SFS 2020:348 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz / SFS 2020:348 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
SFS2020-348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JEMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:JEMNKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:OLVXYV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:POYDNT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:UKBIBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1987:1182) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 20 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1987:1182) om dubbel-<br/>beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz och bilaga 1 till lagen ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Det avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande skatter p� <br/>inkomst och f�rm�genhet som Sverige och Schweiz undertecknade den <br/>7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som �r fogat till avtalet och <br/>som utg�r en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom de protokoll <br/>om �ndring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011 och den <br/>19 juni 2019, g�lla som lag h�r i landet. Inneh�llet i avtalet och protokollet <br/>som fogats till avtalet framg�r av bilaga 1 till denna lag. De skriftv�xlingar <br/>som framg�r av bilaga 1 och 2 till denna lag ska ocks� g�lla som lag h�r i <br/>landet. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.<br/>2. Lagen till�mpas i fr�ga om<br/>a) k�llskatter, p� belopp som betalas eller tillgodof�rs den 1 januari det �r</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som f�ljer n�rmast efter den dag d� lagen tr�der i kraft eller senare, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) andra skatter p� inkomst, och skatter p� f�rm�genhet, p� skatt som</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">p�f�rs f�r beskattnings�r som b�rjar den 1 januari det �r som f�ljer n�rmast <br/>efter den dag d� lagen tr�der i kraft eller senare. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Claes Lundgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:96, bet. 2019/20:SkU26, rskr. 2019/20:253. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1096 (jfr 2018:1389). </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:348</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">28 maj 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:677px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:348</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga 1 </i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Abkommen zwischen dem K�nig-<br/>reich Schweden und der Schwei-<br/>zerischen Eidgenossenschaft zur <br/>Vermeidung der Doppelbesteue-<br/>rung auf dem Gebiete der Steuern <br/>vom Einkommen und vom Ver-<br/>m�gen </b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Avtal mellan Konungariket Sve-<br/>rige och Schweiziska Edsf�rbun-<br/>det f�r undvikande av dubbelbe-<br/>skattning betr�ffande skatter � <br/>inkomst och f�rm�genhet </b></p> <p style="position:absolute;top:257px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Die Regierung des K�nigreichs </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">Schweden, und der Schweizerische <br/>Bundesrat </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungariket Sveriges regering </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">och Schweiziska f�rbundsr�det,<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">in der Absicht, ein Abkommen </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">zur Vermeidung der Doppelbesteue-<br/>rung auf dem Gebiet der Steuern <br/>vom Einkommen und vom Verm�-<br/>gen abzuschliessen, ohne M�glich-<br/>keiten zur Nichtbesteuerung oder <br/>reduzierten Besteuerung durch <br/>Steuerhinterziehung oder  umge-<br/>hung (unter anderem durch miss-<br/>br�uchliche Gestaltungen mit dem <br/>Ziel des Erhalts von in diesem <br/>Abkommen vorgesehenen Erleich-<br/>terungen zum mittelbaren Nutzen <br/>von in Drittstaaten ans�ssigen Per-<br/>sonen) zu schaffen, </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">som har f�r avsikt att ing� ett avtal </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r undvikande av dubbelbeskatt-<br/>ning betr�ffande skatter � inkomst <br/>och f�rm�genhet, utan att skapa <br/>f�ruts�ttningar f�r icke-beskattning <br/>eller minskad skatt genom skatte-<br/>flykt eller skatteundandragande <br/>(d�ri inbegripet genom s.k. treaty-<br/>shopping, som syftar till att personer <br/>med hemvist i en stat som inte �r <br/>part till detta avtal indirekt ska f� <br/>f�rm�ner enligt detta avtal),<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">haben Folgendes vereinbart: </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">har