SFS 1977:1094

771094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1094 Lag

Utkom från trycket

skatteutjämiiing i Stockholms läns

den 28 dec. 1977

landstingskommun;

Enligt riksdagens beslut' foreskrives följande.

Stockholms läns landstingskommun får lämna bidrag och lån till kom­

mun inom la ndstingskommunen, i den mån det är påkallat för att främja

skatteutjämning.

Denna lag t räder i kraft den 1 januari 1978 och gäller till utgången av år

1981.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

JOHANNES ANTONSSON
(Kommundepartementet)

Prop 1977/78:48, KU 21. rskr 104.

IM

Vf)

utfärdad den 19 december 1977.

• ^

n

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.