SFS 1991:511

910511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:KYCOMH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:KYCOMH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZYPOQE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:ZYPOQE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZYPOQE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:511 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:81px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:81px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>oiTi �ndring 1 lagen (1965:269) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 11 juni 1 991 </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>best�mmelser om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:127px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 30 maj 1991. </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens bes lut' f�reskrivs att i 4 � lagen (1965:26 9) med s�r�</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">skilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av <br/>skatt, m.m.^ ordet &#34;kyrkobokf�rda&#34; skall bytas ut mot &#34;folkbokf�rda&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1991. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft15">Carl Gustav Femlund <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">^ Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft13">lagens rubrik 1979:191 </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13">4� 1990:353. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:511 Lag

Utkom fr�n trycket

oiTi �ndring 1 lagen (1965:269) med s�rskilda

den 11 juni 1 991

best�mmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens bes lut' f�reskrivs att i 4 � lagen (1965:26 9) med s�r�

skilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.^ ordet "kyrkobokf�rda" skall bytas ut mot "folkbokf�rda".

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1991.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1979:191

4� 1990:353.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.