SFS 1993:916 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1993:916 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.
SFS 1993_916 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:507px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p� <br/>skogskontomedel m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 1993:916 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 30 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 � lagen (1990:676) om skatt p� </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">r�nta p� skogskontomedel m. m. skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b> Skatt eller dr�jsm�lsavgift som inte har betalats in i r�tt tid skall </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111">l�mnas f�r indrivning. Regeringen f�r f�reskriva att indrivning inte beh�-<br/>ver beg�ras f�r ett ringa belopp. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993: 891) om indrivning av </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111">statliga fordringar m. m. Vid indrivning f�r verkst�llighet enligt uts�k-<br/>ningsbalken ske. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">�verklagande inverkar inte p� skyldigheten att betala skatt eller dr�js-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">m�lsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft12">1949 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:916 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft21">Peder Andr� </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft21">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">1950 </p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p�
skogskontomedel m. m.;

SFS 1993:916
Utkom fr�n trycket
den 30 juni 1993

utf�rdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 � lagen (1990:676) om skatt p�

r�nta p� skogskontomedel m. m. skall ha f�ljande lydelse.

10 � Skatt eller dr�jsm�lsavgift som inte har betalats in i r�tt tid skall

l�mnas f�r indrivning. Regeringen f�r f�reskriva att indrivning inte beh�-
ver beg�ras f�r ett ringa belopp.

Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993: 891) om indrivning av

statliga fordringar m. m. Vid indrivning f�r verkst�llighet enligt uts�k-
ningsbalken ske.

�verklagande inverkar inte p� skyldigheten att betala skatt eller dr�js-

m�lsavgift.

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

1949

background image

SFS 1993:916

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Peder Andr�

(Finansdepartementet)

1950

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.