SFS 1987:1182

871182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:YFMSQL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:JQCFSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:JQCFSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:ZFTDAX+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JQCFSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JQCFSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>liag </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987; 1182 </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz; Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft12">den 22 december 1987 </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 december 1987. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens' beslut f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Beskattningsreglerna i avtalet, som tagits in i kung�relsen (1966:554) </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft15">om til l�mpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz f�r <br/>undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande skatter p� inkomst och f�r�<br/>m�genhet, skall till�mpas endast i den m�n dessa medf�r inskr�nkning av <br/>den skattskyldighet i Sverige som annars skulle f�religga. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Om en person anser att det vidtagits n�gon �tg�rd som f�r honom </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">medf�rt eller kommer att medf�ra en beskattning som strider mot best�m�<br/>melserna i avtalet, kan han ans�ka om r�ttelse enligt artikel 27 � 1 i avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">S�dan ans�kan skall g�ras hos finansdepartementet. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � �ven om en skattskyldigs inkomst eller f�rm�genhet enligt avtalet </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">skall vara helt eller delvis undantagen fr�n beskattning i Sverige, skall den </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">skattskyldige l�mna alla de uppgifter till ledning f�r taxeringen som han </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">annars skulle ha varit skyldig att l�mna. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft16">4 � Utdelning fr�n bolag med hemvist i Sch weiz till bolag med hemvist i <br/>Sverige skall, f�rutom i fall som anges i artikel 25 � 5 i avtalet, vara befriad </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">ff�n skatt </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats normal </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">schweizisk i nkomstskatt f�r bolag eller d�rmed j�mf�rlig inkomstskatt, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">b) om den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Schweiz </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">huvudsakligen utg�rs av utdelning vilken detta bolag mottagit p� aktier <br/>eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i annan stat �n </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">Schweiz, och vilken skulle ha varit undantagen fr�n svensk skatt om de </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">aktier eller andelar f�r vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">bolaget med hemvist i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft16">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. <br/>2. Lagen till�mpas bet r�ffande skatter p� inkomst, som f�rv�rvas den </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">1 januari 198 8 eller senare och betr�ffande f�rm�genhet som taxeras �r </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">1989 eller senare. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft12">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft12">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1987/88; 56, SkU 13, rskr. 50. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:697px;white-space:nowrap" class="ft12">3239 </p> <p style="position:absolute;top:1228px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

liag

SFS 1987; 1182

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz; Utkom fr�n trycket

den 22 december 1987

utf�rdad den 10 december 1987.

Enligt riksdagens' beslut f�reskrivs f�ljande.

1 � Beskattningsreglerna i avtalet, som tagits in i kung�relsen (1966:554)

om til l�mpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz f�r
undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande skatter p� inkomst och f�r�
m�genhet, skall till�mpas endast i den m�n dessa medf�r inskr�nkning av
den skattskyldighet i Sverige som annars skulle f�religga.

2 � Om en person anser att det vidtagits n�gon �tg�rd som f�r honom

medf�rt eller kommer att medf�ra en beskattning som strider mot best�m�
melserna i avtalet, kan han ans�ka om r�ttelse enligt artikel 27 � 1 i avtalet.

S�dan ans�kan skall g�ras hos finansdepartementet.

3 � �ven om en skattskyldigs inkomst eller f�rm�genhet enligt avtalet

skall vara helt eller delvis undantagen fr�n beskattning i Sverige, skall den

skattskyldige l�mna alla de uppgifter till ledning f�r taxeringen som han

annars skulle ha varit skyldig att l�mna.

4 � Utdelning fr�n bolag med hemvist i Sch weiz till bolag med hemvist i
Sverige skall, f�rutom i fall som anges i artikel 25 � 5 i avtalet, vara befriad

ff�n skatt

a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats normal

schweizisk i nkomstskatt f�r bolag eller d�rmed j�mf�rlig inkomstskatt,
eller

b) om den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Schweiz

huvudsakligen utg�rs av utdelning vilken detta bolag mottagit p� aktier
eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i annan stat �n

Schweiz, och vilken skulle ha varit undantagen fr�n svensk skatt om de

aktier eller andelar f�r vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av

bolaget med hemvist i Sverige.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988.
2. Lagen till�mpas bet r�ffande skatter p� inkomst, som f�rv�rvas den

1 januari 198 8 eller senare och betr�ffande f�rm�genhet som taxeras �r

1989 eller senare.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

' Prop. 1987/88; 56, SkU 13, rskr. 50.

3239

/

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.