kommit �verens om f�ljande:<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Artikel 26 </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">Artikel 26<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Verst�ndigungsverfahren </i></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>F�rfarandet vid �msesidig �ver-<br/>enskommelse</i><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:767px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">� 1. Ist eine Person der Auf-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">fassung, dass Massnahmen eines <br/>Vertragsstaats oder beider Ver-<br/>tragsstaaten f�r sie zu einer Be-<br/>steuerung f�hren oder f�hren wer-<br/>den, die diesem Abkommen nicht <br/>entspricht, so kann sie ungeachtet <br/>der nach dem innerstaatlichen Recht <br/>dieser Staaten vorgesehenen Rechts-<br/>mittel ihren Fall der zust�ndigen <br/>Beh�rde eines der beiden Vertrags-<br/>staaten unterbreiten. Der Fall muss <br/>innerhalb von drei Jahren nach der <br/>ersten Mitteilung der Massnahme, <br/>die zu einer dem Abkommen nicht <br/>entsprechenden Besteuerung f�hrt, <br/>unterbreitet werden. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">� 1. Om en person anser att en </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft26">eller b�da avtalsslutande staterna <br/>vidtagit �tg�rder som f�r honom <br/>medf�r eller kommer att medf�ra <br/>beskattning som strider mot best�m-<br/>melserna i detta avtal, kan han, utan <br/>att det p�verkar hans r�tt att anv�nda <br/>sig av de r�ttsmedel som finns i <br/>dessa staters interna r�ttsordningar, <br/>l�gga fram saken f�r den beh�riga <br/>myndigheten i n�gon av de avtals-<br/>slutande staterna. Saken ska l�ggas <br/>fram inom tre �r fr�n den tidpunkt d� <br/>personen i fr�ga fick vetskap om den <br/>�tg�rd som givit upphov till beskatt-<br/>ning som strider mot best�mmel-<br/>serna i avtalet.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">� 2. H�lt diese zust�ndige Be-</p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">h�rde die Einwendung f�r begr�ndet </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">� 2. Om denna beh�riga myndig-</p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">het finner framst�llningen grundad </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:677px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:348</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">und ist sie selbst nicht in der Lage, <br/>eine befriedigende L�sung herbei-<br/>zuf�hren, so wird sie sich bem�hen, <br/>den Fall durch Verst�ndigung mit <br/>der zust�ndigen Beh�rde des ande-<br/>ren Vertragstaates so zu regeln, dass <br/>eine dem Abkommen nicht ent-<br/>sprechende Besteuerung vermieden <br/>wird.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft35">men ej sj�lv kan �v�gabringa en <br/>tillfredsst�llande l�sning, skall myn-<br/>digheten s�ka l�sa fr�gan genom <br/>�msesidig �verenskommelse med <br/>den beh�riga myndigheten i den <br/>andra avtalsslutande staten i syfte att <br/>undvika en mot detta avtal stridande <br/>beskattning.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">Artikel 28 </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft30">Artikel 28<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Diplomatische und konsularische <br/>Beamte </i></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Diplomatiska och konsul�ra befatt-<br/>ningshavare </i></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">� 1. Dieses Abkommen ber�hrt</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">nicht die steuerlichen Vorrechte, die <br/>den diplomatischen und konsu-<br/>larischen Beamten nach den all-<br/>gemeinen Regeln des V�lkerrechts <br/>oder auf Grund besonderer Verein-<br/>barungen zustehen. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft30">� 1. Best�mmelserna i detta avtal </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft35">p�verka icke s�dana privilegier i <br/>beskattningsh�nseende, vilka enligt <br/>folkr�ttens allm�nna regler eller <br/>j�mlikt stadganden i s�rskilda �ver-<br/>enskommelser tillkomma diploma-<br/>tiska eller konsul�ra befattnings-<br/>havare. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">� 2. Soweit Eink�nfte oder Ver-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">m�gen wegen der den diploma-<br/>tischen und konsularischen Beamten <br/>nach den allgemeinen Regeln des <br/>V�lkerrechts oder auf Grund beson-<br/>derer zwischenstaatlicher Vertr�ge <br/>zustehenden steuerlichen Vorrechte <br/>im Empfangstaat nicht besteuert <br/>werden, steht das Besteuerungsrecht <br/>dem Entsendestaat zu. