SFS 1987:1238

871238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:PPPOTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:QGDRWF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QGDRWF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QGDRWF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QGDRWF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:QGDRWF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:LXFXND+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:PPPOTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:585px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:1238 </b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1973:980) om transport, f�rvaring </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">och f�rst�ring av inf�rselr�glerade varor, m.m.; </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 december i987 </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1987. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2� lagen (1973:980) om trans�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">port, f�rvari ng och f�rst�ring av inf�rselreglerade varor, m. m. skall ha </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">|2 � En vara f�r utan hinder av f�rbud eller villkor som avses i 1 � </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">1. s�ndas genom tullomr�det eller mellan orter inom detta enligt de </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">villkor och f�reskrifter som generaltullstyrelsen meddelar, </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14">2. f�rvaras p� tullupplag eller tullager elle r i frihamn, <br/>3. f�rst�ras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">godk�nner, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">4. �terutf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">5. tas om hand med st�d a v hemtagningstillst�nd enligt 8 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft15">tullagen (1987:1065) under villkor att varan f�rvaras i of�r�ndrat skick av <br/>den som beviljats tillst�ndet till dess tullmyndigheten meddelat att hinder </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">mot vidare f�rfogande �ver varan inte f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1987/88:42, SkU 1 6, rskr. 97. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:724px;white-space:nowrap" class="ft12">3683 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:1238 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna iag tr�der i kraft den 1 januari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:793px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>D� </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:791px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>&gt;"' </b></p> <p style="position:absolute;top:98px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens vagnar </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:790px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>'j </b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft20">Gunnar Skarell </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:790px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:1238

om �ndring i lagen (1973:980) om transport, f�rvaring

Utkom fr�n trycket

och f�rst�ring av inf�rselr�glerade varor, m.m.;

den 30 december i987

utf�rdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2� lagen (1973:980) om trans�

port, f�rvari ng och f�rst�ring av inf�rselreglerade varor, m. m. skall ha

f�ljande lydelse.

|2 � En vara f�r utan hinder av f�rbud eller villkor som avses i 1 �

1. s�ndas genom tullomr�det eller mellan orter inom detta enligt de

villkor och f�reskrifter som generaltullstyrelsen meddelar,

2. f�rvaras p� tullupplag eller tullager elle r i frihamn,
3. f�rst�ras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna

godk�nner,

4. �terutf�ras,

5. tas om hand med st�d a v hemtagningstillst�nd enligt 8 � f�rsta stycket

tullagen (1987:1065) under villkor att varan f�rvaras i of�r�ndrat skick av
den som beviljats tillst�ndet till dess tullmyndigheten meddelat att hinder

mot vidare f�rfogande �ver varan inte f�religger.

' Prop. 1987/88:42, SkU 1 6, rskr. 97.

3683

background image

SFS 1987:1238

Denna iag tr�der i kraft den 1 januari 1988.

^

D�

"

>"'

P� regeringens vagnar

KJELL-OLOF FELDT

'j

Gunnar Skarell

"

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.