SFS 1994:788 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen / SFS 1994:788 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
SFS 1994_788 Lag om ändring i lagen (1955_257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:387px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1994:788 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 21 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av <br/>varulager f�r inkomsttaxeringen; </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att �verg�ngsbest�mmelsen till lagen </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft19">(1992:694) om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av varulager f�r <br/>inkomsttaxeringen skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag2 tr�der i kraft den 1 juli 1992 och till�mpas f�rsta g�ngen vid </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">1992 �rs taxering. De �ldre f�reskrifterna f�r till�mpas vid 1992 1995 �rs </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft19">taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet med <br/>ikrafttr�dandebest�mmelserna till lagen (1992:693) om �ndring i kommu-<br/>nalskattelagen (1928:370) att lagret skall v�rderas med till�mpning av <br/>�ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994 och till�mpas f�rsta g�ngen vid </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">1994 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Svanberg <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1992:694. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">1476 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:788
Utkom fr�n trycket
den 21 juni 1994

Lag
om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager f�r inkomsttaxeringen;

utf�rdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att �verg�ngsbest�mmelsen till lagen

(1992:694) om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av varulager f�r
inkomsttaxeringen skall ha f�ljande lydelse.

Denna lag2 tr�der i kraft den 1 juli 1992 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

1992 �rs taxering. De �ldre f�reskrifterna f�r till�mpas vid 1992 1995 �rs

taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet med
ikrafttr�dandebest�mmelserna till lagen (1992:693) om �ndring i kommu-
nalskattelagen (1928:370) att lagret skall v�rderas med till�mpning av
�ldre best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

1994 �rs taxering.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443.

2

Senaste lydelse 1992:694.

1476

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.