SFS 1996:1171 Lag om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1996:1171 Lag om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1996_1171 Lag om ändring i lagen (1996_942) om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1171
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen
(1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. i paragrafens lydelse enligt lagen
(1996:942) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges
en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. två liter vin,

4. 50 gram parfym,
5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,

7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och
8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.
Frihet från skatt skall inte medges en resande under 15 år för varor som

anges i första stycket 6. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20
år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 alkohol-

lagen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år
att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i arti-

kel 46 i förordning (EEG) nr 918/83.

I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-
procent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent
men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som
överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU 1, rskr. 1996/97:53.

2228

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

SFS 1996:1171

2229

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.