SFS 1993:1708 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1993:1708 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.
SFS 1993_1708 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:707px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 1993:1708 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 18 januari 1994 </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p� <br/>skogskontomedel m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:775px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 � lagen (1990:676) om skatt p� </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">r�nta p� skogskontomedel m. m. skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft11">4345 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:1708 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b>2 Banken skall betala skatten till Skattemyndigheten i Kopparbergs <br/>l�n inom den tid som anges i 6 �. Betalning skall g�ras genom ins�ttning p� <br/>s�rskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller <br/>gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har <br/>ing�tt avtal om f�rmedling av skatteinbetalningen med en bank, till ban-<br/>ken. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1994. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft24">Peder Andr� <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"> Senaste lydelse 1993:776. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft23">4346 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1708
Utkom fr�n trycket
den 18 januari 1994

Lag
om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p�
skogskontomedel m. m.;

utf�rdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 � lagen (1990:676) om skatt p�

r�nta p� skogskontomedel m. m. skall ha f�ljande lydelse.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

4345

background image

SFS 1993:1708

8 �2 Banken skall betala skatten till Skattemyndigheten i Kopparbergs
l�n inom den tid som anges i 6 �. Betalning skall g�ras genom ins�ttning p�
s�rskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller
gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har
ing�tt avtal om f�rmedling av skatteinbetalningen med en bank, till ban-
ken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1994.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Peder Andr�
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1993:776.

4346

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.