Kungörelse (1967:730) om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1967:730
Departement: Finansdepartementet S3
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Kungörelse (1967:730) om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap

SFS nr:    

1967:730
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    1967-12-01 
   Övrig text:    Bilagor finns inte med här. 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Avtalet den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för   undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor  beträffande skatter på kvarlåtenskap skall lända till  efterrättelse för  Sveriges del /n1/. 

//n1// Ang. lydelsen av avtalet och därtill fogat protokoll se bilaga  fogad till 1958:180.

2 §   Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om   förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid   dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som   överskjuter vad som enligt avtalet beräknas högst kunna uttagas i   Sverige (jfr art. 2--4). 

3 §   Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Belgien medfört beskattning   som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av   beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från   svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning att  den avlidne enligt artikel 3 § 2 i avtalet skall anses ha varit bosatt i  Sverige vid sin död (jfr art. 9). 

Ansökan bör göras inom fem år räknat från den 1 januari det år, då   skatten i Belgien betalats. 

Övergångsbestämmelser 

1967:730 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968. 

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den  som avlidit efter den 31 mars 1958. 

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 11 april 1958 (nr 180)  om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 18 januari 1956   ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering  av  vissa andra frågor beträffande skatter å kvarlåtenskap. 

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.