Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1986:76
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:788
Övrigt: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2013:374.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
SFS nr:

1986:76
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1986-02-06
Ändrad: t.o.m. SFS

2013:788
Övrig text: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2013:374.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.
Lag (2013:374).

2 §   Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:374).

3 §   Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 §   Har upphävts genom lag (2011:1322).


Övergångsbestämmelser

2013:374
   1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
   2. Denna lag tillämpas beträffande
      a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
      b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
      c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.