Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:927
Departement: Finansdepartementet S1
Övrigt: Tabellerna finns inte med här.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1970:927
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1970-12-04
Övrig text: Tabellerna finns inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, med stöd av 31 § förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, funnit gott att fastställa bifogade tabeller till ledning vid uträknandet av sådan skatt. /n1/

//n1// Tabellerna finns inte med här.
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.