SFS 1991:511

910511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:511 Lag

Utkom från trycket

oiTi ändring 1 lagen (1965:269) med särskilda

den 11 juni 1 991

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att i 4 § lagen (1965:26 9) med sär­

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.^ ordet "kyrkobokförda" skall bytas ut mot "folkbokförda".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1979:191

4§ 1990:353.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.