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft30">� 2. I den m�n p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft35">privilegier i beskattningsh�nseende, <br/>vilka enligt folkr�ttens allm�nna <br/>regler eller j�mlikt stadganden i s�r-<br/>skilda �verenskommelser tillkomma <br/>diplomatiska eller konsul�ra befatt-<br/>ningshavare, inkomst eller f�rm�-<br/>genhet icke beskattas i den stat i <br/>vilken befattningshavaren �r ackre-<br/>diterad, f�rbeh�lles beskattnings-<br/>r�tten den uts�ndande staten. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">� 3. Bei Anwendung des Ab-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">kommens gelten die Angeh�rigen <br/>einer diplomatischen oder konsula-<br/>rischen Vertretung, die ein Ver-<br/>tragstaat im anderen Vertragstaat <br/>oder in einem dritten Staat unterh�lt, <br/>als im Entsendestaat ans�ssig, wenn <br/>sie die Staatsangeh�rigkeit des Ent-<br/>sendestaates besitzen und dort zu <br/>den Steuern vom Einkommen und <br/>vom Verm�gen wie in diesem Staat <br/>ans�ssige Personen herangezogen <br/>werden. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft30">� 3. Vid till�mpningen av detta </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft35">avtal skola personer, vilka tillh�ra <br/>en avtalsslutande stats beskickning <br/>eller konsulat i den andra avtals-<br/>slutande staten eller i en tredje stat <br/>och vilka �ro medborgare i den <br/>uts�ndande staten, anses �ga hem-<br/>vist i den uts�ndande staten, s�framt <br/>de d�r �ro skyldiga att erl�gga skatt <br/>� inkomst och f�rm�genhet i samma <br/>omfattning som personer med hem-<br/>vist i denna stat. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">� 4. Das Abkommen gilt nicht f�r</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">zwischenstaatliche Organisationen, <br/>ihre Organe oder Beamten sowie <br/>nicht f�r Angeh�rige diplomatischer <br/>oder konsularischer Vertretungen <br/>eines dritten Staates, die in einem <br/>Vertragstaat anwesend sind, aber in </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft30">� 4. Detta avtal skall icke �ga</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft35">till�mpning betr�ffande internatio-<br/>nella organisationer, deras organ <br/>eller tj�nstem�n och ej heller i fr�ga <br/>om personer, vilka tillh�ra en tredje <br/>stats beskickning eller konsulat och <br/>vistas i en avtalsslutande stat utan att </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:677px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2020:348</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">keinem der beiden Vertragstaaten <br/>f�r Zwecke der Steuern vom Ein-<br/>kommen und vom Verm�gen als <br/>dort ans�ssig behandelt werden. </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft45">i n�gondera avtalsslutande staten i <br/>fr�ga om skatter p� inkomst och <br/>f�rm�genhet behandlas s�som per-<br/>soner vilka d�r �ga hemvist. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">Artikel 28A </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">Artikel 28A </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Hauptzwecktest </i></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Pr�vning av det huvudsakliga syftet</i><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Ungeachtet der �brigen Bestim-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">mungen dieses Abkommens wird <br/>ein Vorteil nach diesem Abkommen <br/>nicht f�r bestimmte Eink�nfte oder <br/>Verm�genswerte gew�hrt, wenn <br/>unter Ber�cksichtigung aller mass-<br/>geblichen Tatsachen und Umst�nde <br/>die Feststellung gerechtfertigt ist, <br/>dass der Erhalt dieses Vorteils einer <br/>der Hauptzwecke der Gestaltung <br/>oder Transaktion war, die unmittel-<br/>bar oder mittelbar zu diesem Vorteil <br/>gef�hrt hat, es sei denn, es wird <br/>nachgewiesen, dass die Gew�hrung <br/>dieses Vorteils unter diesen Umst�n-<br/>den mit dem Ziel und Zweck der <br/>einschl�gigen Bestimmungen dieses <br/>Abkommens im Einklang steht. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft40">Utan hinder av �vriga best�m-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft45">melser i detta avtal ska en f�rm�n <br/>enligt avtalet inte ges i fr�ga om en <br/>inkomst eller en f�rm�genhets-<br/>tillg�ng, om det med h�nsyn till alla <br/>relevanta fakta och omst�ndigheter <br/>rimligen kan antas att ett av de <br/>huvudsakliga syftena med det <br/>arrangemang eller den transaktion <br/>som direkt eller indirekt resulterade <br/>i f�rm�nen var att f� f�rm�nen, <br/>s�vida det inte fastst�lls att det under <br/>omst�ndigheterna �r f�renligt med <br/>avtalets �ndam�l och syfte att <br/>f�rm�nen ges.<b> </b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Utf�rdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1987:1182) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz och bilaga 1 till lagen ska ha
f�ljande lydelse.

