SFS 1996:743 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmel-ser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 1996:743 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmel-ser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
SFS 1996_743 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmel-ser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:848px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">1167 </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU 10, rskr. 1995/96:304. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 1996:743 </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft10">den 28 juni 1996 </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda best�mmel-<br/>ser om kommuns och annan menighets utdebitering av <br/>skatt, m.m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 1996. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 4 � andra och tredje styckena la-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft16">gen (1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan me-<br/>nighets utdebitering av skatt, m.m. orden i december skall bytas ut mot <br/>senast i september. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft10">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1167

1

Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU 10, rskr. 1995/96:304.

SFS 1996:743

Utkom fr�n trycket

den 28 juni 1996

Lag
om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda best�mmel-
ser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.;

utf�rdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 4 � andra och tredje styckena la-

gen (1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan me-
nighets utdebitering av skatt, m.m. orden i december skall bytas ut mot
senast i september.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.