SFS 1996:958 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1996:958 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 1996_958 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:958
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4, 6-9 och 11 §§ lagen

(1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.2 orden ⬝Koppar-
bergs län⬝ skall bytas ut mot ⬝Dalarnas län⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Johan Svanberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av

4 § 1993:464
6 § 1993:464
7 § 1993:464
8 § 1 9 9 3 : 1 7 0 8
9 § 1993:464

11 § 1 9 9 3 : 4 6 4 .

1510

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.