SFS 2004:433 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 2004:433 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
040433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FLJFEI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FLJFEI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FLJFEI+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FLJFEI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FLJFEI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FLJFEI+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FLJFDN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p� <br/>skogskontomedel m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 maj 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 58 och 12 �� lagen (1990:676)</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">om skatt p� r�nta p� skogskontomedel m.m. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 � </b>Vid varje tillf�lle d� r�nta gottskrivs ett konto enligt 3 � skall kredit-<br/>institutet f�r kontohavarens r�kning inneh�lla skatt p� r�ntan.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Kreditinstitutet skall f�re utg�ngen av m�naden efter den m�nad d�</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">r�ntegottskrivning skett p� blankett som fastst�lls av Skatteverket  eller<br/>efter s�rskilt medgivande p� annat l�mpligt s�tt  till Skatteverket l�mna<br/>uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobeh�llning, gottskriven r�nta och<br/>inneh�llen skatt.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Har kreditinstitutet underl�tit att inneh�lla skatt �r det betalningsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">digt f�r belopp som skulle ha inneh�llits. Skatteverket f�r meddela beslut om<br/>s�dan betalningsskyldighet senast femte �ret efter det �r d� beloppet skulle<br/>ha inneh�llits.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">4<b> </b>Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket inom den tid som</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">anges i 6 �. Betalning skall g�ras genom ins�ttning p� s�rskilt konto. In-<br/>betalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar<br/>kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ing�tt avtal om f�rmed-<br/>ling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">5<b> </b>F�r kontroll betr�ffande skatten kan Skatteverket meddela beslut om</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">skatterevision hos kreditinstitutet. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�m-<br/>melserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:656.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2003:656.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2003:656.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">5 Senaste lydelse 2003:656.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:433</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:433</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Anita Sald�n En�rus<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p�
skogskontomedel m.m.;

utf�rdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 58 och 12 �� lagen (1990:676)

om skatt p� r�nta p� skogskontomedel m.m. skall ha f�ljande lydelse.

5 � Vid varje tillf�lle d� r�nta gottskrivs ett konto enligt 3 � skall kredit-
institutet f�r kontohavarens r�kning inneh�lla skatt p� r�ntan.

6 �

2 Kreditinstitutet skall f�re utg�ngen av m�naden efter den m�nad d�

r�ntegottskrivning skett p� blankett som fastst�lls av Skatteverket  eller
efter s�rskilt medgivande p� annat l�mpligt s�tt  till Skatteverket l�mna
uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobeh�llning, gottskriven r�nta och
inneh�llen skatt.

7 �

3 Har kreditinstitutet underl�tit att inneh�lla skatt �r det betalningsskyl-

digt f�r belopp som skulle ha inneh�llits. Skatteverket f�r meddela beslut om
s�dan betalningsskyldighet senast femte �ret efter det �r d� beloppet skulle
ha inneh�llits.

8 �

4 Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket inom den tid som

anges i 6 �. Betalning skall g�ras genom ins�ttning p� s�rskilt konto. In-
betalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar
kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ing�tt avtal om f�rmed-
ling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

12 �

5 F�r kontroll betr�ffande skatten kan Skatteverket meddela beslut om

skatterevision hos kreditinstitutet. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�m-
melserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 2003:656.

3 Senaste lydelse 2003:656.

4 Senaste lydelse 2003:656.

5 Senaste lydelse 2003:656.

SFS 2004:433

Utkom fr�n trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:433

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Sald�n En�rus
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.