SFS 1970:912

700912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1970 • Nr 912—918

Utkom från trycket den 29 dec. 1970

Nr 912

Lag

med anledning av riksskatteverkets inrättande^

ffiven Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden, cen­

trala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret, kupong­

skattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämn­

den eller kontrollstyrelsen skall i stället avse riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STRÄNG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.