SFS 1973:980

730980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:WPHCSB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IBDOAV+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:KHPKCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:21px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:UKUWEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:21px;line-height:23px;font-family:BTPICC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:715px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:980 </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">om transport, f�rvaring och f�rst�ring av inf�rsel- </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom f r�n tr ycket </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">reglerade varor, m. m.; </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 dec. 1973 </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 december 1973. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen^. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Best�mmelserna i 2 och 3 �� g�ller, om annat ej f�reskrivits, f�r </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft14">vara som enligt s�rskild f�rfattning ej f�r inf�ras hit och vara f�r vilken <br/>s�rskilt f�reskrivet inf�rselvillkor ej �r uppfyllt. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Vara f�r utan hinder av f�rbud eller villkor som avses i 1 � </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">1. s�ndas genom tullomr�det eller mellan orter inom detta enligt de </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">villkor och f�reskrifter som generaltullstyrelsen meddelar, </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">2. f�rvaras p� tuUupplag eller tullager eller i frihamn, </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">3. f�rst�ras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">godk�nner, </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">4. �terutf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop. 1973:187, SkU 69, rskr 358. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:708px;white-space:nowrap" class="ft12">2011 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973: 980 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft20">5. tagas om hand efter medgivande enligt 3 � andra stycket tullagen </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">(1973: 670) under villkor att varan f�rvaras i of�r�ndrat skick av den </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">som erh�llit medgivandet till dess tullmyndighet meddelat att hinder f�r </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">vidare f�rfogande �ver varan ej f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>' </b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Vid f�rs�ljning av vara genom tullmyndighets f�rsorg skall, om </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft26">varan ej �terutf�res, f�reskrivna inf�rselvillkor iakttagas. Kan f�rs�lj�<br/>ning icke ske, best�mmer tillsynsmyndigheten, hur det skall f�rfaras </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">med varan. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Denna lag tr�der i kra ft den 1 januari 1974. </i></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:830px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>ii </i></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft20">Om upph�vande av f�rordningen (1924: 119) ang�ende transitering </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft20">1 </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">av inf�rself�rbjudna varor m. m. f�reskrives i lagen (1973:982) om </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">upph�vande av viss tullagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:830px;white-space:nowrap" class="ft20">i </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft23">CAKL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft27">G. E. ST R�NG <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:830px;white-space:nowrap" class="ft24"><i><b>&lt;ii </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1973:980

om transport, f�rvaring och f�rst�ring av inf�rsel-

utkom f r�n tr ycket

reglerade varor, m. m.;

den 21 dec. 1973

utf�rdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen^.

1 � Best�mmelserna i 2 och 3 �� g�ller, om annat ej f�reskrivits, f�r

vara som enligt s�rskild f�rfattning ej f�r inf�ras hit och vara f�r vilken
s�rskilt f�reskrivet inf�rselvillkor ej �r uppfyllt.

2 � Vara f�r utan hinder av f�rbud eller villkor som avses i 1 �

1. s�ndas genom tullomr�det eller mellan orter inom detta enligt de

villkor och f�reskrifter som generaltullstyrelsen meddelar,

2. f�rvaras p� tuUupplag eller tullager eller i frihamn,

3. f�rst�ras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna

godk�nner,

4. �terutf�ras,

1 Prop. 1973:187, SkU 69, rskr 358.

2011

background image

SFS 1973: 980

5. tagas om hand efter medgivande enligt 3 � andra stycket tullagen

(1973: 670) under villkor att varan f�rvaras i of�r�ndrat skick av den

som erh�llit medgivandet till dess tullmyndighet meddelat att hinder f�r

vidare f�rfogande �ver varan ej f�religger.

'

3 � Vid f�rs�ljning av vara genom tullmyndighets f�rsorg skall, om

varan ej �terutf�res, f�reskrivna inf�rselvillkor iakttagas. Kan f�rs�lj�
ning icke ske, best�mmer tillsynsmyndigheten, hur det skall f�rfaras

med varan.

Denna lag tr�der i kra ft den 1 januari 1974.

ii

Om upph�vande av f�rordningen (1924: 119) ang�ende transitering

1

av inf�rself�rbjudna varor m. m. f�reskrives i lagen (1973:982) om

upph�vande av viss tullagstiftning.

i

CAKL GUSTAF

G. E. ST R�NG
(Finansdepartementet)

<ii

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.