SFS 1999:1265 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1999:1265 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
991265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p� <br/>skogskontomedel m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 december 1999.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 � lagen (1990:676) om skatt p�</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">r�nta p� skogskontomedel m.m. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatt enligt denna lag betalas till staten f�r r�nta p�</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. skogskonto och skogsskadekonto som avses i 21 kap. 21 � inkomst-</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skattelagen (1999:1229), och</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. upphovsmannakonto som avses i 32 kap. 1 � inkomstskattelagen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2000. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fortfarande i fr�ga om r�nta som gottskrivits f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Johan Svanberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1999:1265</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:676) om skatt p� r�nta p�
skogskontomedel m.m.;

utf�rdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 � lagen (1990:676) om skatt p�

r�nta p� skogskontomedel m.m. skall ha f�ljande lydelse.

1 �

Skatt enligt denna lag betalas till staten f�r r�nta p�

1. skogskonto och skogsskadekonto som avses i 21 kap. 21 � inkomst-

skattelagen (1999:1229), och

2. upphovsmannakonto som avses i 32 kap. 1 � inkomstskattelagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2000. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande i fr�ga om r�nta som gottskrivits f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

SFS 1999:1265

Utkom fr�n trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.