SFS 1990:575

900575.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RRSOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:CPQJKY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:CPQJKY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:CPQJKY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CPQJKY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:503px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:575 </b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">om tillf�llig h�jning av merv�rdeskatten; </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft12">den 21 juni 19 90 </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 14 juni 1990. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14">merv�rdeskatt utg�r under tiden den 1 juli 1990den 31 d ecember 1991 <br/>med 20 % av beskattningsv�rdet. Vid inf�rsel av monteringsf�rdigt hus </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">utg�r dock skatten under tiden den 1 ju li-den 31 december 1990 med 12 <br/>procent av beskattningsv�rdet. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft d en 1 juli 1990. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">ODD ENGSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft15">ERIK �SBRINK <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1989/90:150 (bil. 4), FiU40, rskr. 358. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft12">1003 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:575

om tillf�llig h�jning av merv�rdeskatten;

utkom fr�n trycket

den 21 juni 19 90

Utf�rdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om

merv�rdeskatt utg�r under tiden den 1 juli 1990den 31 d ecember 1991
med 20 % av beskattningsv�rdet. Vid inf�rsel av monteringsf�rdigt hus

utg�r dock skatten under tiden den 1 ju li-den 31 december 1990 med 12
procent av beskattningsv�rdet.

Denna lag tr�der i kraft d en 1 juli 1990.

P� regeringens v�gnar

ODD ENGSTR�M

ERIK �SBRINK
(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90:150 (bil. 4), FiU40, rskr. 358.

1003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.