Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:676
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1334
Övrigt: Bilagan finns inte med här. Rättelseblad 1989:676 har iakttagits.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
SFS nr:

1989:676
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1989-06-21
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1334
Övrig text: Bilagan finns inte med här. Rättelseblad 1989:676 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Thailand undertecknade den 19 oktober 1988 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.

4 §   Har upphävts genom lag (2011:1334).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.