SFS 1972:142

720142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:IKFXCV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:AVYLRV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:SSDGEY+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:AVYLRV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:24px;line-height:31px;font-family:IKFXCV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AVYLRV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:394px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lage n (1965: 269) med s�rskilda best�m�</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>melser om kommuns och a nnan menighets utdebitering </b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>av skatt; </b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 5 maj 1972. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">dagen^, funnit gott f�rordna, att lagen (1965:269) med s�rskilda be�</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Kommuns och annan menighets utdebitering av skatt skall best�m�</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">mas i f�rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som vid </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft14">n�rmast f�reg�ende �rs taxering p�f�rts de skattskyldiga, med till�gg <br/>av det antal skattekronor, som staten skall tillskjuta enligt f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">(1965: 268) om skatteutj�mningsbidrag och av hidragsunderlag enligt </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">best�mmelserna om skattebortfallsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1972. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">Stockholms slott den 5 maj 1972. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1972:142 </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft11">den 24 maj 1 972 </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>GUSTAF ADOLF <br/></b>(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft16">BERTIL L�FBERG <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1972: 60, FiU 23, rskr 1 39. </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft12">337 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lage n (1965: 269) med s�rskilda best�m�

melser om kommuns och a nnan menighets utdebitering

av skatt;

given Stockholms slott den 5 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott f�rordna, att lagen (1965:269) med s�rskilda be�

st�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

skall ha nedan angivna lydelse.

Kommuns och annan menighets utdebitering av skatt skall best�m�

mas i f�rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som vid

n�rmast f�reg�ende �rs taxering p�f�rts de skattskyldiga, med till�gg
av det antal skattekronor, som staten skall tillskjuta enligt f�rordningen

(1965: 268) om skatteutj�mningsbidrag och av hidragsunderlag enligt

best�mmelserna om skattebortfallsbidrag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt

kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 5 maj 1972.

SFS 1972:142

Utkom fr�n trycket

den 24 maj 1 972

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

BERTIL L�FBERG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 1972: 60, FiU 23, rskr 1 39.

337

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.