SFS 1986:1321

861321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1321

om ändring i lagen (1971:171) om särskilt

Utkom från trycket

uppskattnings värde på fastighet;

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 4, 5 och 6 §§ lagen (1971: 171)

om särskilt uppskattningsvärde på fastighet^ ordet "länsstyrelsen" skall

bytas ut mot "lä nsskattemyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

' Prop. 1986/87:47, SkU II, rskr. 95.

^ Lagen omtryckt 19 80: 960.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.