SFS 1988:493

880493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:MZFDVY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:EABYEC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EABYEC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:23px;font-family:EABYEC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:EABYEC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:493px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:493 </b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">den I6juni 1988 </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>best�mmelser om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:567px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 maj 1988. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att I � lagen (1965:269) med s�rskil�</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11">da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft11">m. m.^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">I �' Skattesatsen f�r kommuns och annan menighets uttag av skatt skall </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft14">best�mmas i f�rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som <br/>enligt l�nsskattemyndighetens ber�kning kommer att p�f�ras de skattskyl�<br/>diga vid taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas, �kat med det antal <br/>skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1988:000) <br/>om skatteutj�mningsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft11">Om enligt 4 kap. 4 � andra stycket kommunallagen (1977:179) eller 6 </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 4 � tredje stycket lagen (1982: 1052) om f�rsamlingar och kyrkliga </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft13">samfalligheter annan skattesats slutligt fastst�lls �n den som har best�mts <br/>tidigare, skall den nya skattesatsen om m�jligt best�mmas med h�nsyn till <br/>det antal skattekronor och skatte�ren som har p�f�rts de skattskyldiga vid </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft11">taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft11">1044 </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1987/88: 100 (bil. 9), FiU 1 9, rskr. 244. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1973:437. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av la gens rubrik 1977: 191. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1986: 1315. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft20">'Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1988, Intill den 1 januari 1989 skall </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1988:493 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">dock h�nvisningen i 1 � f�rs ta stycket avse lagen (1979:362) om skatte-</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">utj�mningsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft20">Curt Rispe </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:493

Utkom fr�n trycket

den I6juni 1988

Lag

om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda

best�mmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att I � lagen (1965:269) med s�rskil�

da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m. m.^ skall ha f�ljande lydelse.

I �' Skattesatsen f�r kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

best�mmas i f�rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som
enligt l�nsskattemyndighetens ber�kning kommer att p�f�ras de skattskyl�
diga vid taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas, �kat med det antal
skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1988:000)
om skatteutj�mningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 4 � andra stycket kommunallagen (1977:179) eller 6

kap. 4 � tredje stycket lagen (1982: 1052) om f�rsamlingar och kyrkliga

samfalligheter annan skattesats slutligt fastst�lls �n den som har best�mts
tidigare, skall den nya skattesatsen om m�jligt best�mmas med h�nsyn till
det antal skattekronor och skatte�ren som har p�f�rts de skattskyldiga vid

taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas.

1044

' Prop. 1987/88: 100 (bil. 9), FiU 1 9, rskr. 244.

^ Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av la gens rubrik 1977: 191.

' Senaste lydelse 1986: 1315.

background image

'Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1988, Intill den 1 januari 1989 skall

SFS 1988:493

dock h�nvisningen i 1 � f�rs ta stycket avse lagen (1979:362) om skatte-

utj�mningsbidrag.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Curt Rispe

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.