SFS 1986:1315

861315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CSVGAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:MPUAPY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:MPUAPY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:CSVGAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:MPUAPY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:789px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1315 </b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>best�mmelser om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 29 december 1986 </b></p> <p style="position:absolute;top:858px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:906px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 16 december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 1, 3, 4, 4 a, 5 och 6 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">(1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menig�</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">hets utdebitering av skatt, m.m.^ ord et &#34;l�nsstyrelse&#34; i olika b�jnings�</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">former skall bytas ut mot &#34; l�nsskattemyndighet&#34; i mo tsvarande form. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1986/87; 47, SkU 11, rskr. 95. </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">lagens rubrik 1977:191 </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">1� 1982: 1054 </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft12">4 a� 1985:534 </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � 1979: 1161 </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � 1977: 191 </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft12">2307 </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � 1985: 534 </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft12">6 �1977: 191. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:9px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1986:1315 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft21">Bodil Hulgaard </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft21">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1986:1315

om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda

utkom fr�n trycket

best�mmelser om kommuns och annan menighets

den 29 december 1986

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 1, 3, 4, 4 a, 5 och 6 �� lagen

(1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menig�

hets utdebitering av skatt, m.m.^ ord et "l�nsstyrelse" i olika b�jnings�

former skall bytas ut mot " l�nsskattemyndighet" i mo tsvarande form.

' Prop. 1986/87; 47, SkU 11, rskr. 95.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1977:191

1� 1982: 1054

4 a� 1985:534

3 � 1979: 1161

5 � 1977: 191

2307

4 � 1985: 534

6 �1977: 191.

background image

\

SFS 1986:1315

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.