Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1980:966
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
SFS nr:

1980:966
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1980-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Allmänna fastighetsdeklarationer och andra uppgifter som avlämnats till ledning vid 1970 års allmänna fastighetstaxering skall bevaras för framtiden. Detsamma skall gälla sådan fastighetstaxeringsavi som skall förvaras tillsammans med deklarationen enligt 74 § tredje stycket taxeringskungörelsen (1957:513) i dess lydelse enligt kungörelsen (1968:734) om ändring i taxeringskungörelsen.

Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) tillämpas i fråga om förvaring samt tillhandahållande och utlämnande av deklarationer enligt första stycket.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.