning betr�ffande arvsskatt skall l�nda till efterr�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">lor bveriges deP. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">' </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">2; Rskr 30. </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">ninff &lt; r. f r </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft12">avtnlct och lill detta fosat slutprotokoll i fransk text och svensk �versatt-</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">- ^ </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft12">togad till 1937: 1009. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:77px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">1967 " Nr 723 och 724 </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">1550 </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft21"><i><b>o S-</b></i></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">D�dsbo efter svensk niedborgare eller del�gare i s�dant d�dsbo, som p i </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft20">^rund av besl�mmelserna i avtalet v�ll erh�lla befrielse fr�n skattskyldjn. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft20">het i Ungern, kan hos Kungl. Maj :t ans�ka om alt �tg�rd ^^dtages f�r al t </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20">utverka s�dan befrielse (jfr art. 6). </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1968. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft20">Kung�relsen och best�mmelserna i avtalet till�mpas p� d�dsbo eflcr den </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">som avlidit efter den 31 december 1937. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft20">Genom denna kung�relse upph�ves kung�relsen den 17 december 1937 </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20">(nr 1009) om till�mpning av ett mellan Sverige och Ungern den 20 n ovem�</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">ber 1936 ing�nget avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">arvsskatt. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tla. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Ih delta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">beler�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 1 december 1967. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:455px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20">(1 inansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft20">G. E. STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

Nr 723

KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE

tiil�mpning av avtal den 20 novemier 1936 mellan Sverige och Ungern

f�r undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande arvsskatt;

given Slockholms sloll den 1 december J9B7.

,

Maj;t har, med st�d av 71 � 1 mom. f�rordningen den 6 juni 1941

- ^ IC) om ar vsskatt och g�voskatt, funnit gott forordna som f�ljer^.

^ AvU let den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern f�r uadnkan-

a\ dubbelbeskattning betr�ffande arvsskatt skall l�nda till efterr�ttelse

lor bveriges deP.

'

2; Rskr 30.

ninff < r. f r

avtnlct och lill detta fosat slutprotokoll i fransk text och svensk �versatt-

- ^

togad till 1937: 1009.

background image

1967 " Nr 723 och 724

1550

o S-

D�dsbo efter svensk niedborgare eller del�gare i s�dant d�dsbo, som p i

^rund av besl�mmelserna i avtalet v�ll erh�lla befrielse fr�n skattskyldjn.

het i Ungern, kan hos Kungl. Maj :t ans�ka om alt �tg�rd ^^dtages f�r al t

utverka s�dan befrielse (jfr art. 6).

Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1968.

Kung�relsen och best�mmelserna i avtalet till�mpas p� d�dsbo eflcr den

som avlidit efter den 31 december 1937.

Genom denna kung�relse upph�ves kung�relsen den 17 december 1937

(nr 1009) om till�mpning av ett mellan Sverige och Ungern den 20 n ovem�

ber 1936 ing�nget avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande

arvsskatt.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tla. Till yttermera

visso hava Ih delta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

beler�fta l�tit.

Stockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(1 inansdepartementet)

G. E. STR�NG

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.