1 �2 Det avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning betr�ffande skatter p�
inkomst och f�rm�genhet som Sverige och Schweiz undertecknade den
7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som �r fogat till avtalet och
som utg�r en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom de protokoll
om �ndring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011 och den
19 juni 2019, g�lla som lag h�r i landet. Inneh�llet i avtalet och protokollet
som fogats till avtalet framg�r av bilaga 1 till denna lag. De skriftv�xlingar
som framg�r av bilaga 1 och 2 till denna lag ska ocks� g�lla som lag h�r i
landet.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. Lagen till�mpas i fr�ga om
a) k�llskatter, p� belopp som betalas eller tillgodof�rs den 1 januari det �r

som f�ljer n�rmast efter den dag d� lagen tr�der i kraft eller senare,

b) andra skatter p� inkomst, och skatter p� f�rm�genhet, p� skatt som

p�f�rs f�r beskattnings�r som b�rjar den 1 januari det �r som f�ljer n�rmast
efter den dag d� lagen tr�der i kraft eller senare.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:96, bet. 2019/20:SkU26, rskr. 2019/20:253.

2 Senaste lydelse 2018:1096 (jfr 2018:1389).

SFS

2020:348

Publicerad
den

28 maj 2020

background image

2

SFS

2020:348

Bilaga 1

Abkommen zwischen dem K�nig-
reich Schweden und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
m�gen

Avtal mellan Konungariket Sve-
rige och Schweiziska Edsf�rbun-
det f�r undvikande av dubbelbe-
skattning betr�ffande skatter �
inkomst och f�rm�genhet

Die Regierung des K�nigreichs

Schweden, und der Schweizerische
Bundesrat

Konungariket Sveriges regering

och Schweiziska f�rbundsr�det,

in der Absicht, ein Abkommen

zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Verm�-
gen abzuschliessen, ohne M�glich-
keiten zur Nichtbesteuerung oder
reduzierten Besteuerung durch
Steuerhinterziehung oder  umge-
hung (unter anderem durch miss-
br�uchliche Gestaltungen mit dem
Ziel des Erhalts von in diesem
Abkommen vorgesehenen Erleich-
terungen zum mittelbaren Nutzen
von in Drittstaaten ans�ssigen Per-
sonen) zu schaffen,

som har f�r avsikt att ing� ett avtal

f�r undvikande av dubbelbeskatt-
ning betr�ffande skatter � inkomst
och f�rm�genhet, utan att skapa
f�ruts�ttningar f�r icke-beskattning
eller minskad skatt genom skatte-
flykt eller skatteundandragande
(d�ri inbegripet genom s.k. treaty-
shopping, som syftar till att personer
med hemvist i en stat som inte �r
part till detta avtal indirekt ska f�
f�rm�ner enligt detta avtal),

haben Folgendes vereinbart:

har kommit �verens om f�ljande:

Artikel 26

Artikel 26

Verst�ndigungsverfahren

F�rfarandet vid �msesidig �ver-
enskommelse

� 1. Ist eine Person der Auf-

fassung, dass Massnahmen eines
Vertragsstaats oder beider Ver-
tragsstaaten f�r sie zu einer Be-
steuerung f�hren oder f�hren wer-
den, die diesem Abkommen nicht
entspricht, so kann sie ungeachtet
der nach dem innerstaatlichen Recht
dieser Staaten vorgesehenen Rechts-
mittel ihren Fall der zust�ndigen
Beh�rde eines der beiden Vertrags-
staaten unterbreiten. Der Fall muss
innerhalb von drei Jahren nach der
ersten Mitteilung der Massnahme,
die zu einer dem Abkommen nicht
entsprechenden Besteuerung f�hrt,
unterbreitet werden.

� 1. Om en person anser att en

eller b�da avtalsslutande staterna
vidtagit �tg�rder som f�r honom
medf�r eller kommer att medf�ra
beskattning som strider mot best�m-
melserna i detta avtal, kan han, utan
att det p�verkar hans r�tt att anv�nda
sig av de r�ttsmedel som finns i
dessa staters interna r�ttsordningar,
l�gga fram saken f�r den beh�riga
myndigheten i n�gon av de avtals-
slutande staterna. Saken ska l�ggas
fram inom tre �r fr�n den tidpunkt d�
personen i fr�ga fick vetskap om den
�tg�rd som givit upphov till beskatt-
ning som strider mot best�mmel-
serna i avtalet.

� 2. H�lt diese zust�ndige Be-

h�rde die Einwendung f�r begr�ndet

� 2. Om denna beh�riga myndig-

het finner framst�llningen grundad

background image

3

SFS

2020:348

und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende L�sung herbei-
zuf�hren, so wird sie sich bem�hen,
den Fall durch Verst�ndigung mit
der zust�ndigen Beh�rde des ande-
ren Vertragstaates so zu regeln, dass
eine dem Abkommen nicht ent-
sprechende Besteuerung vermieden
wird.

men ej sj�lv kan �v�gabringa en
tillfredsst�llande l�sning, skall myn-
digheten s�ka l�sa fr�gan genom
�msesidig �verenskommelse med
den beh�riga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika en mot detta avtal stridande
beskattning.

Artikel 28

Artikel 28

Diplomatische und konsularische
Beamte

Diplomatiska och konsul�ra befatt-
ningshavare

� 1. Dieses Abkommen ber�hrt

nicht die steuerlichen Vorrechte, die
den diplomatischen und konsu-
larischen Beamten nach den all-
gemeinen Regeln des V�lkerrechts
oder auf Grund besonderer Verein-
barungen zustehen.

