SFS 1996:958 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1996:958 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 1996_958 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:367px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1996:958 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 22 oktober 1996 </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p� <br/>skogskontomedel m.m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 oktober 1996. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 4, 6-9 och 11 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft18">(1990:676) om skatt p� r�nta p� skogskontomedel m.m.2 orden Koppar-<br/>bergs l�n skall bytas ut mot Dalarnas l�n. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft12">Johan Svanberg </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft12">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft19">4 � 1993:464 <br/>6 � 1993:464 <br/>7 � 1993:464 <br/>8 � 1 9 9 3 : 1 7 0 8 <br/>9 � 1993:464 </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11">11 � 1 9 9 3 : 4 6 4 . </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">1510 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:958
Utkom fr�n trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p�
skogskontomedel m.m.;

utf�rdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 4, 6-9 och 11 �� lagen

(1990:676) om skatt p� r�nta p� skogskontomedel m.m.2 orden Koppar-
bergs l�n skall bytas ut mot Dalarnas l�n.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK�SBRINK

Johan Svanberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av

4 � 1993:464
6 � 1993:464
7 � 1993:464
8 � 1 9 9 3 : 1 7 0 8
9 � 1993:464

11 � 1 9 9 3 : 4 6 4 .

1510

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.