Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1991:1886
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1348
Övrigt: Bilagan inte med här.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1991:1886
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1991-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1348
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Singapore undertecknade den 17 juni 1968, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll som ändring i avtalet som undertecknades den 28 september 1983, skall tillsammans med den överenskommelse om tillämpningen av avtalet som ingåtts genom brev den 7 respektive den 28 juni 1991 gälla som lag här i landet.

Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga 1 till denna lag och överenskommelsen som bilaga 2.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Har upphävts genom lag (2011:1348).

4 §   Singapores regering, "the Monetary Authority of Singapore'', "the Board of Commissioners of Currency" och "the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd." häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på aktier i svenska aktiebolag som är officiellt registrerade vid Stockholms fondbörs om
      1) aktierna för vilka utdelningen betalas innehas endast i det allmännas intresse, och
      2) innehavaren eller innehavarna av aktierna tillsammans inte direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller innehar mer än fem procent av aktiekapitalet i det svenska aktiebolag som betalar utdeln ingen. Lag (1992:857).


Övergångsbestämmelser

1992:857

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på utdelning som blir tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1992.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.