SFS 1990:575

900575.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:575

om tillfällig höjning av mervärdeskatten;

utkom frän trycket

den 21 juni 19 90

Utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om

mervärdeskatt utgår under tiden den 1 juli 1990�den 31 d ecember 1991
med 20 % av beskattningsvärdet. Vid införsel av monteringsfärdigt hus

utgår dock skatten under tiden den 1 ju li-den 31 december 1990 med 12
procent av beskattningsvärdet.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90:150 (bil. 4), FiU40, rskr. 358.

1003

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.