Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:894
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1337
Övrigt: Bilagan finns inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
SFS nr:

1989:894
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1989-11-23
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1337
Övrig text: Bilagan finns inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Zimbabwe undertecknade den 10 mars 1989 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.

4 §   Har upphävts genom lag (2011:1337).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.