� 1. Best�mmelserna i detta avtal

p�verka icke s�dana privilegier i
beskattningsh�nseende, vilka enligt
folkr�ttens allm�nna regler eller
j�mlikt stadganden i s�rskilda �ver-
enskommelser tillkomma diploma-
tiska eller konsul�ra befattnings-
havare.

� 2. Soweit Eink�nfte oder Ver-

m�gen wegen der den diploma-
tischen und konsularischen Beamten
nach den allgemeinen Regeln des
V�lkerrechts oder auf Grund beson-
derer zwischenstaatlicher Vertr�ge
zustehenden steuerlichen Vorrechte
im Empfangstaat nicht besteuert
werden, steht das Besteuerungsrecht
dem Entsendestaat zu.

� 2. I den m�n p� grund av

privilegier i beskattningsh�nseende,
vilka enligt folkr�ttens allm�nna
regler eller j�mlikt stadganden i s�r-
skilda �verenskommelser tillkomma
diplomatiska eller konsul�ra befatt-
ningshavare, inkomst eller f�rm�-
genhet icke beskattas i den stat i
vilken befattningshavaren �r ackre-
diterad, f�rbeh�lles beskattnings-
r�tten den uts�ndande staten.

� 3. Bei Anwendung des Ab-

kommens gelten die Angeh�rigen
einer diplomatischen oder konsula-
rischen Vertretung, die ein Ver-
tragstaat im anderen Vertragstaat
oder in einem dritten Staat unterh�lt,
als im Entsendestaat ans�ssig, wenn
sie die Staatsangeh�rigkeit des Ent-
sendestaates besitzen und dort zu
den Steuern vom Einkommen und
vom Verm�gen wie in diesem Staat
ans�ssige Personen herangezogen
werden.

� 3. Vid till�mpningen av detta

avtal skola personer, vilka tillh�ra
en avtalsslutande stats beskickning
eller konsulat i den andra avtals-
slutande staten eller i en tredje stat
och vilka �ro medborgare i den
uts�ndande staten, anses �ga hem-
vist i den uts�ndande staten, s�framt
de d�r �ro skyldiga att erl�gga skatt
� inkomst och f�rm�genhet i samma
omfattning som personer med hem-
vist i denna stat.

� 4. Das Abkommen gilt nicht f�r

zwischenstaatliche Organisationen,
ihre Organe oder Beamten sowie
nicht f�r Angeh�rige diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen
eines dritten Staates, die in einem
Vertragstaat anwesend sind, aber in

� 4. Detta avtal skall icke �ga

till�mpning betr�ffande internatio-
nella organisationer, deras organ
eller tj�nstem�n och ej heller i fr�ga
om personer, vilka tillh�ra en tredje
stats beskickning eller konsulat och
vistas i en avtalsslutande stat utan att

background image

4

SFS

2020:348

keinem der beiden Vertragstaaten
f�r Zwecke der Steuern vom Ein-
kommen und vom Verm�gen als
dort ans�ssig behandelt werden.

i n�gondera avtalsslutande staten i
fr�ga om skatter p� inkomst och
f�rm�genhet behandlas s�som per-
soner vilka d�r �ga hemvist.

Artikel 28A

Artikel 28A

Hauptzwecktest

Pr�vning av det huvudsakliga syftet

Ungeachtet der �brigen Bestim-

mungen dieses Abkommens wird
ein Vorteil nach diesem Abkommen
nicht f�r bestimmte Eink�nfte oder
Verm�genswerte gew�hrt, wenn
unter Ber�cksichtigung aller mass-
geblichen Tatsachen und Umst�nde
die Feststellung gerechtfertigt ist,
dass der Erhalt dieses Vorteils einer
der Hauptzwecke der Gestaltung
oder Transaktion war, die unmittel-
bar oder mittelbar zu diesem Vorteil
gef�hrt hat, es sei denn, es wird
nachgewiesen, dass die Gew�hrung
dieses Vorteils unter diesen Umst�n-
den mit dem Ziel und Zweck der
einschl�gigen Bestimmungen dieses
Abkommens im Einklang steht.

Utan hinder av �vriga best�m-

melser i detta avtal ska en f�rm�n
enligt avtalet inte ges i fr�ga om en
inkomst eller en f�rm�genhets-
tillg�ng, om det med h�nsyn till alla
relevanta fakta och omst�ndigheter
rimligen kan antas att ett av de
huvudsakliga syftena med det
arrangemang eller den transaktion
som direkt eller indirekt resulterade
i f�rm�nen var att f� f�rm�nen,
s�vida det inte fastst�lls att det under
omst�ndigheterna �r f�renligt med
avtalets �ndam�l och syfte att
f�rm�nen ges.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.