Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1992:17
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1349
Övrigt: Bilagan inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
SFS nr:

1992:17
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1992-01-09
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1349
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Nederländerna undertecknade den 18 juni 1991 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla som lag här i landet. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Har upphävts genom lag (2011:1349).

4 §   Har upphävts genom lag (2008:1352).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.