SFS 1992:694

920694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:QZMSAW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:PGUNBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PGUNBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:PGUNBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:QZMSAW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PGUNBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PGUNBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:694 </b></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>varulager for inkomsttaxeringen; </b></p> <p style="position:absolute;top:112px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>j&#34;&#34;' '992 </b></p> <p style="position:absolute;top:162px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 juni 1992. </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1955:257) om invente�</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">ring av varulager for inkomsttaxeringen^ skall ha f� ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">Skattskyldig som �r bokforingsskyldig enligt bokf�ringslagen </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft16">(1976:125) skall inventera varje i lagret ing�ende post av tillg�ngar av�<br/>sedda for oms�ttning eller f�rbrukning. Vid inventeringen skall u ppr�ttas <br/>en f�rteckning som f�r vaije post anger det l�gsta av anskaffningsv�rdet <br/>och verkliga v�rdet. Begreppen anskaffningsv�rde och verkligt v�rde har </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">den inneb�rd som anges i 13 � andra stycket och 14 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">bokf�ringslagen. Vid best�mmande av lagrets anskaffningsv�rde skall de </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">lagertillg�ngar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattnings�</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">�rets utg�n g, ans es som de av honom senast anskaffade eller tillverkade. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">Om den skattskyldige yrkar att lagret skall v�rderas i enlighet med punkt 2 </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">tredje stycket av an visningarna till 24 � kommunalskattelagen (1928:370) </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">skall anskaffningsv�rdet p� varje post anges i forteckn ingen. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">Om inventeringen s ker fore balansdagen skall v�rd et p� lagertillg�ngar�</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17">na vid inventeringstillfallet kunna korrigeras p� ett tillfredsst�llande s�tt <br/>med h�ns yn till lagerutvecklingen fram till och med bal ansdagen. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den I jul i 1992 och till�mpas f�rsta g�ngen vid </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">1992 �rs taxering. De �ldre f�reskrifterna f�r till�mpas vid 1992 och 1993 </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">�rs taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">med ikrafttr�dandebest�mmelserna till lagen (1992:693) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft16">kommunalskattelagen (1928:370) att lagret skall v�rderas med till�mpning <br/>av �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft12">Peder Andr� </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft12">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">J Prop. 1991/92:86, SkU30. rskr. 324. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 144. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">Senaste lydelse 1990: 1432. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:718px;white-space:nowrap" class="ft13">1449 </p> <p style="position:absolute;top:1247px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:694

om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av

utkom fr�n trycket

varulager for inkomsttaxeringen;

j""' '992

utf�rdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1955:257) om invente�

ring av varulager for inkomsttaxeringen^ skall ha f� ljande lydelse.

1

Skattskyldig som �r bokforingsskyldig enligt bokf�ringslagen

(1976:125) skall inventera varje i lagret ing�ende post av tillg�ngar av�
sedda for oms�ttning eller f�rbrukning. Vid inventeringen skall u ppr�ttas
en f�rteckning som f�r vaije post anger det l�gsta av anskaffningsv�rdet
och verkliga v�rdet. Begreppen anskaffningsv�rde och verkligt v�rde har

den inneb�rd som anges i 13 � andra stycket och 14 � andra stycket

bokf�ringslagen. Vid best�mmande av lagrets anskaffningsv�rde skall de

lagertillg�ngar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattnings�

�rets utg�n g, ans es som de av honom senast anskaffade eller tillverkade.

Om den skattskyldige yrkar att lagret skall v�rderas i enlighet med punkt 2

tredje stycket av an visningarna till 24 � kommunalskattelagen (1928:370)

skall anskaffningsv�rdet p� varje post anges i forteckn ingen.

Om inventeringen s ker fore balansdagen skall v�rd et p� lagertillg�ngar�

na vid inventeringstillfallet kunna korrigeras p� ett tillfredsst�llande s�tt
med h�ns yn till lagerutvecklingen fram till och med bal ansdagen.

Denna lag tr�der i kraft den I jul i 1992 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

1992 �rs taxering. De �ldre f�reskrifterna f�r till�mpas vid 1992 och 1993

�rs taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet

med ikrafttr�dandebest�mmelserna till lagen (1992:693) om �ndring i

kommunalskattelagen (1928:370) att lagret skall v�rderas med till�mpning
av �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Peder Andr�

(Finansdepartementet)

J Prop. 1991/92:86, SkU30. rskr. 324.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 144.

Senaste lydelse 1990: 1432.

1449

\

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.