Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:69
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 1987:982
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

SFS nr:    

1974:69
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    1974-02-15 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1987:982
   Övrig text:    Bilagor finns inte med här. 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Maj:t förordnar följande med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen  (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20  § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. (Jämför 1974:770  ö.b. och 1974:859 ö.b.) 

Det mellan Sverige och Kenya den 28 juni 1973 ingångna avtalet för   undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och   förmögenhet, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse,   skall lända till efterrättelse för Sveriges del. 

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är   fogade till kungörelsen som bilaga 2. 

Övergångsbestämmelser 

1974:69 

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen  enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk   författningssamling. 

Kungörelsen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som   förfallit till betalning den 1 januari 1973 eller senare, beträffande   sjömansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar  på inkomst som förvärvats den 1 januari 1973 eller senare samt  beträffande övriga skatter på inkomst och förmögenhet, som taxeras år  1974 eller senare år. 

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.